Klinik Psikolog Fatih Fidan

 • 4.70

 KİŞİSEL BİLGİLER  Adı Soyadı : FATİH FİDAN Doğum Yeri ve Tarihi : K.MARAŞ-1980 Tel : 0505 811 48 72 Mail : pdrfatih@yahoo.com  Adres: Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi Ocean City PLaza B Blok Muratpaşa/Antalya   1980 Yılında K.Maraş’ta doğdum, ilk ve Orta öğretimimi K.Maraş’ta tamamladım. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesinde 2001 yılında başlayıp 2005 yılında mezun oldum. Üniversite yıllarında; Klinik Psikoloji, Özel Eğitim, İlk ve Orta öğretim de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik stajlarını başarıyla tamamladım. 2016 yılında Klinik Psikoloji yüksek lisansini tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” oldum. -2005-2008 yılları arasında İzmir’de Psikolojik Danışman ve Rehber olarak görev yaptım. -2008-2009 yılları arasında 8. Mknz. P.Tuğ. Kom. Yrd.’da Rehberlik Merkezinde Uzman Psikolojik Danışman olarak görev yaptım. -2009-2011 yılları arasında Mersin Adliye Sarayı Çocuk Mahkemesinde Pedagog olarak görev yaparken ergenler hakkında sosyal inceleme raporları hazırladım. -2011-2014 yılları arasında İstanbul Adliyesi Aile Mahkemesinde görev yaptıktan sonra şimdi Antalya Adliyesi Aile Mahkemelerinde Pedagog olarak boşanma ve çocuğun velayeti konusunda ebeveyn ve çocuklar ile görüşmeler yaparak aile mahkemesi hakimine görüş bildirmekteyim. Ayrıca Aile Danışmanlığı Eğitim programlarında Eğitmen olarak katılım sağlamaktayım.   Çalışma Alanlarım : -Aile ve Çift Terapisi, -Cinsel Terapi -Çocuk Odaklı Aile Terapisi -Ergen ve Yetişkin Terapisi, -Eğitim danışmanlığı(Sınav kaygısı, Motivasyon, Aile Bilgilendirmesi) -Bireysel Psikoterapi –Hipnoterapi -EMDR   KATILMIŞ OLDUĞUM EĞİTİMLER:

 • 2006 Eylül ayında Odağ Vakfı tarafından düzenlenen  İzmir Psikanaliz ve PsikoterapiGünlerikapsamında düzenlenen eğitim.(29 Eylül- 1 Ekim 2006)
 • 2006 Eylül ayında Odağ Vakfı tarafından düzenlenen  İzmir Psikanaliz ve PsikoterapiGünlerinde “Çocukların Tedavisinde Aile ile Çalışmak” konulu Workshops’a katılarak Monısha NAYAR ‘dan bilgi sahibi oldum.
 • 2009 Eylül ayında Odağ Vakfı tarafından düzenlenen  İzmir Psikanaliz ve PsikoterapiGünlerikapsamında düzenlenen eğitime katıldım.(21-23 Eylül 2007) 
 • 2006-2009 Psikoterapi Enstitüsü DerneğindeD.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 1. Basamak(300 saat)
 • 2006-2009 Psikoterapi Enstitüsü Derneği D.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 2. Basamak(300 saat) 
 • 2006-2009 Psikoterapi Enstitüsü DerneğiD.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 3. Basamak(300 saat) eğitimlerini tamamlayarak "Psikoterapist" ünvanı aldım.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Çocuk İstismarı ve İhmaline Bütüncül Yaklaşım konulu seminere katılmış ve atölye çalışmalarına iştirak ettim. 
 • 10-18.08.2006tarihleri arasında düzenlenen 8 günlük “PDR Yaz Seminerleri”ne katılarak on altı eğitmenden ders aldım.
 • 2009 Aralık Ayıında 2009 Haziran Ayında The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitü‘sünün birlikte düzenlemiş olduğuMasterson Günleri-3 de “Kişilik BozukluklarınınAyırıcı Tanısı” hakkında bilgi sahibi oldum.(18-19 Aralık 2009)
 • 2009 Haziran Ayında The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsünün birlikte düzenlemiş olduğu ve bugün Kişilik Bozukluklarının tanı, sınıflandırma ve psikoterapisin de Türk kültürüne ve Türk insanına en yakın açıklamaları olduğu düşünülen kuramcılardan MASTERSON’un “Kendilik Bozukluklarına Yaklaşımı”konulu atölye çalışmasına katılarak MASTERSON GÜNLERİ 2 de yetişkinlerde görülen kendilik ( kişilik ) bozukluklarını daha yakından anlama fırsatı buldum. 
 • EDİNKAtarafından düzenlenmiş olan Hızlı Verimli Okuma sertifikası
 • EDİNKA ; NLP Kişisel Değişim Modeli sertifikası  
 • MEB İlköğretim Okullarındayeni Uygulanacak yeni ders programı tanıtımı Eğitimi
 • Orf Öğretisinde Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim de Müzik ve Yaratıcılık (30 Nisan -1 Mayıs 2001) 
 • İNSAN PSYCHOLOGICAL CONSULTANCY NLP&HYPNOSIS TRAINING CENTER’ın düzenlemiş olduğu“CERTIFIED PRACTITIONER of the Art and Scıence of Hypnosis” 5 günlük eğitimine katılarak practitioner hypnosis oldum. 
 • İNSAN PSYCHOLOGICAL CONSULTANCY NLP&HYPNOSIS TRAINING CENTER’ın düzenlemiş olduğu“CERTIFIED MASTER PRACTITIONER of the Art and Scıence of Hypnosis” 4 günlük eğitimine katılmış ve master hypnosis oldum.
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve PSI’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 17 saatlikKERNBERG GÜNLERİ’ne katılarak John F. CLARKIN den Borderlıne BozukluğuGelişimi ve Terapisi hakkında bilgi edindim.(16-17.October.2011) 
 • Sınav Kaygısı ve başa Çıkma Yolları hakkında 2 günlük eğitim
 • Boğaziçi Aile Danışmanlığı&Psikolojik Hizmetler Merkezi tarafından organize edilenDoç. Dr. Elif Akdağ GÖÇEK’in “Oyun Terapisi” eğitimine katılarak çocuklarla nasıl oyun terapisi yapılırı öğrendim.(25-26.Eylül 2010) 
 • Adalet bakanlığı tarafından organize edilip Çeşme de bir hafta devam eden  “Aile ve Çocuk   Mahkemeleri Uzmanları Eğitimi” ne  katıldım.
 • Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği tarafından düzenlenmiş olan “AİLE DANIŞMANLIĞI PROGRAMI”(temel-1) 100 saatlik eğimini başarı ile tamamlayarak Aile Danışmanlığı alanında bilgi sahibi oldum.(27 Kasım-23 Ocak 2011)
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği D.;Ph.D. Tahir ÖZAKKAŞ rehberliğinde Prof.Dr.Allan N. Schore’nin Bağlanmanın Nörobiyolojik Temelleri konulu programına katıldım.(23-24.09.2011) 
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Davıd Geffen School Of Medıcınebirlikteliği ile Dr.Allan N. Schore’nin” DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY and ATTACHMENT THEORY “workshop organizasyonuna katıldım.(01-02.10.2011)
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve PSI(Kişilik Bozuklukları Enstitüsü)’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 44 saatlikKERNBERG GÜNLERİ II-III ’ e katılarak Otto F. Kernberg’in iki günlük eğitimi ve John F. CLARKIN’in de 4 günlük eğitimi ile AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ hakkında bilgi edindim.(28 Ekim-02 Kasım.2011)
 • Arel Eğitim Kurumlarının düzenlemiş olduğu “Arel Rehberlik Buluşmaları”nda Disleksi, Psiko-Pedagojik Açıdan , Çocuk Resmi , Pass Teorisi ve Boşanma ve Ayrılık Sürecinde Sağlıklı Çocukkonuları hakkında bilgi edindim. 
 • BACED-Birey,Aile,Çocuk Psikoterapileri Enstitüsü Derneğitarafından düzenlenmiş olan 100 satlik “Aile Danışmanlığı “ eğitim programına katılarak Aile Terapisi Teknikleri ve Uygulama Uşamaları hakkında uzmanlaştım.
 • C. Adalet BakanlığıEğitim Daire başkanlığı tarafından düznlenmiş olan Sosyal Çalışmacılar’ın hizmet içi eğitimine katılarak“Aile ve Çocukla Görüşme Teknikleri”, “Temel Görüşme Teknileri”, “Çocuk ve Ergen Gelişimi”, “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı , Davranış Bozuklukları”, “Gelişimsel Perspektif, Çocuk ve Ergen Problemleri”başlıklı konular hakkında bilgi sahibi oldum.(19-21 Mart 2012)
 • Süleyman Şah Üniversitesinin düzenlemiş olduğu “Rehberlik Sempozyumu” na katıldım.
 • Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve Doğuş Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmiş olan “Cinsel İstismara Mağduru Çocuklarla Görüşme Teknikleri ve Raporlama” sertifika eğitimine katıldım.(2,3,5Temmuz 2012) 
 • Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü tarafından düzenlenen SATİR MESLEKİ GELİŞİM ENSTİTÜSÜ BAŞKANI  PAT BRAGG,A., B.Ed tarafından “ODAYA BARIŞ ETİRMEK ,Anlaşmazlıklarda Nasıl Arabuluculuk Yapılabilir?” konulu AİLE ARABULUCULUĞU EĞİTİMİ WORKSHOP’una katıldım.
 • Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü tarafından düzenlenen SATİR MESLEKİ GELİŞİM ENSTİTÜSÜ BAŞKANI  PAT BRAGG,A., B.Ed tarafından 07 KASIM 2012 – 11 KASIM 2012 tarihleri arasında 5 günlük  “VİRGİNİA SATİR’İN DÖNÜŞÜMSEL SİSTEMİK AİLE TERAPİSİ EĞİTİMİ”  ne katılarak  Satir’in Aile terapisi yaklaşımları hakkında detaylı bilgi sahibi oldum.
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’nin SAÜSEM(Sürekli Eğitim Merkezi)’i tarafından düzenlenen 450 saatlik “AİLE DANIŞMANLIĞI” eğitimini tamamlayarak “AİLE DANIŞMANI” olmayı hak kazandım.
 • Adalet Bakanlığı ve Unisef in ortaklaşa düzenlediği  “ÇOCUKLAR İÇİN ADALET SİSTEMİ” konulu 3 günlük eğitime katılım sağladım.
 • Pozitif Psikolojik Danışmanlık Derneği tarafından düzenlenmiş olan “Çocuk Değerlendirme Testleri” eğitimini başarı ile tamamladım.
 • Pozitif Psikolojik Danışmanlık Derneği tarafından düzenlenmiş olan “WISC-R” zeka testi eğitimini başarı ile tamamladım.
 • CİSED tarafından düzenlenmiş olan Dr. Cem Keçe tarafından “Cinsel Tedaviler ve Cinsel Danışmanlık” eğitimi,
 • CİSED tarafından düzenlenmiş olan Dr. Cem Keçe tarafından “İLERİ DÜZEY CİNSEL TERAPİ” eğitimini tamamlayarak “CİNSEL TERAPİST” oldum.
 • CİSED tarafından düzenlenmiş olan Dr. Cem Keçe tarafından “AİLE, EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ” eğitimini tamamlayarak “EVLİLİK TERAPİST” i oldum.
 • Adalet Bakanlığı Eğitim Daire başkanlığı tarafından düzenlenen “KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK” konulu 5 ve 3 günlük eğitime katılım sağladım.
 • Adalet Bakanlığı Mağdur hakları daire başkanlığının kırılgan grup olarak adlandırılan mağdur çocuk ve kadınların "Adli Görüşme Odaları" nda beyanları nasıl alınır eğitimini tamamladım.