Klinik Durumlarda Örtük ve Açık Olanın İç İçe Girmesi

Daniel N. STERN

Bir çok psikodinamik ve bilişsel terapi yorumlamayı (değişik şekillerde) ve hayat hikayesini öyküleştirerek anlatımı en gerekli teknikler olarak kullanırlar. Bunu yapmak için örtük olan açık yapılmalı ve bilinçdışı bilince gelmeli. Örtük ve açık olan arasındaki ilişki üzerinde, bilinçdışı ve bilinç arasındaki ilişkiden daha az çalışılmıştır. Bu, problemler ve çok ilginç sorular ortaya çıkarır. Örtük ve açık olan bir çok noktada birbirine karışır. Öykülerde, açık ve örtük arasında iki yönlü trafik vardır. Örtük alandaki imgeler, hisler ve sezgiler konuşan kişi tarafından sözel açık alan haline getirilmelidir. Ve tersine kelimeler dinleyici tarafından imgeler, hisler ve sezgiler haline getirilmelidir. Ayrıca örtük olanın (öznelerarası alan) açık materyalin ortaya çıkmasına izin vermek için “doğru” içeriği oluşturma rolü vardır. Ayrıca anlatım ve dinleme kendi başlarına davranarak örtük ve açık unsurları birleştirirler.

Burada şimdi anları nereye uyar? Görüngüsel bakış açısından, ayrıca bir yorumlama veya öykü anlatanda ve dinleyende şu anlar yaratır. Yani hala aynı öznel süreçteki birimlerle çalışıyoruz.

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>