A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

 KERNBERG GÜNLERİ III

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Frank E. Yeomans, MD, PhD

30-31 Ekim – 1-2 Kasım 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlarla borderline kişilik bozukluğu ve bu bozukluğun tedavisinde etkin olarak kullanılan Aktarım Odaklı Terapi konusundaki teorik ve metodolojiik yaklaşımların klinik uygulama örnekleri yoluyla paylaşılması.

 

H E D E F

Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:

– Borderline kişilik bozukluğuna sahip hastalar için özel olarak tasarlanmış bir psikodinamik tedavi olan Aktarım Odaklı Psikoterapinin uygulanması

– Borderline kişilik bozukluğunun altında yatan psikolojik yapının ve hastanın içsel nesne ilişkileri ikililerinin tespit edilmesi,

– Hastanın baskın nesne ilişkileri ikililerini gerçekleştirdiği aktarım ilişkisine odaklanma,

– Hastanın terapist ile olan aktarımında algılarına eşlik eden duygulanımının açığa çıkarılması.

 

K A P S A M

Atölye çalışması Frank E. Yeomans tarafından verilecek 4 günlük Beceri Eğitiminden oluşmaktadır.

 

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

 

S Ü R E

4 günlük Beceri Eğitimi

09:00-18:00

Toplam 32 saat

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Dört günlük Beceri Eğitimini takiben ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek ikinci Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Cornell Üniversitesi Kişilik Bozuklukları Enstitüsü tarafından Aktarım Odaklı Terapist sertifikası verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ

İleriki tarihlerde duyurulacaktır.

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

 

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.psikoterapienstitusu.com

www.mastersonkongresi.com

 

 

 

 

FRANK YEOMANS, MD, PHD

 

Weill Cornell Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde Klinik Doçent Doktor olarak görev yapan Frank  Yeomans, aynı zamanda Kolombiya Üniversitesi Psikanalitik Eğitim ve Araştırma Merkezinde öğretim görevlisidir. Kişilik Bozuklukları Enstitüsü’nde Kıdemli Danışman olarak hizmet vermekte ve uluslararası eğitim faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadır.

Dr. Yeomans; Amerikan Psikiyatri Birliği, Psikoterapi Araştırmaları Derneği ve Psikiyatrinin Gelişimi Grubu üyesidir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde psikiyatri ve psikoterapi alanında eğitimler, danışmanlık ve süpervizyon çalışmalarına katılmaktadır.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>