Kendilik ve Ego

James F. MASTERSON

Kendilik ve ego, örneğin aynı arabaya koşulmuş iki atın eşgüdümlü olmasına benzer şekilde paralel olarak gelişir ve işlev görür. Kendilik egonun tasarımsal koludur, ego ise kendiliğin uygulayıcı koludur, ancak her ikisi de sadece bunlardan ibaret değildir. Eğer ego gelişimsel duraklamaya uğramışsa kendilik de gelişimsel olarak duraklar.

Erik Erikson (1956) kendilik ve egonun ikili ve ayrılmaz doğasından şu şekilde bahsetmiştir: “Ego kimliği, egonun merkezi psikososyal işlevi kapsamındaki sentezleme gücüdür; kendilik kimliği ise bireyin öz rol imgelerinin entegre edilmesidir. ‘Ben’in kendini zaman içinde sürekli ve özünde değişmez olarak algılamasından bahsederken ego kimliğinden değil, kendilik kimliğinden bahsediyor oluruz.”

Tabii kendilik çoğunlukla bilinç öncesi veya bilinçlidir; ego ise, sentezleme işlevlerini yaparken çoğunlukla bilinçsizdir. Nefes ve dolaşım vücut için ne anlama geliyorsa, egonun sentezleme işlevi de psişe için o anlama gelmektedir.

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>