Kendiliğin Kapasiteleri

James F. Masterson, M.D.

Kendiliğindenlik – Duygulanım Canlılığı: Duygulanımları canlılık, coşku, kuvvet ve heyecanla içinden gelerek, derinlemesine yaşayabilme kapasitesi.

Kendine Hak Görme: Erken yaşlarda yaşanan yetkinlik deneyimleri, anne babanın ortaya çıkmakta olan kendiliği kabul edip desteklemeleriyle birleşince, kendiliğin hem yetkinleşme ve haz deneyimlerine hem de bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan çevresel girdilere hakkı olduğuna dair bir algı oluşur. Tabii bu algı Borderline hastada fena halde eksiktir, Narsisistik hastada ise patolojik şekilde şişirilmiş haldedir.

Kendilik Aktivasyonu, Kendini Ortaya Koyma ve Destekleme: Kişinin kendine özgü ve benzersiz bireysel isteklerini tespit etme ve bu istekleri gerçeklik ortamında ifade etmek için otonom girişimlerde bulunabilme ve kendini ortaya koyabilme, saldırı karşısında bu istekleri destekleme ve savunabilme kapasitesidir.

Kendilik Aktivasyonunu Tanıma ve Öz Saygıyı Muhafaza Etme: Kişinin, kendiliğinin (terimin kapsadığı her iki anlam açısından) duygulanımsal bir durum ve/veya çevresel bir sorun veya etkileşimle pozitif ve uyumlu bir şekilde başa çıktığını görmesi ve kabul etmesi. Bu kapasite, yeterli öz saygının özerk olarak ikmal edilmesinin aracıdır.

Acı Verici Duygulanımların Yatıştırılması: Özerk şekilde acı verici duygulanımları sınırlayacak, asgariye indirecek ve yatıştıracak yollar bulmak.

Kendiliğin Sürekliliği: Etkili bir üst örgütlenmeyle yaşanan bir deneyimde mevcut olan “ben”in zaman içinde sürekliliği olduğu ve bir diğer deneyimdeki “ben”le bağlantılı olduğunu anlamak ve bilmek.

Kendini verme (commitment): Kendiliğin bir hedefe veya bir ilişkiye kararlılıkla bağlı kalma ve engellere rağmen hedefine ulaşmak için azimle çabalama kapasitesi.

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>