Dr. Kamil TUZGÖL, (M.D, Ph.D)

Dr. Kamil Tuzgöl, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. Hekimliğinin ilk yıllarında T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’ında hekim olarak çalışan Dr. Kamil Tuzgöl, 2009 yılında Psikoterapi ve Hipnoz Eğitimleri almaya başladı. 2010-2013 yılları arasında üç yıl sürecek olan o dönem The International Masterson Institute Türkiye Temsilcisi olan Psikoterapi Enstitüsü’nden,   Dinamik Eğilimli Psikoterapi Eğitimi aldı. (Tahir Özakkaş, M.D, Ph.D-Teorik 360 saat, Formülasyon 360 saat, Süpervizyon 360 saat, Toplam 1080 saat). O.D.T.Ü’de Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan, Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimleri I ve II. seviyelerini tamamladı. Ayrıca Psikanalitik Psikoterapiler ve Kendilik Psikolojisi alanında çeşitli eğitim programlarını bu süreçte aldı ve almaya devam etmektedir. 

2009-2011 yılları arasında yapmış olduğu uygulamalı eğitimler sonrasında Hipnoz Derneğinden Hipnoz uygulama Yeterlilik Sertifikasını aldı. Ayrıca, 2009 yılında Omni Hipnoz Akademisi’nden birisi ileri düzey 4 Modül Hipnoz Eğitimi aldı. 2015 yılında 10 modül ve 200 saat süren Üsküdar Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği’nin birlikte düzenledikleri Tıbbi Hipnoz Eğitimleri’ni de tamamlamıştır. 2016 yılında ise Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından verilen, Hipnoz Uygulaması Eğitimi’ni tamamlamıştır. Dr. Kamil Tuzgöl aynı zamanda T.C. İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’nde T.C Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği “Hipnoz Sertifikalı Eğitimi’nde” ve yine Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından verilen, Hipnoz Uygulaması Eğitimi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev almaktadır. Ayrıca;

2016 yılında başladığı, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı’na devam etmekte olan Dr. Kamil Tuzgöl, halen yapmış olduğu Klinik Psikoloji Doktorası dahilinde O.D.T.Ü Psikoloji A.D’ı Klinik Psikoloji’de Prof. Dr. Tülin Gençöz’ün  vermiş olduğu , “Adult Psychopathology: Psychodynamıc Approach” Dersini ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji A.D.’ı Klinik Psikoloji’de ise Prof. Dr. İhsan Dağ’ın vermiş olduğu Klinik Psikolojide Etik Dersini almaktadır.

2014-2016 yılları arasında T.C. İstanbul E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda “Psikanalitik Kuramlara Göre Kendilik Gelişiminin Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. 

2012-2015 yılları arasında, T.C. Konya N.E. Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında “Benlik, Kendilik ve Obezite İlişkisi” üzerine çalışarak, Yüksek Lisans yaptı. 


Aynı zamanda 2014-2015 yılları arasında, T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı’nda, “Psikanalitik Aile Danışmanlığına Göre Yeme Bozukluklarının Değerlendirilmesi” konulu çalışması ile yüksek lisans yaptı. 

Dr. Kamil Tuzgöl ayrıca, Fransa A.L.I’ye (Association Lacanienne Internationale) bağlı Türkiye çalışma grubu olarak Ankara’da gerçekleşen Lacanyen Eğitim Programı (A.L.I), “Psikanalizin Dört Temel Kavramı” adlı Psikanalitik Eğitim programına devam etmektedir. Lacanyen Psikanaliz ile ilgili bu eğitim programı Fransa A.L.I denetiminde, şu anda ODTÜ’de Klinik Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Stajını Ankara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda yaptı. Dr. Kamil Tuzgöl,Kendilik Bozuklukları, Beslenme-Yeme bozuklukları ve Obezite Psikolojisi, Psikosomatik Hastalıklar ve bu rahatsızlıkların, birey ve aile içindeki psikolojik süreçleri ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. 

Dr. Kamil Tuzgöl ayrıca, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında, 2012 yılında Doktora eğitimini de tamamlamıştır. Bunun yanında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2009 yılında, 500 saatlik Akupunktur Eğitimi de almıştır.

Lisans

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp

1994-2002

Yüksek Lisans ve Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji A.D’ı Klinik Psikoloji “Klinik Psikolojide Etik”
Prof. Dr. İhsan Dağ, 2017-2018 Bahar Dönemi, Doktora Programı Dahilinde, Devam ediyor

O.D.T.Ü Psikoloji A.D’ı Klinik Psikoloji, “Adult Psychopathology: Psychodynamıc Approach” Prof. Dr. Tülin Gençöz, 2017-2018 Bahar Dönemi, Doktora Programı Dahilinde, Devam Ediyor

Klinik Psikoloji Doktora, (Ph.D-Devam ediyor)
T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2016-Devam ediyor
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, (M.A) 
T.C. İstanbul E.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2014-2016
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans, (M.Sc)
T.C. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2014-2015
Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans, (M.A)
T.C. N.E.Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2012-2015
Gazi Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, Doktora, (Ph.D)
Gazi Üniversitesi Tıbbi Biyokimya, A.D, Ankara

2005-2012 

Psikoterapi Eğitimi

9.BPT (9.Bütüncül Psikoterapi Eğitimi) (Toplam 1080 saat-3 yıl)
Tahir Özakkaş M.D, Ph.D, Psikoterapi Enstitüsü 
2009-2012
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi II.Seviye, (50 Saat), Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu, Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ocak-Haziran 2013, Ankara

Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi I.Seviye, (50 Saat), Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu, Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012-2013, Ankara

Katıldığı Diğer Psikoterapi Eğitimleri

Lacan Psikanalizi “Psikoz” Haftalık Toplantıları,
O.D.T.Ü Klinik Psikoloji, 2017-2018-Devam ediyor 
Lacanyen Eğitim Programı (A.L.I), “Psikanalizin Dört Temel Kavramı”
Dr. Derya Gürsel (Psikiyatrist-Psikanalist, A.L.I), Dr. Benoit Fliche (Antropolog, Psikanalist, A.L.I)
Ekim 2015-Mayıs 2016, Ankara
Prof. Dr. Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi “Nevrozlar”
Prof. Dr. Vamık Volkan, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği

5-6 Eylül 2015, Ankara
Cinsel Sapkınlık (Parafili) Bozuklukları ve Farklı Cinsel Yaşantılar
Cised 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi

1-3 Mayıs 2015, Ankara
Uluslararası Lacan Seminerleri
Düşünbil Akademi, Ankara

1-8-15-22-29 Mart/ 5 Nisan 2015 Pazar (Toplam 6 hafta)
Narsisitik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi
Vamık Volkan Günleri III

Prof. Dr. Vamık Volkan
20-21-22 Haziran 2014, Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
I. Zihin Sempozyumu
TED Üniversitesi, Ahmet Ersan Konferans Salonu

24-25 Mayıs 2014, Ankara
Psikoterapi Süreçlerinde Yas ve Cinsel İşlev Bozukluklarında Yeni Yaklaşımlar
Prof.Dr.Vamık Volkan, 19-22 Eylül 2013, 

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, ANKARA
Evlilik Terapisi Ve Cinsel Terapinin Entegrasyonu, Prof.Dr. Gerald Weeks
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 1-2 Haziran 2013, Ankara 

Prof.Dr.Paul L. Wachtel, İlişkisel Bütünleştirici Psikoterapi, Workshop
16 Haziran 2012, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul

Altı Adımda Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi ve Psikanalitik Psikoterapi Olgu 
Prof.Dr.Vamık D. Volkan İle Psikanalitik Psikoterpi Semineri Sunumları

23-24 Haziran 2012, Ankara
Hanna Levenson Atölye Çalışması, Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi-II
H. Levenson Ph.D,
 Levinson Eğitimi Enstitüsü Başkanı, İleri Düzey Eğitimi, 

Psikoterapi Enstitüsü, Hanna Levenson, PHD 10-11 Aralık 2011 
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi, Atölye Çalışması
Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D., Ön Eğitim, 
9 ARALIK 2011 Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu 
Aktarım Odaklı PsikoterapiKERNBERG GÜNLERİ II – III
Otto F. Kernberg, MD, FAPAFrank E. Yeomans, MD, PhD
28 Ekim – 2 Kasım, 2011,Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
Prof.Dr.Allan Schore, Gelişimsel Nörobiyoloji Ve Bağlanma Teorisi
Prof. Dr. Allan Schore,
 Psikoterapi Enstitüsü Bayramoğlu

1-2 Ekim 2011
Prof. Dr. Vamık Volkan İle Dinamik Psikoterapi Semineri
Prof. Dr. Vamık Volkan
Ankara

25-26 Haziran 2011, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
Hanna Levenson Atölye Çalışması, Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi-I
Hanna Levenson Ph.D
, Psikoterapi Enstitüsü

PHD  9-10 Nisan 2011
Wilfred Ruprecht Bion Kuramı
Loray Daws, Ph.D,
 11 Aralık 2010

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu
Prof. Dr. John Clarkin,“Borderline Kişilik Bozukluğunda Aktarım Odaklı Psikoterapi”
Prof. Dr. John Clarkin, Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Eş Başkanı
New York Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesi
16- 17 Ekim 2010, Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Hipnoterapi Eğitimi

Tıbbi Hipnoz Eğitimi, (10 Basamak-200 Saat)
ESH (Europien Sociaty Hipnose) program ve AB eğitim kurallarına uygun 
T.C ÜsküdarÜniversitesi USEM-GETİPMER
Ekim- 2014 -Haziran 2015 
OMNİ Hipnoz Akademisi İleri Hipnoz Eğitimi 4.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği 

26.12.2009 – 27.12.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 3.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği

07.11.2009 – 08.11.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 2.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği 

10.10.2009 – 11.10.2009
OMNİ Hipnoz Akademisi Temel Hipnoz Eğitimi 1.Modül 
OMNİ Hipnoz Akademisi Derneği 

12.09.2009 – 13.09.2009
VI. International Medical Hypnosis Congress
İstanbul Aydın Üniversitesi
Novenver 13-14-15,2009 İstanbul 

Akupunktur Eğitimi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Eğitimi, Ankara (500 Saat) 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Eğitim Koordinatörlüğü-Sağlık Bakanlığı Denetiminde 
15.10.2008 – 15.01.2009 (500Saat)
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Auriküler Akupunktur Eğitimi, Ankara, (20 saat) 
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği 

10.03.2009 – 12.03.2009
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Mezoterapi Kurs Katılım Belgesi 
Ankara Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Derneği 

25.12.2008 – 27.12.2008

Akupunktur İle İlgili Katıldığı Kongre ve Diğer Eğitimler

III. Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu,
27-29 Eylül 2013, Ankara Akupunktur Derneği, Kızılcahamam-Ankara,
Bir Hiperemezis Gravidarum Vakasının Akupunktur İle Tedavisi, Vaka Sunumu,
7.Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi, Ankara
12 Ekim 2012, Ankara Akupunktur Derneği, Kızılcahamam, Ankara

IV.Ulusal Akupunktur Kongresi
23-26 Eylül 2012, İstanbul

II. Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
23-25 Eylül 2011, Kızılcahamam Ankara 

Aile Hekimliği ve İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi-(3 aylık interaktif ve 1 haftalık örgün eğitim) 
Türk Tabibler Birliği 
10.01.2009 – 13.05.2009
Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum eğitimi 
T.C Sağlık Bakanlığı 

25.06.2009 – 01.07.2009

Katıldığı Diğer Tıbbi ve Beslenme-Diyetetik Kongre ve Eğitimleri 

Başkent Üniversitesi Çocuk Ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi Kursu, Ankara 
Başkent Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

17.04.2009 – 19.04.2009
3. Ulusal HPLC VE MASS Spektrofotometre Kursu, G.A.T.A-Ankara 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kli. ve Tıbbi Biyokimya A.B.D 

20.05.2008 – 21.05.2008
Ankara Tıp Biyokimya Günü, Ankara 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

25.04.2008 – 25.04.2008
6.Uluslar Arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya-Türkiye 
Türkiye Diyetisyenler Derneği 

02.04.2008 – 06.04.2008
Ankara Güven Hastanesi İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara 
Ankara Güven Hastanesi 

19.01.2008 – 22.01.2008
İç Hastalıkları 9.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,Hacettepe Üniversitesi Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

23.03.2004 – 27.03.2004
E.Ü Tıp Fakültesi XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Congress and Workshop of Clinical and experimental research 18-21 Mayıs 1998 Kayseri-TÜRKİYE
19-23 Yaş arası Sağlıklı Kimselerde Akciğer Kapasitelerinin Ölçümü isimli çalışma ile Bilimsel Teşvik Ödülü
Cardiocon 98 (7. Uluslar arası Kardiyoloji Öğrenci Kongresi), Çukurova Ü. Tıp Fak. 
Çukurova Tıp Fakültesi 

21.05.1998 – 25.05.1998

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>