UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN KADER CARTILLI

 ÖZGEÇMİŞ                                                                                                               

Adı  Soyadı:  Kader CARTILLI 

Doğum Yeri ve Tarihi: Isparta- 15/07/1989

Cep Telefonu: 0544 457 40 95

Mail Adresi: pdrkader@outlook.com

İş Adresi: Kemalpaşa Mahallesi Adliye Sokak Sandalcı İş Merkesi Kat:2 no:44

Öğrenim Durumu:

Yüksek Lisans: Mevlana Üniversitesi (Selçuk Üniversitesi ortak) – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı, Konya, 2016

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Samsun, 2011

Katıldığı Kurs, Eğitim ve Atölye Çalışmaları:

 • 19. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi- Psikoterapi Enstitüsü – Tahir Özakkaş, 2020/2024
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi – Psikoterapi Enstitüsü – Rhonda N. Goldman, 2021
 • Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi – Psikoterapi Enstitüsü– 2021
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi (464 saat), 2021
 • Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi – Gelişim Üniversitesi, 2021
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi – Ahenk Çocuk- Mehmet Teber, 2021
 • Psikoterapide Ergenlerle Çalışmak Atölye Çalışması- Psikoloji Balat, 2021
 • Moxo Dikkat Testi, 2021
 • Projektif Testler Eğitimi – Psikoloji Balat, 2021
 • Çocuk Resimleri Analizi – Psikoloji Balat, 2021
 • Kum Tepsisi Atölye Çalışması – Elif Macit Eğitim Akademisi, 2021
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Çocuklarda Oyun Terapisi Eğitimi – Elif Macit

  Eğitim Akademisi, 2021

 • Gottman Çift Terapisi Eğitimi 1.Düzey – Psikoloji İstanbul, 2020
 • Gottman Çift Terapisi Eğitimi 2.Düzey­­ – Psikoloji İstanbul, 2020
 • EMDR ( Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ) – Davranış Bilimleri Enstitüsü – Emre Konuk ve Asena Yurtsever, 2020
 • Aile Eğitim Programı (0-18 Yaş) Kursu, 2016
 • Disleksi Farkındalık Eğitimi -Anatolia Eğitim ve Danışmanlık, 2016
 • Aile Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013

Katıldığı Sempozyum, Kongreler

 • Duyguların Dansı Sempozyumu, 2020
 • 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 2020
 • 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Mersin, 2015
 • 5. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi, Antalya, 2014
 • Çözüm Odaklı Terapi Uygulaması Çalıştayı, Antalya,2014
 • 7. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi, Samsun, 2010

Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • CARTILLI, Kader; BEDEL, Ahmet. The Effect of Social Problem Solving Skills Training on the Mothers’ Social Problem-Solving and Child Relation. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2015, 5.43.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • Sosyal Problem Çözme Beceri Eğitiminin Annelerin Sosyal Problem Çözme ve Anne-

   Çocuk İlişkisine Etkisi ,V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi, 

  Antalya, 2014

Üyesi Olduğu Dernekler:

 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • Hipnoz Derneği
 • Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Araştırma ve Geliştirme Derneği
 • Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)

İş Deneyimleri:

 • Okulların PDR Servisinde Okul Psikolojik Danışmanı, 2011-2016
 • Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Psikoterapist/Terapist. 2020 – Halen

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>