Erken Dönemde Yaşanan Deneyimden Ortaya Çıkan On İki Kapasitenin Uyum Sağlamaya ve Terapötik Eylemin Başarısına Etkisi

İrdeleyici terapiyi yapan kişinin uyum sağlama kapasiteleri yeterince gelişmiş olması irdeleyici terapiyi kolaylaştırır. Bu kapasiteler gelişmemiş veya uyum bozucu olduğu ölçüde tedaviyi tehlikeye sokar ve terapötik araştırmanın odak noktası haline gelmesi gerekir.

Aşağıdaki 12 nitelik ve kapasite yaşamın ilk yılında oluşur ve hem günlük yaşamda hem tedavide güvenlik, etkinlik ve esenlik hissine katkıda bulunur.

 1. Olumlu ve olumsuz duygusal deneyimlerin etkinleşme eşiğini dengeleme
 2. İlişki ve uğraşlardaki kırılmaların onarılacağına ve daha uygun bir bağlamın yeniden sağlanacağına dair açık ve örtük güven hissine sahip olma
 3. Olumlayıcı atıflara dayanarak kişinin kendisinin ve başkalarının olumlu bir kimliği olduğu hissini duyması
 4. Kişinin kendine özel, sahici niteliklerinin, kapasitelerinin ve hassasiyetlerinin bilindiğini ve bütünüyle tanındığını hissetmesi
 5. Kişinin kendisinin ve başkalarının tepkilerini tahmin edebilmesi
 6. Anlatı oluşturma ve paylaşma
 7. Sosyal normları öğrenme, anlama ve içselleştirme
 8. Yaşanmış deneyimin canlandırıldığı anları paylaşma
 9. Başkalarıyla oynayabilme, yalnızken oynayabilme ve bir başkasının varlığına dair hissi uyandırabilme, oyunbazlık ruhunu yaratabilme
 10. Fiziksel dokunma ve sonrasında metaforik dokunma üzerinden ötekini ve kendini deneyimleme
 11. Ruhsal ve etkileşimsel işbirliği içinde hareket etmeyi öğrenme
 12. Şaşkınlık, huşu ve hayranlık anlarının yüksek duygulanımını deneyimleme

Joseph Lichtenberg, MD

Yedi Güdülenme Sistemi

 1. Fizyolojik Gereksinimlerin Psişik Düzenlenmesi
 2. Bireylerle Bağlanma Yakınlığı
 3. Gruplarla İlişkilenme Yakınlığı
 4. Keşfetme ve Tercihleri Ortaya Koyma (oyunda ve işte etkinlik ve yetkinlik arayışı)
 5. Bakım Verme
 6. Zıtlaşma ve/ya Geri Çekilme yoluyla Kaçınma
 7. Duyusal Haz ve Cinsel Heyecan

Joseph Lichtenberg, MD

İrdeleyici Psikoterapilerde Klinik Ortamın Rehber İlkeleri

 1. Dostça, güvenilir bir çerçeve ve güvenlik hissi veren bir hava oluşturacak ayarlamalar –

Klinik otorite ile işbirliği anlaşması arasında denge bulma

 1. Empatik algının sistematik olarak uygulanması –

Hastanın zihin durumuna ve bakış açısına dair bilgiden hareketle hastanın güdülenmesinin ve bu güdülenmenin kökenlerinin irdeleneceği bir alan açmak

 1. Belirli duygulanımları ayırt ederek danışanın deneyimini anlamak & duygulanım deneyimini ayırt ederek danışanın güdülenmesini anlamak –

Duygulanım deneyimini takip ederek, ortaya çıkan sonuçtan bağımsız olarak hastanın sahici niyet ve hedeflerini ayırt etmek

 1. Mesaj mesajın içindedir –

Söylenen şeyin bütününü –nüanslarını ve tonlamalarını, el kol hareketlerini ve yüz ifadelerini– kullanarak, bütünüyle irdelendiğinde kavrayışı ve güvenlik hissini derinleştirecek bir anlatı oluşturmak

 1. Hikayenin içini doldurmak –

Ne, nerede, ne zaman, nasıl öğelerini içeren hikayelerden oluşan duygulanımsal bir klinik anlatı inşa ederek “niçin” öğesini çıkarsamak

 1. Atıfları yüklenmek –

Terapistin ve hastanın kendilerine ve bir başkasıyla birlikteykenki hallerine dair örtük ve açık anlatıları nasıl oluşturduğunu, sürdürdüğünü ve değiştirdiğini irdelemek – aktarım ve karşı aktarımı yönetmeye yeni bir bakış

 1. Kendiliğin ve ötekiyle-birlikte-kendiliğin etkileşimsel şemalarını canlı bir şekilde resmeden model sahnelerin birlikte yapılandırılması –

Niyet/anlam yüklü rüyaları, dinamik olayları, anıları, etkileşimleri, canlandırmaları resmeden sahnelerin tanınması ve birlikte irdelenmesi

 1. Kaçınma güdüleri (direnç, gönülsüzlük, savunmacılık) diğer bütün mesajlar gibi irdelenmesi gereken iletişimsel mesajlardır –

Savunmaların yorumlanması artık öncelik olarak görülmez, “hoşuma gitmiyor” ve “istemiyorum”un bilinçli veya bilinçdışı dışavurumu olarak görülür

 1. Terapistin terapi sürecini ilerletmek için müdahalede bulunabileceği üç perspektif – Müdahaleleri
  1. hastanın bakış açısından dile getirmek – hastanın perspektifi üzerine düşünme
  2. terapistin bakış açısından dile getirmek
  3. “disiplinli kendiliğinden katılım” yoluyla dile getirmek, yani üzerine düşünmeden
 2. Müdahalelerimizden ve hastanın yanıtlarından oluşan sekansları takip ederek müdahalelerin etkisini değerlendirmek –

Bir müdahalenin arkasından neyin geldiğini takip etmek – hemfikir olma, iletişimin artması, fikir ayrılığı veya geri çekilme terapiste müdahalenin etkisine dair bilgi verir.

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>