A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ”

Terapi İlişkisinin Bireysel Hastaya Uyarlanması

John C. NORCROSS, Ph.D., ABPP

3 Temmuz 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Psikoterapinin temellerinin araştırılmasında öncü isimlerden biri olan John Norcross, ruh sağlığı alanına ışık tutuyor. Ampirik çalışmalardan oluşan geniş bir yelpazeyi benzersiz biçimde sentezleyerek terapötik değişimin altında yatan derin mekanizmaları aydınlatan Norcross’un içgörüleri benim için büyük ilham kaynağı olmuş, ilişkilerin iyileşmeyi destekleme gücü üzerine düşünme biçimimi şekillendirmiştir. 

– Daniel J. Siegel, M.D., Mindsight’ın yazarı

A M A Ç

Psikoterapinin etkinliğinin azami düzeyde artırılması, en güçlü değişim kaynaklarını hedefleyerek mümkündür: terapötik ilişki ve hastanın kendisi. Bu atölye çalışması terapinin bireysel hastalara ve onların özgün bağlamına uyarlanması için bütünleştirici yöntemler sunacaktır. Katılımcılar “tercih edilen ilişkiyi” yapılandırmanın kanıta dayalı 5+ aracını güvenli biçimde değerlendirme ve hızlı biçimde uygulamayı öğreneceklerdir. Tedavinin başarısını gözle görünür şekilde artıran ilişkisel cevap verme yeteneği içinde araştırma ve uygulamanın nasıl birbirine yaklaştığını keşfedin.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda;

♦  danışanın tedavi ve ilişki tercihlerini belirleyerek terapi sürecini iyileştirmeyi,

♦ terapinin ilerleyişi ve ilişkiye dair danışandan seans boyunca geri dönüş alabilmeyi,

♦ danışanın değişim düzeyini anlık olarak değerlendirerek tedaviyi buna uygun hale getirmeyi

♦ psikoterapiyi hastanın tepkisellik/direnç düzeyine,kültürüne ve başetme tarzına uyarlamayı

♦ tedaviyi başarısızlığa uğratan güvenilmez davranış ilişkilerinden kaçınmayı

öğreneceklerdir.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

1 gün

09:00-16:00

Toplam 6 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Aysun Çamkerten

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ

250 TL +KDV

(Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine % 50 indirimli)

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Bostancı Şubesi

IBAN: TR8400064000001 10260866805

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.psikoterapienstitusu.com

www.mastersonkongresi.com

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I  

P R O G R A M

  1. Cevap Verme Yeteneği ve Adaptasyona Giriş

– Psikoterapinin Başarısının (ve Başarısızlığının) Açıklanması

– Evrensel İlişki Tutumları Var mıdır?

– Tedavi Adaptasyonunun Etkililiği

  1. Genelde İşe Yarayan Nedir: Kanıta Dayalı İlişkiler

III.    İşe Yaramayan Nedir: İtibarsız İlişki Davranışları

  1. Özel Durumlarda İşe Yarayan Nedir: Farklı İnsanlara Farklı Dokunuşlar
  2. Hasta Tercihleri (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
  3. Gerçek Zamanlı Hasta Geribildirimi (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
  4. Değişim Aşamaları (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
  5. Tepkisellik Düzeyi (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
  6. Kültür (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
  7. Başa Çıkma Tarzı (değerlendirme ve uygulama yolları, klinik örnekler)
  1. Bütünleştirme ve Vaka Örnekleri

– Sizin Uygulamalarınızdan Örnekler

– Kısıtlamalar & Alternatifler

– Sorular ve Değerlendirmeler

– Sonuçlar ve Kıssadan Hisse

A Ç I K L A Y I C I   Ö Z E T

Modern psikoterapinin ilk dönemlerinden bu yana, uygulayıcılar tedavinin hastanın bireyselliğine ve kendi özel bağlamına uyarlanması gerektiğini fark etmişlerdir. Psikoterapinin bireyselleştirilmesi Gordon Paul’un (1967) iz bırakan sorusunda vücut bulmuştur: “Kimin verdiği hangi tedavi şu sorunu olan bu birey için ve hangi koşullar altında en etkilidir?” Bir kişide işe yarayan şeyin bir başkasında işe yaramayabileceğinin her psikoterapist farkındadır.

Bu tür bir eşlemenin tarihsel araçları, tedaviyi hastanın bozukluğuna veya geliş şikayetine uyarlamak şeklinde olmuştur. Araştırmalar, bunun belli bozukluklar için kuşkusuz işe yaradığını göstermektedir.

Ancak yalnızca psikoterapinin belli bir bozukluğa uyarlanması yetersizdir ve her zaman etkili olmamaktadır. Araştırmalarda özellikle eksik olansa, bozukluğunun ötesinde hastanın kendisidir. Modern tıbbın babası Sir William Osler’ın dediği gibi: “Bazen hastalığa sahip hastanın nasıl biri olduğunu bilmek o hastanın nasıl bir hastalığı olduğunu bilmekten çok daha önemlidir.”

Son dönemde yapılmış olan bir dizi meta analize dayanan bu atölye çalışması, psikoterapinin hastanın teşhis ötesi özelliklerine uyarlanmasının kanıta dayalı araçlarını öğretmektedir. Bunu yapmanın 5+ araştırma temelli yöntemini öğreneceğiz: hasta tercihleri, gerçek zamanlı gei bildirim, tepkisellik/direnç düzeyi, değişim aşaması, danışanın kültürü ve başa çıkma tarzı. Her bir yöntem için meta analitik sonuçları özetleyecek, seansta o hasta boyutunu değerlendirmenin güvenilir araçlarını gösterecek, en önemlisi de tedavinin buna göre nasıl uyarlanacağını öğreteceğiz. Vaka örnekleri yoluyla materyaller somutlaşmakta ve uygulama egzersizleri gereken becerilere vakıf olmanıza yardımcı olmaktadır.

Dönüştürülen araştırmalar hem kural koyucu hem de kısıtlayıcıdır; bize neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını söyler. Ayrıca psikoterapide faydasız, hatta belki zararlı olan 6 ilişkisel terapist davranışının altını çizeceğiz. Bunlar negatif etkilerin incelenmesine ve itibarsız uygulamalar üzerine son dönemde yapılan Delphi anketlerine dayanmaktadır.

Bir başka deyişle, tedavi sonuçlarını iyileştirecek ve psikoterapiyi bırakma oranını düşürecek biçimde her bir hasta için nasıl yeni bir terapi yaratılacağını öğreneceğiz. İşte burası, karşılık veren ilişkilerin ve bilimsel araştırmaların birbirine yaklaştığı noktadır!

John C. NORCROSS Hakkında

John C. NORCROSS, Ph.D., ABPP, Scranton Üniversitesi Klinik Psikoloji Profesörü ve Öğretim Üyesi, uzman klinik psikolog, davranış değişimi ve psikoterapi alanında uluslararası çapta tanınmış bir otoridedir.

Üç yüzü aşkın bilimsel yayın kaleme almış olan Dr. Norcross, 20 kitabın ortak yazarlığını veya editörlüğünü üstlenmiştir. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Klinik Psikoloji Bölümü, APA Psikoterapi Bölümü ve Uluslararası Klinik Psikoloji Birliği Başkanıdır.

Klinik Psikoloji Dergisi’nin editörü olan Dr. Norcross, pek çok derginin de yayın kurulunda yer almıştır. APA Eğitime Üstün Katkı Ödülü, Carnegie Vakfı Pensilvanya Yılın Profesörü Ödüşü ve Ulusal Uygulama Akademileri üyeliği gibi çeşitli mesleki ödüle layık görülmüştür.

Çalışmaları yüzlerce basın kanalında yayımlanmış, çok sayıda radyo ve televizyon programına konuk olmuştur. 28 ülkede atölye çalışmaları ve seminerler veren John Norcross, kuzeydoğu Pensilvanya’da eşi, iki çocuğu ve meczup kedisiyle yaşamını sürdürmektedir.

 

Y A Y I N L A R I N D A N   S E Ç M E L E R

Norcross, J. C. (Ed.). (1986). Handbook of eclectic psychotherapy. New York: Brunner/Mazel.

Norcross, J. C. (Ed.). (1987). Casebook of eclectic psychotherapy. New York: Brunner/Mazel.

Saltzman, N., & Norcross, J. C. (Eds.). (1990). Therapy wars: Contention and convergence in differing clinical  approaches. San Francisco: Jossey-Bass.

Norcross, J C., & Dryden, W. (1991). A dialogue with John Norcross: Toward integration (Part of the Therapeutically Speaking series). London: Open University Press.

Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (Eds.). (1992). Handbook of psychotherapy integration. New York: Basic Books.

Mayne, T. J., Norcross, J. C., & Sayette, M. A. (1994). Insider’s guide to graduate programs in clinical psychology. 1994/95 edition. New York: Guilford.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1994). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis (third ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (1994). Changing for good. New York: William Morrow. (Paperback version published in 1995 by Avon.)

Norcross, J. C., Sayette, M. A., & Mayne, T. J. (1996). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 1996/97 edition. New York: Guilford.

Koocher, G. P., Norcross, J. C., & Hill, S. (Eds.). (1998). Psychologists’ desk reference.  New York: Oxford University Press.

Sayette, M. A., Mayne, T. J., & Norcross, J. C. (1998). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 1998/99 edition. New York: Guilford.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1998). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis (fourth ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Norcross, J. C., Santrock, J. W., Campbell, L. F., Smith, T. P., Sommer, R., & Zuckerman, E. L. (2000).  Authoritative guide to self-help resources in mental health.  New York: Guilford.

Mayne, T. J., Norcross, J. C., & Sayette, M. A. (2000). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2000/01 edition. New York: Guilford.

Norcross, J. C. (Ed.). (2002).  Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and responsiveness to patient needs.  New York: Oxford University Press.

Norcross, J. C., Sayette, M. A., & Mayne, T. J.  (2002). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2002/03 edition. New York: Guilford.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2003). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis (fifth ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Norcross, J. C., Santrock, J. W., Campbell, L. F., Smith, T. P., Sommer, R., & Zuckerman, E. L. (2003).  Authoritative guide to self-help resources in mental health (2nd ed.).  New York: Guilford.

Sayette, M. A., Mayne, T. J., & Norcross, J. C. (2004). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2004/05 edition. New York: Guilford.

Koocher, G. P., Norcross, J. C., & Hill, S. S. (Eds.). (2005). Psychologists’ desk reference. 2nd ed. New York: Oxford University Press.

Geller, J. D., Norcross, J. C., & Orlinsky, D. E. (Eds.). (2005). The psychotherapist’s own psychotherapy: Patient and clinician perspectives.  New York: Oxford University Press.

Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (Eds.). (2005). Handbook of psychotherapy integration (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Norcross, J.C., Beutler, L.E., & Levant, R.F. (Eds.). (2006). Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions. Washington, DC: American Psychological Association.

Mayne, T. J., Norcross, J. C., & Sayette, M. A. (2006). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2006/07 edition. New York: Guilford.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2007). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis (6th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Norcross, J. C., & Guy, J. D. (2007). Leaving it at the office: A guide to psychotherapist self-care. New York: Guilford.

Norcross, J. C., Sayette, M. A., & Mayne, T. J. (2008). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2008/09 edition. New York: Guilford.

Norcross, J. C., Hogan, T. P., & Koocher, G. P. (2008). Clinician’s guide to evidence-based practices: Mental health and the addictions. New York: Oxford University Press.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2010). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis (7th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Norcross, J. C., VandenBos, G. R., & Freedheim, D. K. (Eds.). (2011). History of psychotherapy: Continuity and change (2nd ed).  Washington, DC: American Psychological Association. 

Sayette, M. A., Mayne, T. J., & Norcross, J. C. (2010). Insider’s guide to graduate programs in clinical and counseling psychology. 2010/11 edition. New York: Guilford.

Norcross, J. C. (Ed.). (2011). Psychotherapy relationships that work (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>