BİRLEŞTİRİLMİŞ PSİKOTERAPİ
ATÖLYE PROGRAMI

  1. Gün

9:00-10:30
Birleştirilmiş Psikoterapinin Tanımlanması

Kahve Arası

11:00-12:30
Birleştirilmiş Psikoterapinin Evrimi

Öğle Yemeği

14:00-15:30
Yakınsama Kanıtlarının Ana Hatları

Kahve Arası

16:00-17:30
Birleştirilmiş Çerçevenin Oluşturulması

  1. Gün

9:00-10:30
Teorik Kurgular & İlkeler

Kahve Arası

11:00-12:30
Teşhis ve Örüntüleri Tanıma

Öğle Yemeği

14:00-15:30
Dört Alan Düzeyi

Kahve Arası

16:00-17:30
Tedavi Planlama ve Biçimlendirme