A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

İLİŞKİSEL KENDİLİK PSİKOLOJİSİ:

KENDİLİK PSİKOLOJİSİ VE İLİŞKİSEL PSİKANALİZİN EVRİMİNDE ANAHTAR NOKTALAR

James L. Fosshage, Ph.D., P.A.

TAHİR ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

29 Nisan – 1 Mayıs 2016

 

29 Nisan

Bilişselden Davranışçı Terapiye, Dürtü-Çatışmadan Ego Psikolojisine (Tahir Özakkaş)

Klasik Psikanalizden Kendilik Psikolojisine Tarihsel Süreç (Tahir Özakkaş)

Kendilik Psikolojisi ve İlişkisel Psikanalizin Kesişim Noktaları (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Kendilik Psikolojisi, Öznelerarasılık ve Güdülenme Sistemleri (Tahir Özakkaş)

 

30 Nisan

Çağdaş Kendilik Psikolojisi, Öznelerarasılık ve İlişkisel Psikanalizin Karşılaştırılması (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Psikanalitik Kuramlarda Dinleme-Deneyimleme Perspektifleri (Tahir Özakkaş)

Kendilik Psikolojisi ve Psikanalizin Evriminde Anahtar Noktalar (James Fosshage)

Bilişsel Bilimlerin Entegrasyonu (James Fosshage)

 

1 Mayıs

Çağdaş Psikanalitik Kuramlarda Kendilik Kavramı (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Psikanalitik Kuramlarda Terapötik Eylem (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Psikanalitik Kuramlarda Rüya Kuramı ve Rüya Yorumlaması (Tahir Özakkaş)

Çağdaş Psikanalitik Kuramların Gözden Geçirilmesi (Tahir Özakkaş)