A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ”

Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri

İleri Beceri Eğitimi

Dr. Leslie S. Greenberg

29 KASIM – 2 ARALIK 2012

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlara, duygulanımın doğası ve evlilikte yaşanan sıkıntılardaki rolü, bağlanma ve kimlik konuları, etkileşimleri yeniden yapılandırma, yatışma ve affetme üzerine teorik ve metodolojik yaklaşımların klinik uygulama örnekleri yoluyla paylaşılması.

H E D E F

Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:

Duyguların bağlanma ve kimlikteki rolü bağlamında evlilik sıkıntıları olgusunu anlamak

Bağlanma ve kimlik odaklı birincil duygular ile ikincil duygusal tepkileri ayırt etmeyi öğrenmek

Çiftlerin sorunlarını etkileşimsel bir döngü olarak dışsallaştırmasına yardım edecek müdahaleleri tanımlamak, sorunlu duygulanım durumlarını dönüştürerek daha samimi durumlara ulaşmak

Eşler arasında daha güvenli ve onaylayıcı bir duygusal bağın gelişmesini sağlamak

Kendini ve ötekini yatıştırma zamanlamasını tespit etmek

Affetmenin unsurlarını öğrenmek

K A P S A M

Beceri eğitimi aşağıdaki konular çerçevesinde gruplara ayrılmış drama ve rol-play uygulamaları, video gösterimleri, vaka sunumları ve rehberli grup süpervizyonu şeklinde gerçekleştirilerek aşağıdaki konular üzerinde deneyim ve beceri kazanılması esas alınacaktır:

Utanç, korku, öfke duyguları

Kendi kendini yatıştırma ve duygulanım düzenlemesi üzerine video gösterimleri

Savunmasız hissetme ve sorunlu tepkiler

Değişimi ve entegrasyonu pekiştirme

Spesifik popülasyonlarla çalışma: Aldatma ve incinme

Duyguya erişim becerileri

Spesifik popülasyonlarla çalışma: Depresyon ve travma

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları,

sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

4 Gün 09:00-18:00

Toplam 32 saat

Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

İki Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Çift Terapisti sertifikası verilecektir.

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

2.600 TL + KDV

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025

 TR740006400000124250432025

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

30 Ekim 2012 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com

 

Dr. Leslie S. GREENBERG

Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri). Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.