SEMİNER

“Wilfred Ruprecht Bion ‘un

Biyografisi ve Psikanalitik Kurama Katkıları”

Konuşmacı: Loray Daws

Masterson Enstitüsü Üyesi
11 ARALIK 2010
Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlara, İngiliz psikoanalist ve grup dinamikleri alanında öncü isimlerden biri olan Wilfred Ruprecht Bion’un geliştirdiği düşünme teorisi ve düşünme kapasitesi gelişim modeli üzerine bilgi ve deneyimin paylaşılması.
H E D E F
Katılımcılar, bu eğitim programının sonunda Bion’un düşünme teorisi çerçevesinde, bilginin kökeni ve edinilmesi, duygusal deneyim formülasyonları, Klein ve Freud’un yaklaşımlarından ayrıldığı noktalar ve düşünme kapasitesi gelişim modelinin temelleri ile ilgili genel bir bilgi ve beceri sahibi olmayı hedefleyeceklerdir.

H E D E F G R U P
Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve
bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R
Wilfred Bion’un Hayatı, Fikirleri ve Psikanalitik Kurama Katkıları

S Ü R E
1  gün
09:00 – 13:00
Toplam Seminer Süresi : 4 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N
Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

K A Y I T
Ön kayıt formunu lütfen
basvuru@psikoterapi.com adresine gönderiniz

ÖN KAYIT FORMU
İndirmek için tıklayın.
BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

K A T I L I M Ü C R E T İ (KDV Dahil)
Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 30 TL +KDV
Üye olmayanlara: 50 TL +KDV

Hesap No:
Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İş Bankası Bostancı Şubesi
IBAN: TR8400064000001 10260866805

E Ğ İ T İ M Y E R İ
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285
Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)
Tel : 0262 653 6699
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com

Wilfred Ruprecht Bion

Wilfred Bion
İngiliz bir psikoanalist ve grup dinamikleri alanında öncü isimlerden biri olan Wilfred Ruprecht Bion (8 Eylül 1897 – 8 Kasım 1979), 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa’da görev almış, 1921 yılında ordudan ayrılmasının ardından Londra’da tarih ve tıp eğitimi görmüştür. Tıp eğitiminin ardından psikoterapötik eğitim için gittiği Tavistock Kliniği’nde yedi yıl geçiren Bion, burada Samuel Beckett ile verimli bir ilişki kurma olanağı bulmuştur. 1938 yılında John Rickman ile bir eğitim çalışmasına bağlayacağı sırada 2. Dünya Savaşı patlak vermiş ve tekrar orduya alınmıştır. Aslında bütün Tavistock ekibi orduya alınmıştı ve (o zamanlar ‘savaş bunalımı’ diye bilinen travma sonrası stres yaşayan) psikiyatrik yaralıların tedavisinde yeni yöntemler üzerine çalışıyorlardı.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra birlikte çalışma olanağı bulduğu Melanie Klein’in öğrencilerinin oluşturduğu (Hanna Segal ve Herbert Rosenfeld’in de içinde olduğu) bir araştırma grubuna katılarak şizofreni çözümlemesi, özellikle bu hastaların bilişsel, algısal ve kimliksel sorunları üzerine son derece özgün ve etkili yazılar yazdı.
Kırklı yıllarda grup dinamikleri üzerine yazdığı bir dizi yazıyı Experiences in Groups (Grup Deneyimleri) adlı eserinde toplamıştır. 1961 yılında basılan bu eser büyük etki uyandırmış, 1960’larda başlayan grup psikoterapi ve karşılaşım grubu hareketlerine önemli bir kılavuz sağlamış ve kısa sürede çok çeşitli alanlardaki grup teorisi uygulamalarında bir mihenk taşı haline gelmiştir.
1962-1965 yılları arasında İngiliz Psikoanalitik Derneği’nin başkanlığını yapmış olan Bion, yaşamının son yıllarını Los Angeles, Kaliforniya’da geçirmiş, ölümünden kısa bir süre önce İngiltere’ye dönmüştür.
Ardında bıraktığı ün, hem İngiltere’de hem de uluslararası alanda adım adım ilerlemiştir. Bazı eleştirmenler tarafından vecize niteliğinde ve rahatsız edici bulunan yazıları asla kışkırtıcılığını kaybetmemektedir.
Bion’un her zaman analitik karşılaşıma dayalı olan teorileri nihayetinde hem Klein hem de Freud ekolünden radikal biçimde ayrılmıştır. Grup dinamikleri üzerine çalışmaları nedeniyle psikoanalitik topluluk dışında da iyi tanınan Bion’un çalışmalarını inceleyen psikoanalitik tartışmalar, onun düşünme teorisi ve düşünme kapasitesi gelişim modeli ile ilgilenmektedir. Bion, beta unsurların (metabolize edilmemiş ruh/soma/duygulanım deneyimi) alfa unsurlara (düşünen tarafından düşünülebilen düşünceler) dönüştürülmesine dayalı bir düşünme teorisi geliştirmiştir.
Tags: Ba, Beceri, Bir, Daws, Doktorlar, Freud, Genel, Ko, Kurama, Loray, Masterson, Psikologlar, Psikoterapi, Ruprecht, Seminer, Sosyal Hizmet, Sultan Mehmet, Wilfred Bion, Wilfred Ruprecht Bion, Yüksek Lisans

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>