PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ
HİPNOZ DERNEĞİ
“ 5. D Ö N E M H İ P N O Z E Ğ İ T İ M İ”
6-7-8 Eylül 2010

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ
HİPNOZ DERNEĞİ
“ 5. D Ö N E M H İ P N O Z E Ğ İ T İ M İ”
6-7-8 Eylül 2010
www.hipnoz.com
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F G R U P :

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik danışmanlar /Sosyal hizmet uzmanları

KATILIMCI SAYISI :30-35 kişi

S Ü R E : 4 ay

Toplam 120 saat
4 ay – 30 saat/ay
E Ğ İ T İ M T A R İ H İ
6-7-8 Eylül 2010
15-16-17 Ekim 2010
19-20-21 Kasım 2010
17-18-19 Aralık 2010
E Ğ İ T İ M Y E R İ :
Hipnoz Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.
No : 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262- 653 6699
E Ğ İ T M E N L E R
Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ve
Psikoterapi Enstitüsü Eğitmen Ekibi
E Ğ İ T İ M M A T E R Y A L İ
Aşağıdaki eğitim materyalleri katılımcılara ÜCRETSİZ olarak verilecektir.
Katılımcı Bilgi notları
Hipnoz 1. cilt
Hipnoz 2.Cilt
Cinsel problemlerde hipno-terapi
Alerji ve deri hastalıklarında hipno-terapi
Psikiyatri 1. Cilt
Psikiyatri 2. Cilt
Otohipnoz CD si
Otohipnoz Çöp İmha CD si
E Ğ İ T İ M B E D E L İ (*):
Eğitim bedeline dahil olanlar:
Eğitim malzemeleri
Çay ve kahve ikramları
PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ÜYELERİ İÇİN:
120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 450 YTL+KDV (toplam 486 YTL/aylık)
Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 1944 YTL dir.
Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 1846 YTL) .
Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2250 YTL dir.
PSİKOTERAPİ ENSİTÜSÜ ÜYESİ OLMAYAN KATILIMCILAR İÇİN
120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 600 YTL+KDV (toplam 648 YTL / aylık)
Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 2592 YTL dir.
Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 2462 YTL).
Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2900 YTL dir.
(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabül; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com sitesinde yayınlanacaktır.
(**) Kayıt için aşağıdaki önkayıt formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ.Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti
İş Bankası Bostancı Şubesi IBAN: TR840006400000110260866805
S E R T İ F İ K A S Y O N
Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.
Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.
Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.
Sınav ve uygulama geçiş notu 85 tir.
ÖN KAYIT FORMU
İndirmek için tıklayın.
Ön kayıt formunu lütfen n basvuru@hipnoz.com adresine gönderiniz
BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 6699
  basvuru@hipnoz.com
P R O G R A M

I . B A S A M A K
Hipnozun Tanımı
Mitler ve Yanlış Bilinenler
Hastayı Hazırlama ve Eğitimi
Hipnozun Tarihi
Hipnoz Teorileri
Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları
Endüksiyon Prensipleri
Farklı Hipnotik Endüksiyon Uygulama Gösterimleri
Hipnoz Seviyeleri
Derinleştirme Teknikleri
Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri
Otohipnoz
Çocuklara Hipnotik Endüksiyon
Ego Güçlendirme Metotları
Dolaylı Telkin Teknikleri
Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri
İdeomotor İncelemesi
Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi
Hipnoza Yatkınlık Ölçekleri
Hipnozda Metoforların Kullanımı
Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi
Etik ve Profesyonel Organizasyonlar
Karışık Teknikler
Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri
Riskler ve Negatif Etkiler
II. B A S A M A K
Gelişmiş Hipnotik Endüksiyon Demonstrasyonu
Endüksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması
Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması
Ego Güçlendirme Metotları II
Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II
Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler
Dolaylı Telkin Metotları II
Çocuklara Hipnotik Endüksiyon II
Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II
İdeomotor İncelemesi II
Terapötik Metoforların Yapılandırılması
Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II
Karışık Teknikler II
Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II
Otomatik Yazma
Hipno-projektif Teknikler
Ego-Durum Terapisi
Derin Trans Fenomeni
Zaman Çarpıtmasının Kullanımı
Yaş İlerletme
Adli ve Araştırıcı Hipnoz
Grup Hipnozuyla Çalışma
Hipnodrama
Hipnozda Başarısızlıklar
Hipnozda Yapılandırma
III. B A S A M A K
Hipnozun Özü
Geleneksel Hipnoz
Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
Hipnotik Yatkınlıkta Kişisel Farklılıklar
Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
Hipermnezinin Adli Kullanımı
Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve Kontrendikasyonları
Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
Sözel Kalıplar
Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
Kanser Hastalarına Hipnoz
Anestezide Hipnoz Kullanımı
Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
Grup Hipnotik İndüksiyonu
Geriatrik Hastalarda Hipnoz
IV. B A S A M A K

Anksiyete Bozukluklarında Hipnoterapi
Panik Bozuklukta Hipnoterapi
Özgül Fobilerde Hipnoterapi
Sosyal Fobide Hipnoterapi
Obsessif Kompulsif Bozuklukta Hipnoterapi
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Hipnoterapi
Akut Stres Bozukluğunda Hipnoterapi
Somatizasyon Bozukluğunda Hipnoterapi
Konversiyon Bozukluğunda Hipnoterapi
Kendilik Bozukluklarında Hipnoterapi
Çoğul Kimlik Bozukluğunda Hipnoterapi

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>