10. Dönem Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (01 Temmuz 2011) başvuruları

başlamıştır. Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak sitemiz

aracılığıyla yapabilirsiniz.

EĞİTİM BURSU VERİLECEKTİR

(TEORİK DÖNEM 12 AYLIK)

2 Klinik Psikoloğa %50 indirimli,

2 Klinik Psikoloğa ücretsiz eğitim hakkı verilecektir.

Burs başvurusu için dilekçe, mezuniyet not ortalamasını ve özgeçmişlerinizi

basvuru@psikoterapi.com adresine gönderiniz.

(Eğitime kabuller öngörüşmeden sonra belirlenmektedir.)

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ LTD. ŞTİ.

2011

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖN KAYIT FORMU

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

D. KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına Psikiyatrist, Tıp Doktoru,

Psikolog, PDR ve psikiyatri hemşireliği ünvanına sahip profesyoneller

başvurabilir.

ÖN KAYIT BAŞVURUSU

2. Başvurular online başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

Eğitim Başvurusu Ön Kayıt Formu nu doldurmak için TIKLAYINIZ

3. Bütüncül Psikoterapi eğitim programı üç aşamalı olarak uygulanacaktır.

Bunlar 360 saatlik teorik eğitim, 360 saat formülasyon eğitimi, 360 saat

süpervizyon eğitimidir. Programın içinde 30 saatlik hipnoz eğitimi de

verilecektir.

4. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uz. Dr. Tahir Özakkaş

denetiminde yapılacaktır. Zaman zaman konunun uzmanı profesyoneller eğitim

programlarındaki başlıklara uygun zamanlarda eğitimlere katılabileceklerdir.

6. Eğitimler her ayın bir hafta sonunda Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini

kapsayan otuzar saatlik programlar şeklinde yapılacaktır. Programlara

düzenli olarak katılmak zorunludur. Mazeretsiz bir eğitime katılmayan veya

mazeretli olarak üç eğitim grubuna katılmayan kursiyerler gruptan çıkmayı

kabul edeceklerdir.

7. Eğitim oturumları arasındaki sürelerde; verilmiş olan teorik eğitim

materyali okunacak, izlenilmesi istenen psikoterapi hastalarının ses ve

görüntü kayıtları üzerinde çalışılacaktır.

8. Aylık eğitim bedeli 486 TL (KDV dahil) eğitimden önce ilgili banka

hesabına yatırılacaktır. Eğitim toplantılarına mazeretli olarak

katılamayanlar da ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Bunun karşılığında

kendilerine mazeretli olarak katılmadıkları ayın eğitim DVD leri

verilecektir.

(*) Eğitim ücretleri 3 yıl için sabit olmayıp, enflasyon doğrultusunda

enstitü tarafından yeniden ücretlendirilebilir.

9. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere her etapta (Teorik,

formülasyon ve süpervizyon) Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi

Eğitimine Katılım ve sınavları geçenlere başarı Sertifikası verilecektir.

10. Eğitim Grupları her yaz dönemi açılmaktadır.

11. Eğitim programının içeriği Tahir Özakkaş’ın Bütüncül Psikoterapi

Kitabının konu dağılımına göre yapılacaktır.

12. Eğitim materyalleri Dr. Tahir Özakkaş’ın 20 yıllık hasta takip

arşivindeki sesli ve görüntülü kayıtlar üzerinden yapılacaktır. (Bu

kayıtlardan sadece eğitim amaçlı olarak izin vermiş olan hastaların

kayıtları kullanılacaktır.)

13. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.’nin Bayramoğlu/Darıca/Gebze

adresindeki eğitim ve kongre merkezinde yapılacaktır. Eğitim aralarında çay

ve kahve ihtiyaçları enstitü tarafından karşılanacaktır.

14. Eğitimlerde belirli bir aşamaya gelmiş kursiyerlere Psikoterapi

Enstitüsü bünyesinden hasta yönlendirilecektir.

15. ‘Bütüncül Psikoterapi’ öznel bir psikoterapi yaklaşımını içermektedir.

Hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan

bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları

olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı

amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle

vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.

16. Psikoterapi Enstitüsünün eğitim faaliyetleri, yayın faaliyetleri, yurt

içi ve yurt dışı organizasyonlarla bağlantıları artarak devam etmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

basvuru@psikoterapi.com

Eğitim ve Kongre Merkezi:

Bayramoğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No:285

Darıca-Gebze/KOCAELİ

Tel : 0262 6536699

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.hipnoz.com

B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖNKAYIT FORMU

BAŞVURU MEKTUBU (psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi)

ÖN KAYIT FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 6536699

basvuru@psikoterapi.com

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1. AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapotik kuramları inceleyen

ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül

bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler

konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuramlar ve DSM IV

Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Mentalizasyon Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

2. AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve

hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları

bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve

tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde

çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları

aşağıda sıralanmıştır.

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar Bozukluk, Psikoz, Panik Bozukluk, Özgül fobi, Sosyal

fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Akut stres

bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon

bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut

dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu

, Depersonilazasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu,

Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları,

Anoreksiya ve bulimia, Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar)

Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk / kleptomani /

priomoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları (

depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile

birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım

ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye

uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen

antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif

gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve

manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi

sorunları

Kişilik Bozuklukları

Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları

Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)

Toplam Aşama : 3 – Toplam Ay : 36

D. KAMUYONA AÇIK MEKTUP

Psikoterapi Enstitüsü Derneği, 2005 yılından bu yana, ruh sağlığı alanında

çalışan profesyonellerden (psikiyatrist, uzman hekim, pratisyen hekim,

psikoterapist, psikolog, sosyal çalışma uzmanı, uz. psikiyatri hemşireleri)

aldığı talepler doğrultusunda psikoterapi, psikohipnoterapi eğitimlerini

hayata geçirmektedir.

Ruh sağlığı alanında hasta kabul eden, bireysel eğitim ve süpervizyon

ihtiyacı olan profesyonellere yönelik düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın

içerisinde olmakla beraber bu çalışmalara yönelik Yasal ve uygulama

alanındaki farklarla, alana yönelik ihtiyaçlar bağlamında Terapi eğitimi,

uygulaması, terapist kimliği ve ilişkili pek çok konuda ülkemiz şartları

nedeni ile açıklığa kavuşmamış noktalar bulunmaktadır. Bu hususlar

bağlamında, Psikoterapi Enstitüsü Derneği olarak uluslar arası bir çerçeve

ve ilkeler dizisini ülkemiz ihtiyaçları düzleminde vurgulamak ve paylaşmak

gereğini duymaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevenin gerekliliği ve doğrultusunda çalışmakta

ve aynı zamanda, kamusal bir duyarlılık kazandırma ile alana yönelik gerekli

yasal düzenlemeler için ihtiyaç duyulacak mesleki, akademik altyapı

çalışmalarına destek olacak girişimler ile işbirliklerini yaratmak konusunda

da bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

Aşağıdaki maddeler doğrultusunda çizmeye çalıştığımız söz konusu çerçeve,

var olan durumu ve olması gerekeni tanımlamaktadır:

1. T.C yasalarına göre hasta kabul etme, teşhis koyma, tedavi uygulama ve

takip etme hakkı sadece hekimlere verilmiştir. Hekimler dışındaki

mesleklerin hasta görme yetkileri yoktur. Hasta kabul ettiklerinde bir

şikayet halinde cumhuriyet savcıları tarafından takibe ve cezalandırılmaya

maruz kalmaktadırlar.

2. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ters ve çağın gerisinde kalmış

güdük bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde psikologlar, sosyal hizmet

uzmanları ve hekim kökenli olmayan psikanalistler yasaların kendilerine

verdiği yetkiye dayanarak hasta kabul edebilmektedirler. Türkiye’de bu

konuda atılmaya çalışılan adımlar maalesef hekimler tarafından engellenmekte

ve yasal düzenlemeler yapılamamaktadır. Muhtemelen iktidar kaybı ve rant

kaygısı engellemenin temel dinamikleridir.

3. Hekim olmayan ruh sağlığı çalışanları bu zorluğu veya engeli HASTA

kelimesi yerine DANIŞAN kelimesini koyarak aşmaya ve yasal takibattan

kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren çok değerli ve yetkin

psikolog ve terapist mevcuttur. Bu çalışanların eğitim süreçlerine

baktığımızda yurt dışında çok ciddi bir eğitim almışlar ve başarılı birer

uygulayıcı olmuşlardır. Yasal sıkıntılardan korunmak için, ekip ruhu

anlayışı içinde psikiyatristlerle birlikte faaliyet yürütmektedirler.

4. Türkiye deki eğitim kurumlarından eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarına

baktığımızda, aldıkları eğitim ve müfredat programları yeterli bir düzeyde

değildir. Çünkü Türkiye deki bu tip eğitim kurumlarının kuruluş amaçları ve

yasal dayanakları farklıdır. Bu

yetersizlik durumu lisans üstü eğitim ve bir takım gönüllü sivil derneklerin

ciddi eğitim çalışmaları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu tip ek eğitim

almış çalışanların belirli bir yetkinliğe ulaştığı görülmektedir ve

desteklenmelidir.

5. Ancak bu yetkinliğe ulaşmadan hasta kabul eden ve mesleki çok ciddi

hatalar yapan çok sayıda çalışan mevcuttur. Arz talep ilişkisi

perspektifinde vatandaş böyle bir hizmet talep etmekte ve bu talebe mevcut

yapı ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin böyle bir gerçeği

varsa, bu konu mutlaka disiplinize edilmeli ve akredite edilmiş

müfredatlarla eğitim verilmelidir. Bu konularda yetkin olan çalışanlar,

bilgilerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi

hatalar, yanlışlar, sömürüler ve eksiklikler olacaktır. Yapılan hataları

asgariye indirmek, bilimsel düzeyi artırmak ve etik değerleri içselleştirmek

için eğitim ve paylaşımlar aralıksız sürdürülmelidir.

6. Konuya tıp doktorları açısından bakıldığında da ciddi bir takım açmazlar

ve yanlışlıklar tesbit etmek mümkündür. Yasalarımıza göre hekim tüm

hastalıkları tedaviye yetkili tek kişidir. Bu bağlamda pratisyen hekim bilgi

ve becerisi oranında tüm hastalıkları

tedavi edebilir. Yasalarımıza göre uzmanlık yetkisi ise; uzmanlık alanı ile

ilgili bir kliniği sevk ve idare edebilme ehliyetinin kazanılmasıdır. Yani

uzmanlık alanı ile ilgili hasta bakma yetkisi değil, bir kliniğin sevk ve

idare yetkisidir. Hekim olarak tüm

hastalara bakma yetkisine zaten sahiptir. Ancak mevcut fiili uygulamada

durum farklıdır. Pratisyen hekim sanki sadece reçete tekrarlarını yapan,

hastaları kategorize edip uzman hekime sevk eden trafik memuru gibidir.

Uzmanlarda sadece kendi branşlarındaki hastaların tedavisini bilen, diğer

alanlara karışmayan bir konuma düşmüşlerdir. Bu durum tıbbın özüne aykırı,

yabancılaşma ve parçalanma getiren yanlış bir uygulamadır. Hekim her alanla

ilgili her zaman bilgisini yenilemeli ve yetkin olduğunu hissettiği

alanlarda da müdahale edebilmelidir.

7. Bugün pratisyen hekimlerin bir yabancılaşma, memnuniyetsizlik, uzmanlığın

altında ezilme duyguları içinde olduğunu gözlenmektedir. Pratisyen hekimler,

bir çok alanda kendilerini geliştirip, çok başarılı uygulamalar

yapabilirler. Ki, uygulama içinde, özellikle Anadolu’da, hastalarla en çok

muhatap olan pratisyen hekimlerin bu çerçevede psikoterapi ve

psikohipnoterapi ile yapabilecekleri çok şey vardır. Cinsel problemler, yeme

bozuklukları, pediatrik problemler, panik atak, sosyal fobi, sigara ve madde

bağımlılığı, motivasyon artışı, öfke kontrolü, stres yönetimi vb.

8. Uzman hekimler kendi branşları ile ilgili psikoterapi ve

psikohipnoterapiyi her zaman uygulayabilirler. Bu durum kendilerine bir

zenginlik kaynağı ve hastalarına şifa sebebi olabilir.

Sonuç olarak Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevedeki tüm psikoterapi ve

psikohipnoterapi eğitimlerini destekleyen bir eğitim kurumu ve söz konusu

eğitim ve uygulama alanı için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi,

yasallaştırılması ve uluslararası ya da AB standartlarına uyumlu hale

getirilmesi konusundaki çalışmalara katkı veren bir sivil toplum örgütü

olarak çalışmaktadır.

Bu bağlamda, mesleki, kişisel ve kurumsal işbirliklerine açık olduğumuzu

bildirmek ister, alana yönelik çağdaş ve işlevsel yasal uygulamalar için

birlikte çalışma gereğini kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla.

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

Ocak 2011

Tahir Özakkaş MD.,PhD.

Psikoterapi Enstitüsü

ozakkas@psikoterapi.com

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>