Uyku Bozuklukları

Uyurgezerlik Bozukluğu

A. Genellikle asıl uyku döneminin ilk üçte birinde ortaya çıkan, uyku sırasında yataktan kalkma ve gezinme epizodlarının tekrar tekrar ortaya çıkması.
B. Kişi uyurgezerken, boş ve gözünü dikip bakar, başkalarının kendisiyle iletişim kurma çabalarına karşı oldukça tepkisiz kalır ve ancak büyük bir zorlukla uyandırabilir.
C. Kişi, uyandıktan sonra (ister uyurgezerlik epizodundan olsun, isterse ertesi sabah olsun) o epizodu anımsamaz.
D. Uyurgezerlik epizodundan uyandıktan sonraki birkaç dakika içinde mental etkinlik ya da davranışlarında herhangi bir bozukluk olmaz (başlangıçta kısa süreli bir konfüzyon ya da yönelim bozukluğu dönemi olsa da.)
E. Uyurgezerlik, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.
F. Bu bozukluk bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilere bağlı değildir

Uykuda Korku Bozukluğu

A. Genekllikle asıl uyku döneminin iyk üçte birinde ortaya çıkan ve yetersiz bir korku içinde çığlık atmayla başlayan, yineleyen, birden uykudan uyanma epizodlarının olması.
B. Hen epizodda yoğun bir korku ve teşikardi, hızlı soluk alıp verme ve terleme gibi otonomik uyarılma bulgularının olması.
C. Epizod sırasında başkalarının kendisini rahatlatmak için gösterdiği çabalara karşı görece tepkisiz kalma.
D. Ayrıntılı bir rüya anımsanmaz ve geçirilen epizod için amnezi vardır.
118
E. Bu epizodlar, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.
F. Bu bozukluk bir meddenin (örn. kötüye kullanılablilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Kabus Bozukluğu

A. Genellikle asıl uyku döneminin ilk üçte birinde ortaya çıkan ve yetersiz bir korku içinde çığlık atmayla başlayan, yineleyen, birden uykudan uyanma epizodlarının olması.

B. Her epizodda yoğun bir korku ve teşikardi, hızlı soluk alıp verme ve terleme gibi otonomik uyarılma bulgularının olması.

C. Epizod sırasında başkalarının kendisini rahatlatmak için gösterdiği çabalara karşı görece tepkisiz kalma.

D. Ayrıntılı bir rüya anımsanmaz ve geçirilen epizod için amnezi vardır.

E. Bu epizodlar, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.

F. Bu bozukluk bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilinen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Narkolepsi

A. En z 3 ay süreyle her gün ortaya çıkan karşı konamaz dinlendirci uyku ataklarının olması.
B. Aşağıdakilerden birinin ya da her ikisinin birlikte olması:
(1) katapleksi (yani, çoğu kez yoğun bir duyguya eşlik eden, birden ortaya çıkan ve kısa süren bilateral kas tonusukaybı epizodları)
115
(2) hipnopompik ya da hipnagojik hallüsinasyonlar ya da uyku epizodlarının başında ya da sonunda uyku paralizisinin olması ile kendini gösteren, hızlı göz hareketleri uykusuna (RFM) ilişkin öğelerin uyku ve uyanıklık arasındaki geçişe rekürran sızması
C. Bu bozukluklar bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir liaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkileren bağlı değildir.

Primer Hipersomnia

A. Başlıca yakınma, hemen her gün gündüz uyku epizotlarının olması ya da uyku epizotlarının uzaması ile kendini gösteren ve en az bir ay (ya da rekürran ise daha kısa bir süre) süren aşırı uykulu olma drurumudur.
B. Aşırı uykulu olam durumu, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli driğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.
C. Aşırı uykulu olma durumu insomnia ile açıklanamaz, sadece başka bir Uyku Bozukluğunun (örn. Narkolepsi, Solunumla ilişkili Uyku Bozukluğu, Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluğu ya da bir Parasomnia) gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve yeterli miktarda uyku uyunmuyor olmasıyla buna açıklama getirilemez.
D. Bu bozukluk, sadece başka bir mental bozukluk sırasında ortaya çıkmamaktadır.
E. Bu bozukluk bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.
Varsa belirtiniz:
Rekürran: En az 2 yıl süreyle yılda birkaç kez olan ve en az 3 gün süren aşırı uykulu olma dönemleri varsa

Primer Insomnia

A. Başlıca yakınma, en az 1 ay süreyle, uykuya dalmakta ya da sürdürmekte güçlük olması ya da dinlendirici olmayan bir uyku uyunmasıdır.
B. Uyku bozukluğu (yada eşlik eden gündüz yorgunluğu), klinik açıdan belirginbir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alnlarında bozulmaya neden olur.
C. Uyku bozukluğu sadece Narkolepsi, Solunumla İlişkili uyku Bozukluğu, Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluğu ya da bir parasomnia sırasında ortaya çıkmamaktadır.
114
D. Bu bozukluk, sadece başka bir mental bozukluk sırasında ortaya çıkmamaktadır (örn. Majör Depresif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, bir delirium).
E. Bu bozukluk bir maddenin (örn. Kötüye kullanılabilen bir ilaç, Tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.