Dürtü Kontrol Bozuklukları

Trikotillomani

A. Göze çarpar derecede saç kaybı ile sonuçlanacak derecede kişinin kendi saçını tekrar tekrar yolması.
B. Saç yolma öncesinde ya da bu davranışa karşı koyma girişiminde bulunduğu sırada giderek artan bir gerginlik duyumnun oluşması.
C. Saç yolarken haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.
D. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, toplumsal mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.
122
312.30 Başka Türlü Adlandırılamayan Dürtü kontrolü Bozukluğu
Bu kategori, herhangi özgül bir Dürtü Kontrol Bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılakayan dürtü kontrol bozuklukları ya da bu elkitabınındiğer bölümlerinde tanımlanan dürtü kontrolü bozukluğu özellikleri gösteren diğer mental bozukluklar (örn. Madde Bağımlılğı, bir Parafili ) içndir.

Patolojik Kumar Oynama

A. Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) bulunması ile belirli, sürekli ve yineleyen uygunsuz kumar oynama davranışı:
121
(1) kumar oynama üzerine aşırı kafa yorar (örn. geçmişteki kumar oynama yaşantılarını yeniden yaşamak, bir sonraki oyunu engellemek ya da kumar oynamak üzere para sağlamanınyollarını düşünmek.
(2) istediği heyecanı duymak için giderek artan miktarlarda parayla kumar oynama gereksinimi duyar
(3) bir çok kez başarısız, kumar oynamayı kontrol altına alma, azaltma ya da bırakma çabası olmuştur
(4) kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde bulunurken huzursuz ya da irritabldır
(5) sorunlarından kaçmak için yada disforik bir duygudurumdan (örn. çaresizlik,suçluluk,anksiyete,depresyon duyguları) kurtulmak için kumar oynar.
(6) parayla kumar oynayıp kaybetmesinin ardından bir başka gün kaybettiklerini yerine koymak için çoğu kez geri gelir (kişinin kaybettiklerini “kovalaması”)
(7) ne denli kumar oynadığını saklamak için aile üyelerine, terapistine ya da başkalarına yalan söyler
(8) kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere, sahtekarlık, dolandırıcılık. hırsızlık, zimmetine par geçerme gibi yasa dışı eylemlerde bulunur
(9) kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, işini ya da eğtimiyle ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atar ya da kaybeder
(10) kumar oynama nedeniyle içine düştüğü korkunç parasal durumdan kurtulmak içinpar sağlamak üzere başkalarına güvenir
B. Kumar oynam davranışı bir Mir Mekanik Epizod ile açıklanamaz.

Piromani

A. Birçok kez istekli ve amaçlı (kasdi) olarak yangın çıkarma.
B. Eylem öncesinde gerginlik ya da affektif uyarılma olması.
C. Yangın ve bunun yarattığı olaylar (örn. parafernali, kullanıldığı alanlar, sonuçları) ile büyülenme, ilgilenme, bunlara merak duyma ya da bunları çekici bulma.
D. Yangın çıkarırken ya da ardından olup bitenleri gözlerken ya da bu olaya katılırken haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.
E. Yangın çıkarma, parasal bir kazanç sağlamak için, sosoyopolitik ideolojinin bir dışavurumu olarak, bir suç eylemini gidermek için, kızgınlığını göstermek ya da intikam almak için, kişinin yaşam koşullarını iyileştirmek için, bir hezeyan ya da halisülasyona yanıt olarak ya da yargılama bozukluğunun bir sonucu olarak (örn. demans, Mental Retardasyon, Madde Entoksikasyonunda olduğu gibi) yapılmamaktadır.
F. Yangın Çıkarma, Davranım Bozukluğu, bir Minik Epizod ya da Antisosoyal Kişilik Bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz.

Kleptomani

A. Kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinilmeyen nesneleri çalmaya yönelik dürtülere tekrar tekrar karşı koyamama.
B. Hırsızlık girişiminde bulunmadan hemen önce giderek artan bir gerginlik duyumunun olması.
120
C. Hırsızlık girişimi sırasında haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.
D. Kızgınlığını göstermek ya da intikam almak için çalma girişiminde bulunulmamaktadır ve bu bir hezeyan ya da hallüsinasyon yanıt değildir.
E. Çalma, Davranım Bozukluğu, Bir Manik Epizod ya da Antisosyal Kişilik Bozukluğu ile Açıklanamaz.

Aralıklı Patlayıcı Bozukluk

A. Ciddi saldırı eylemleri ya da mala zarar verme ile sonuçlanan, birbirinden ayrı birçok, saldırganlık dürtülerine karşı koyamama epizodunun olması.
B. Bu epizodlar sırasında dışa vurulan saldırganlığın derecesi bunu ortaya çıkartan psikososyal stres etkenlerine oransızdır.
C. Bu agresif epizodlar başka bir mental bozuklukla (örn. Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Psikotik bir Bozukluk, bir Manik Epizod, Davranım Bozukluğu ya da Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu) daha iyi açıklanamaz ve bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun (örn. kafa travması, Alzheimer hastalığı) doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.