ruhsal bozukluklar

Uyum Bozuklukları

A. Stres etken(ler)in başlangacından sonraki 3 ay içinde, gösterilebilir stres etken(ler)ine bir tepki olarak duygusal ya da davranışsal semptomların gelişmesi.
B. Aşağıdakilerden birinin varlığı ile kanıtlandığı üzere bu semtomlar ya da davranışlar klinik açıdan önemlidir.
(1) stres etkeniyle karşı karşıya kalma sonucu ortaya çıkması beklenene göre çok daha aşırı, belirgin sıkıntı
(2) toplumsal ya da mesleki (eğtimle ilgili) işlevsellikte belirgin bozulma
C. Stresle ilişkili bozukluk başka özgül bir Eksen I bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılanamazve sadece önceden var olan bir Eksen I ya da Eksen II bozukluğunun bir alevlenmesi değildir.
D. Bu semptomlar Yas’ı göstermektedir.
E. Stres etkeni (ya da bunun sonuçları) bir kez sonlanınca semptomlar ek bir 6 aylık süreden daha uzun sürmez.
Varsa belirtiniz:
Akut: Bu bozukluk 6 aydan daha kısa sürerse
Kronik: Bu bozukluk 6 ay ya da daha uzun sürerse. Tanım olarak semptomlar, stres etkeninin ya da bunun sonuçlarının sonlanmasından sonra 6 ay dan daha uzun sürmez. Dolaysıyla Kronik belirteci, kronik bir stres kaynağına ya da sonuçları süregiden bir stres kaynağına tepki olarak bu bozukluk 6 aydan daha uzun sürdüğünde uygulanır.
123
Uyum Bozuklukları, önde gelen semptomları en iyi vurgulayan alt tipe göre kodlanır:

Belirlenmemiş

Uyum Bozukluğunun özgül alt tiplerinden biri olarak sınıflandıramayan psikososyalsters etkenlerine karşı gösterilen uyumsuz tepkiler (örn. fizik yakınmalar, toplumdan uzaklaşma, işte ya da okulda ketlenme)
kodlama notu: Çok eksenli dağerlendirmede stres etkeninin niteliği Eksen IV ‘ te gösterilebilir (örn. Boşanma).

Davranım Bozuklukları ile Giden

Önde gelen görünümü, başkalarının haklarına saldırı ya da yaşına uygun önemli toplumsal ve kuralları bozma (örn. okuldan kaçma, yıkıp dökme, pervasızca araba kullanma, kavga dövüş etme, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme) gibi davranım bozukluğu olduğunda

Trikotillomani

A. Göze çarpar derecede saç kaybı ile sonuçlanacak derecede kişinin kendi saçını tekrar tekrar yolması.
B. Saç yolma öncesinde ya da bu davranışa karşı koyma girişiminde bulunduğu sırada giderek artan bir gerginlik duyumnun oluşması.
C. Saç yolarken haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.
D. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, toplumsal mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.
122
312.30 Başka Türlü Adlandırılamayan Dürtü kontrolü Bozukluğu
Bu kategori, herhangi özgül bir Dürtü Kontrol Bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılakayan dürtü kontrol bozuklukları ya da bu elkitabınındiğer bölümlerinde tanımlanan dürtü kontrolü bozukluğu özellikleri gösteren diğer mental bozukluklar (örn. Madde Bağımlılğı, bir Parafili ) içndir.

Patolojik Kumar Oynama

A. Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) bulunması ile belirli, sürekli ve yineleyen uygunsuz kumar oynama davranışı:
121
(1) kumar oynama üzerine aşırı kafa yorar (örn. geçmişteki kumar oynama yaşantılarını yeniden yaşamak, bir sonraki oyunu engellemek ya da kumar oynamak üzere para sağlamanınyollarını düşünmek.
(2) istediği heyecanı duymak için giderek artan miktarlarda parayla kumar oynama gereksinimi duyar
(3) bir çok kez başarısız, kumar oynamayı kontrol altına alma, azaltma ya da bırakma çabası olmuştur
(4) kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde bulunurken huzursuz ya da irritabldır
(5) sorunlarından kaçmak için yada disforik bir duygudurumdan (örn. çaresizlik,suçluluk,anksiyete,depresyon duyguları) kurtulmak için kumar oynar.
(6) parayla kumar oynayıp kaybetmesinin ardından bir başka gün kaybettiklerini yerine koymak için çoğu kez geri gelir (kişinin kaybettiklerini “kovalaması”)
(7) ne denli kumar oynadığını saklamak için aile üyelerine, terapistine ya da başkalarına yalan söyler
(8) kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere, sahtekarlık, dolandırıcılık. hırsızlık, zimmetine par geçerme gibi yasa dışı eylemlerde bulunur
(9) kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, işini ya da eğtimiyle ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atar ya da kaybeder
(10) kumar oynama nedeniyle içine düştüğü korkunç parasal durumdan kurtulmak içinpar sağlamak üzere başkalarına güvenir
B. Kumar oynam davranışı bir Mir Mekanik Epizod ile açıklanamaz.

Piromani

A. Birçok kez istekli ve amaçlı (kasdi) olarak yangın çıkarma.
B. Eylem öncesinde gerginlik ya da affektif uyarılma olması.
C. Yangın ve bunun yarattığı olaylar (örn. parafernali, kullanıldığı alanlar, sonuçları) ile büyülenme, ilgilenme, bunlara merak duyma ya da bunları çekici bulma.
D. Yangın çıkarırken ya da ardından olup bitenleri gözlerken ya da bu olaya katılırken haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.
E. Yangın çıkarma, parasal bir kazanç sağlamak için, sosoyopolitik ideolojinin bir dışavurumu olarak, bir suç eylemini gidermek için, kızgınlığını göstermek ya da intikam almak için, kişinin yaşam koşullarını iyileştirmek için, bir hezeyan ya da halisülasyona yanıt olarak ya da yargılama bozukluğunun bir sonucu olarak (örn. demans, Mental Retardasyon, Madde Entoksikasyonunda olduğu gibi) yapılmamaktadır.
F. Yangın Çıkarma, Davranım Bozukluğu, bir Minik Epizod ya da Antisosoyal Kişilik Bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz.