Somatoform Bozuklukları

Vücut Disformik Bozukluğu

A. Görünümündeki hayali bir kusur ile uğraşıp durma. Hafif bir fizik anomali varsa bile kişinin kaygısı buna göre belirgin olarak aşırıdır.
B. Bu uğraş, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
C. Bu uğraş başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. Anoreksiya Nervozadaki vücut biçimi ve ölçüleriyle ilgili hoşnutsuzluk).
300.81 Başka Türlü Adlandırılamayan Somatoform Bozukluk
Bu kategori, herhangi özgül bir somatoform bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamayan somatoform semptomları kapsar. Örnekleri arasında şunlar vardır.
1. Psödosiyezis: Gebe olunduğuna ilişkin yanlış inanç, gebeliğin nesnel bulguları da eşlik eder, bunlar arasında abdominal büyüme (umbilikusun içi dışa doğru çevrilmemiş olsa bile), menstruel akıntının azalması, amenore, fetal hareket olduğuna ilişkin öznel duyum, bulantı, memelerde büyüme ve sekresyon ve beklenen doğum tarihinde doğum eylemi ağrıları vardır.
84
Endokrin değişiklikler de olabilir, ancak bu sendrom endokrin değişikliklere neden olan (örn. hormon salgılayan tümör) genel tıbbi bir durumla açıklanamaz.
2. Altı aydan daha kısa süreli olan psikotik olmayan hipokondriak semptomlar gösteren bir bozukluk.
3. Başka bir mental bozukluğa bağlı olmayan, 6 aydan daha kısa süreli olarak açıklanamayan fizik yakınmalarla (örn. yorgunluk ya da vücudun bitkin düşmesi) giden bir bozukluk.

A. Görünümündeki hayali bir kusur ile uğraşıp durma. Hafif bir fizik anomali varsa bile kişinin kaygısı buna göre belirgin olarak aşırıdır.B. Bu uğraş, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.C. Bu uğraş başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. Anoreksiya Nervozadaki vücut biçimi ve ölçüleriyle ilgili hoşnutsuzluk).300.81 Başka Türlü Adlandırılamayan Somatoform BozuklukBu kategori, herhangi özgül bir somatoform bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamayan somatoform semptomları kapsar. Örnekleri arasında şunlar vardır.1. Psödosiyezis: Gebe olunduğuna ilişkin yanlış inanç, gebeliğin nesnel bulguları da eşlik eder, bunlar arasında abdominal büyüme (umbilikusun içi dışa doğru çevrilmemiş olsa bile), menstruel akıntının azalması, amenore, fetal hareket olduğuna ilişkin öznel duyum, bulantı, memelerde büyüme ve sekresyon ve beklenen doğum tarihinde doğum eylemi ağrıları vardır.84Endokrin değişiklikler de olabilir, ancak bu sendrom endokrin değişikliklere neden olan (örn. hormon salgılayan tümör) genel tıbbi bir durumla açıklanamaz.2. Altı aydan daha kısa süreli olan psikotik olmayan hipokondriak semptomlar gösteren bir bozukluk.3. Başka bir mental bozukluğa bağlı olmayan, 6 aydan daha kısa süreli olarak açıklanamayan fizik yakınmalarla (örn. yorgunluk ya da vücudun bitkin düşmesi) giden bir bozukluk.

Hipokondriazis

A. Kişinin vücut semptomlarını yanlış yorumlamasına bağlı olarak, ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı olduğu düşüncesini taşıyıp durması.
B. Yeterli tıbbi değerlendirme yapılmasına ve güvence verilmesine karşın bu düşünceler sürüp gitmektedir.
C. A Tanı ölçütündeki inanç sanrısal yoğunlukta değildir (Sanrısal Bozukluk, Somatik Tip’te olduğu gibi) ve görünümü hakkında çerçevesi belirli bir kaygı ile sınırlı (Vücut Dismorfik Bozukluğunda olduğu gibi) değildir.
D. Bu düşünceler klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
E. Bu bozukluk en az 6 ay sürer.
F. Bu düşünceler, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif – Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluğu, bir Major Depresif Epizod, ayrılma anksiyetesi ya da diğer bir Samatoform bozukluk olarak açıklanamaz.
Varsa belirtiniz.
83
İçgörüsü Az Olan: O sıradaki epizodda çoğu zaman kişi ciddi bir hastalığının olmasıyla ilişkili kaygısının aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul etmemektedir.

A. Kişinin vücut semptomlarını yanlış yorumlamasına bağlı olarak, ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı olduğu düşüncesini taşıyıp durması.B. Yeterli tıbbi değerlendirme yapılmasına ve güvence verilmesine karşın bu düşünceler sürüp gitmektedir.C. A Tanı ölçütündeki inanç sanrısal yoğunlukta değildir (Sanrısal Bozukluk, Somatik Tip’te olduğu gibi) ve görünümü hakkında çerçevesi belirli bir kaygı ile sınırlı (Vücut Dismorfik Bozukluğunda olduğu gibi) değildir.D. Bu düşünceler klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.E. Bu bozukluk en az 6 ay sürer.F. Bu düşünceler, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif – Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluğu, bir Major Depresif Epizod, ayrılma anksiyetesi ya da diğer bir Samatoform bozukluk olarak açıklanamaz.Varsa belirtiniz.83İçgörüsü Az Olan: O sıradaki epizodda çoğu zaman kişi ciddi bir hastalığının olmasıyla ilişkili kaygısının aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul etmemektedir.

Ağrı Bozukluğu

Ağrı Bozukluğu
.80 Psikolojik etkenlerin eşlik ettiği
.89 Hem Psikolojik etkenlerin, hem de Genel Bir tıbbi Durumun Eşlik ettiği Ağrı Bozukluğu, Akut veya Kronik)
A. Bir ya da daha fazla antomik bölgede görülen ağrı klinik görünümün önde gelen özelliğidir ve klinik açıdan değerlendirmeyi gerektirecek denli şiddetlidir.
B. Ağrı, klinik açıdan belirgin bir sıkntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
C.Ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin önemli rolünün olduğu yargısına varılır.
D. Bu semptomlar belirli amaca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay Bozuklukta ya da [Temaruz] olduğu gibi).
E. Ağrı, bir Duygudurum, Anksiyete Bozukluğu ya da Psikotik Bozuklukla daha iyi açıklanamaz ve Disparoni için tanı ölçütlerini karşılamamaktadır.
Aşağıdaki gibi kodlayınız:
307.80 Psikolojik Etkenlerin Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu:
Ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin başlıca rolü oynadığı yargısına varılır. (Genel tıbbi bir durum varsa bile bu durum ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde başlıca rolü oynamamaktadır.) Tanı ölçütleri Somatizasyon Bozukluğu için de tanı ölçütlerini karşılıyorsa bu tür bir Ağrı Bozukluğu tanısı konmaz.
Varsa Belirtiniz
Akut: 6 aydan daha kısa sürer
Kronik: 6 ay ya da daha uzun sürer
307.89 Hem psikolojik etkenlerin, hem de Genel Tıbbi bir Durumun Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu: Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde hem psikolojik etkenlerin, hem de genel tıbbi bir durumun önemli rolünün olduğu yargısına varılır. Eşlik eden genel tıbbi durum ya da ağrının anatomik bölgesi (aşağıya bakınız) Eksen III’te kodlanır.
Varsa belirtiniz.
82
Akut: 6 aydan daha kısa sürer.
Kronik: 6 aydan daha uzun sürer.
Not: Aşağıdaki tanı kategorisi bir mental bozukluk değildir, ayırıcı tanıyı kolaylaştırmak için buraya konmuştur.
Genel Tıbbi Bir Durumun Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu: Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde genel tıbbi bir durumun başlıca rolü oynadığı yargısına varılır. (Psikolojik etkenler varsa bile bu etkenler ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde başlıca rolü oynamamaktadır.) Ağrı için tanısal kod, belirlenebilmişse eşlik eden genel tıbbi duruma (bak. Ekbölüm G), altta yatan genel tıbbi durum henüz belirlenememişse anatomik bölgeye göre seçilir – örneğin, bel ağrısı (724.2), siyatik (724.3), pelvik (625.9), baş ağrısı (784.0), fasiyal (784.0), göğüs (786.50), eklem (719.4), kemik (733.90), karın (789.0), meme (611.71), renal (788.0), kulak (388.70), göz (379.91), boğaz (784.1), diş (525.9) ve üriner

Ağrı Bozukluğu.80 Psikolojik etkenlerin eşlik ettiği.89 Hem Psikolojik etkenlerin, hem de Genel Bir tıbbi Durumun Eşlik ettiği Ağrı Bozukluğu, Akut veya Kronik)A. Bir ya da daha fazla antomik bölgede görülen ağrı klinik görünümün önde gelen özelliğidir ve klinik açıdan değerlendirmeyi gerektirecek denli şiddetlidir.B. Ağrı, klinik açıdan belirgin bir sıkntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.C.Ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin önemli rolünün olduğu yargısına varılır.D. Bu semptomlar belirli amaca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay Bozuklukta ya da [Temaruz] olduğu gibi).E. Ağrı, bir Duygudurum, Anksiyete Bozukluğu ya da Psikotik Bozuklukla daha iyi açıklanamaz ve Disparoni için tanı ölçütlerini karşılamamaktadır.Aşağıdaki gibi kodlayınız:307.80 Psikolojik Etkenlerin Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu:Ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin başlıca rolü oynadığı yargısına varılır. (Genel tıbbi bir durum varsa bile bu durum ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde başlıca rolü oynamamaktadır.) Tanı ölçütleri Somatizasyon Bozukluğu için de tanı ölçütlerini karşılıyorsa bu tür bir Ağrı Bozukluğu tanısı konmaz.Varsa BelirtinizAkut: 6 aydan daha kısa sürerKronik: 6 ay ya da daha uzun sürer307.89 Hem psikolojik etkenlerin, hem de Genel Tıbbi bir Durumun Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu: Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde hem psikolojik etkenlerin, hem de genel tıbbi bir durumun önemli rolünün olduğu yargısına varılır. Eşlik eden genel tıbbi durum ya da ağrının anatomik bölgesi (aşağıya bakınız) Eksen III’te kodlanır.Varsa belirtiniz.82Akut: 6 aydan daha kısa sürer.Kronik: 6 aydan daha uzun sürer.Not: Aşağıdaki tanı kategorisi bir mental bozukluk değildir, ayırıcı tanıyı kolaylaştırmak için buraya konmuştur.Genel Tıbbi Bir Durumun Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu: Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde genel tıbbi bir durumun başlıca rolü oynadığı yargısına varılır. (Psikolojik etkenler varsa bile bu etkenler ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde başlıca rolü oynamamaktadır.) Ağrı için tanısal kod, belirlenebilmişse eşlik eden genel tıbbi duruma (bak. Ekbölüm G), altta yatan genel tıbbi durum henüz belirlenememişse anatomik bölgeye göre seçilir – örneğin, bel ağrısı (724.2), siyatik (724.3), pelvik (625.9), baş ağrısı (784.0), fasiyal (784.0), göğüs (786.50), eklem (719.4), kemik (733.90), karın (789.0), meme (611.71), renal (788.0), kulak (388.70), göz (379.91), boğaz (784.1), diş (525.9) ve üriner

Konversiyon Bozukluğu

(Tipi: Motor Semptom ya da Defisit Gösteren, Duyu Semptomu ya da defisiti gösteren, Katılmalar ya da konvülsionlar Gösteren, Karışık Göranam Sergileyen)
A. İstemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik ya da diğer bir genel tıbbi durumu düşündüren bir yada birden fazla semptom ya da defisitin olması.
B. Bu semptom ya da defisite psikolojik etkenlerin eşlik ettiği yargısına varılır, çünkü bu semptom ya da defisitin başlaması ya da alevlenmesi öncesinde çatışmalar ya da diğer stres etkenleri vardır.
C. Bu semptom ya da defisit amaçlı olarak ortaya çıkarılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay Bozuklukla ya da Simulasyonda [ Temaruz ] olduğu gibi ).
D. Yeterli bir incelemeden sonra bu semptom ya da defisit genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin doğrudan etkileri ile ya da kültürel olarak uygun bulunan bir davranış ya da yaşantı olarak tam açıklanmaz.
E. Bu semptom ya da defisit, klink açıdan belirgin bir sıkntıya ya da toplumsal, mesleki alnlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur ya da tıbbi değerlendirmeyi gerektirir.
77
F. Bu semptom ya da defisit ağrı ya da cinsel işlev bozukluğu ile sınırlı deyildir, sedece Somatizasyon Bozukluğunun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mentel bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
Motor Semptom ya da Defisit Gösteren (örn. dokunma ya da denge bozukluğu, paralizi ya da lokalize güçsüzlük, yutma güçlüğü ya da “boğazda yumru”, afoni ve üriner retansiyon)
Duyu Semptomu ya da Defisiti Gösteren (örn. dokunma ya da ağrı duyma kaybı, çift görme, körlük, sağırlık ve hallusinasyonlar)
Katılmalar ya da Konvülsiyonlar Gösteren: İstemli motor ya da duyu komponentleri olan konvülsiyonlar ya da katılmaları kapsar
Karışık Görünüm Sergileyen: Birden fazla katogorinin semptomları varsa
Fonksiyonların psikolojik kaybı ile karakterize olan histerik nevrozdaki hastalarımız hipnozdan çok yarar görmektedir. Tarihte de bunun binlere örneği vardır. Literatür bu tip vakaların takdimleri ile doludur. Bu tip hastalarda aşırı bir gerilim ve gözle görülür histerik semptomlar mevcuttur.
Klasik Sınıflandırmalarda Histerik nevrozun iki tipi vardır. Bunlar Konversiyon Histerisi ile Dissosiyatif Histeridir. Bunlar kitaplarda: “Konversiyon Reaksiyonu” ve “Dissosiyatif Reaksiyon” olarak da isimlendirilmektedir. DSM IV ise farkılı gruplar altında mütalaa edilmektedir.
Hi STERi K NEVROZUN KONVERSi YON Ti Pi NDE Hi

(Tipi: Motor Semptom ya da Defisit Gösteren, Duyu Semptomu ya da defisiti gösteren, Katılmalar ya da konvülsionlar Gösteren, Karışık Göranam Sergileyen)A. İstemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik ya da diğer bir genel tıbbi durumu düşündüren bir yada birden fazla semptom ya da defisitin olması.B. Bu semptom ya da defisite psikolojik etkenlerin eşlik ettiği yargısına varılır, çünkü bu semptom ya da defisitin başlaması ya da alevlenmesi öncesinde çatışmalar ya da diğer stres etkenleri vardır.C. Bu semptom ya da defisit amaçlı olarak ortaya çıkarılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay Bozuklukla ya da Simulasyonda [ Temaruz ] olduğu gibi ).D. Yeterli bir incelemeden sonra bu semptom ya da defisit genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin doğrudan etkileri ile ya da kültürel olarak uygun bulunan bir davranış ya da yaşantı olarak tam açıklanmaz.E. Bu semptom ya da defisit, klink açıdan belirgin bir sıkntıya ya da toplumsal, mesleki alnlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur ya da tıbbi değerlendirmeyi gerektirir.77F. Bu semptom ya da defisit ağrı ya da cinsel işlev bozukluğu ile sınırlı deyildir, sedece Somatizasyon Bozukluğunun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mentel bozuklukla daha iyi açıklanamaz.Motor Semptom ya da Defisit Gösteren (örn. dokunma ya da denge bozukluğu, paralizi ya da lokalize güçsüzlük, yutma güçlüğü ya da “boğazda yumru”, afoni ve üriner retansiyon)Duyu Semptomu ya da Defisiti Gösteren (örn. dokunma ya da ağrı duyma kaybı, çift görme, körlük, sağırlık ve hallusinasyonlar)Katılmalar ya da Konvülsiyonlar Gösteren: İstemli motor ya da duyu komponentleri olan konvülsiyonlar ya da katılmaları kapsarKarışık Görünüm Sergileyen: Birden fazla katogorinin semptomları varsaFonksiyonların psikolojik kaybı ile karakterize olan histerik nevrozdaki hastalarımız hipnozdan çok yarar görmektedir. Tarihte de bunun binlere örneği vardır. Literatür bu tip vakaların takdimleri ile doludur. Bu tip hastalarda aşırı bir gerilim ve gözle görülür histerik semptomlar mevcuttur.Klasik Sınıflandırmalarda Histerik nevrozun iki tipi vardır. Bunlar Konversiyon Histerisi ile Dissosiyatif Histeridir. Bunlar kitaplarda: “Konversiyon Reaksiyonu” ve “Dissosiyatif Reaksiyon” olarak da isimlendirilmektedir. DSM IV ise farkılı gruplar altında mütalaa edilmektedir

Farklılaşmamış Somatoform Bozukluğu

A. Bir ya da daha fazla fizik yakınmanın olması (örn. yorgunluk, iştahsızlık, gastrointestinal ya da üriner yakınmalar).
B. Aşağıdakilerden ya (1) ya da (2) vardır:
(1) yeterli bir incelemeden sonra, bu semptomlar bilinen genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin (örn. kötüye kullnılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç ) doğrudan etkileri ile tam açıklanamaz.
(2) ilişkili genel tıbbi bir durum olsa bile fizik yakınmalar ya da bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ya da mesleki bozulma, öykü fizik muayene ya da laboratuvar bulgularına göre beklenenden çok daha fazladır.
76
C. Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
D. Bu bozukluğun süresi en az 6 aydır.
E. Bu bozukluk başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. başka bir Somatoform Bozukluk, Cinsel İşlev Bozukluğu, Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, Uyku Bozukluğu ya da Psikotik Bozukluk).
F. Bu semptomlar belirli amca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi

A. Bir ya da daha fazla fizik yakınmanın olması (örn. yorgunluk, iştahsızlık, gastrointestinal ya da üriner yakınmalar).B. Aşağıdakilerden ya (1) ya da (2) vardır:(1) yeterli bir incelemeden sonra, bu semptomlar bilinen genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin (örn. kötüye kullnılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç ) doğrudan etkileri ile tam açıklanamaz.(2) ilişkili genel tıbbi bir durum olsa bile fizik yakınmalar ya da bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ya da mesleki bozulma, öykü fizik muayene ya da laboratuvar bulgularına göre beklenenden çok daha fazladır.76C. Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.D. Bu bozukluğun süresi en az 6 aydır.E. Bu bozukluk başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. başka bir Somatoform Bozukluk, Cinsel İşlev Bozukluğu, Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, Uyku Bozukluğu ya da Psikotik Bozukluk).F. Bu semptomlar belirli amca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (yapay bozuklukta ya da simulasyonda [Temaruz ]olduğu gibi)

Somatizasyon Bozukluğu

Somatizasyon Bozukluğu
A. Birkaç yıllık bir dönem içnde ortaya çıkan, tedavi aryışlarıyla yada toplumsal, mesleki yada işlevselliğin önemli diğer alnlarında bozulma ile sonuçlanan ve 30 yaşından önce başlayan cok sayıda fizik yakınma öyküsünün olması.
B. Aşağıdaki tanı ölçütlerinden her biri karşılanmış olmalıdır, herhangi tek bir semptom bu bozukluğun gidişi sırasında herhangi bir zaman ortaya çıkabilir:
(1) dört ağrı semptomu: En az dört ayrı yer yada işlevle ilişkili ağrı öyküsünün olması (örn. baş, karın, sırt, eklemler, ekstremiteler, göğüs, rektum, menstruasyon sırasında, cinsel ilişki sırasında ya da idrar yapma sırasında).
(2) iki gastrointestinal semptom: Ağrı dışında en az iki gastrointestinal semptom öyküsnün bulunması (örn. bulantı, şişkinlik, gebelik sırasında olanın dışında kusma, diyare ya da bir çok değişik yiyeceğin dokunması)
(3) bir cinsel semptom: Ağrı dışında en az bir cinsel ya da ürem organlarıyla ilgili semptom öyküsünün olması (örn. cinsel ilgisizlik, erktil ya da ejakülatuvar işlev bozukluğu, menstruasyonların düzensiz olması, aşırı menstruel kanama, gebelik boyunca kusma )
(4) bir psödonörolojik semptom: Ağrı ile sınırlı olmayan ve nörolojik bir durumu düşündüren en az bir semptom ya da defisit öyküsünün bulunması (koordinasyon ya da denge bozukluğu gibi konversiyon semptomları, paralizi ya da lokalize güç yitimi, yutma güçlüğü ya da boğazda düğümlenme duygusu, afoni, üriner retansiyon, hallüsilasyonlar, dokunma ya da ağrı duyumu yitimi, çift görme, körlük, sağırlık, katılmalar; amnezi gibi dissosiatif semptomlar; bayılma dışında bilinç yitimi )
75
C. Aşağıdakilerden ya (1) ya da (2) vardır:
(1) yeterli bir incelemeden sonra B Tanı Ölçütündeki semptomların hiçbiri bilinen genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin (örn. kötüye kullnılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç )doğrudan etkileri ile tam açıklanamaz.
(2) ilişkili genel tıbbi bir durum olsa bile fizik yakınmalar ya da bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ya da mesleki bozulma, öykü, fizik muayene ya da laboratuvar bulgularına göre bekleneden çok daha fazladır.
D. Bu semptomlar amaçlı olarak ortaya çıkarılmamakta ya da bu tür semptomları varmış