Narsistik Bozukluğun Ayırıcı Tanısı

Mahler’in gelişimsel sıralanımını takip eden Masterson, narsisistik bozukluğu, Maher’in alıştırma alt evresi (9-18 ay arası) sırasında gerçekleşen bir gelişimsel duraklama sonucu oluştuğu görüşündedir. Bu alt evre sırasınca çocuk engellerden habersiz gözükür ve yaptığı keşiflerden büyülenmiş gibidir-Greenacre’nin deyimiyle çocuk “dış dünyayla aşk yaşamaktadır.”

Borderline Kendilik Bozukluğu’nun Ayırıcı Tanısı

Borderline kişilik bozukluğunun teşhisine özel unsurlar üzerine tartışmadan evvel, ayırıcı tanı çalışması sürecinin Masterson yaklaşımı açısından nasıl anlaşıldığıyla ilgili birkaç yorumda bulunmak istiyorum; çünkü buradaki bu yaklaşıma atıfta bulunan birkaçımız için ayırıcı tanı; hem hastanın anlatımını, tek ve tutarlı bir formül altında bütünlemek için bir araçtır, hem de klinisyenin hastanın terapisi boyunca hangi belirli müdehaleleri kullanacağına karar vermesine yardımcı olan bir rehber niteliğini taşıyor.

Masterson Yaklaşımı’na Genel Bakış

Terk Depresyonu kuramını oluşturan James F. Masterson, insanın ruhsal yapısının üç ana ögeden oluştuğunu belirtmiştir. Bunlar sırasıylagenetik, çevre ve kaderdir. İnsanoğlu genetik materyali ile dünyaya gelmekte bu genetik materyal çevre dediğimiz anne ve bakıcıların etkisi altında şekillenmekte, hayat boyunca kontrol edemediği birtakım dışsal faktörlerin etkisi altında olumsuz veya olumlu uyarılara veya uyaranlara muhatap kalmaktadır