Psikoterapi Enstitüsü’ne ait kitaplardan tam metin makaleleri.

Kendin Olmak

Tahir Özakkaş: Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine insan psikolojisinin, insan ruhunun, insan kimliğin ve kişiliğinin bir boyutunu sizlerle beraber tanımaya, (sizlere) anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Duyurularda gördüğünüz gibi, iç odaklı ve dış odaklı insan tipini, kendi olmak veya kendin olmak (kavramını), yaşamı kimin belirlediği üzerine odaklanan bir bakış tarzından, bir yelpazeden kimliğimizi ve kişiliğimizi irdelemeye çalışacağım.

Kendini Heder Eden Kişilik ve Pasif Agresif Kişilik

Kimler var, kimler yok diye bakıyorum. Evet, arkadaşlar hoşgeldiniz. Böyle aylık sohbetlerimizi son aylarda kişilik yapılarıyla ilgili olarak yaptık. Herhalde bu ay, son kişilik örüntüleri olan son kişilik örüntülerinden diyebiliriz. Bizim toplumumuzda sıkça görülen, karşılaştığımız, bizzat kendisi olduğumuz iki kişilik örüntülenmesini daha yakından tanıyacağız, göreceğiz.

Hipnoterapi ve Konferansı

Böyle bahar gibi bir günde bu salona gelip beni dinlemek için buraya geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim. Tabi bahsedeceğim konu içerik itibariyle çok geniş. Dolayısıyla bir saat gibi bir sürenin içine yerleştirilmesi oldukça zor. Ama ana hatlarıyla bu konuyu yerleştirip anlatmaya çalışacağım.Biraz daha tartışmaya vakit bırakmak açısından anlatım kısmını kısa keseceğim.Sizlerden alacağım bilgiler perspektifinde de genişletmeye çalışacağım.

Kimlik ve Kişilik

Kendinizi tanımlayacak bir kendilik tasarımı var. Bu kendilik tasarımı dış dünyadan bizi ayıran ruhsal bir çeteleme var biz kendimizi bir şekilde tanımlıyoruz. Bu tanımın içerisinde inançlarımız değer yargılarımız, beyinlerimiz, yetilerimiz diğerlerine olan benzerliklerimiz farklılarımız, farklılıklarımız belki da aykırılıklarımız var.

Varoluşçuluk

Evet, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İlk defa gelen arkadaşlar var mı aramızda? Bir el kaldırsınlar. Tesadüfî gelenler bir el kaldırabilir mi? Şuradan geçerken uğradım, diyenler. Bir kişi. Varoluşçuluk için gelenler. El kaldırabilir mi? Konuyla ilintili olarak. Benim için gelen var mı? Bu daha güzel. Evet, bu ay ki konumuzu varoluşculuk olarak seçtim. Bir tarafı çok kolay, bir tarafı çok zor bir konu.

Psikiyatri ve Kültür

Ben psikiyatrist Doktor Tahir ÖZAKKAŞ. Tabii bu adam nerden geldi neyin nesi. Kısa biraz özgeçmişimden bahsedeyim. Ben tıp doktoruyum, psikiyatrist olarak çalışıyorum. Psikiyatrinin daha çok psikoterapi kısmıyla ilgiliyim. Onun dışında lisans eğitimimde siyasal bilgiler fakültesi kamu yönetiminde çalışmam oldu. Ayrıca halk sağlığı anabilim kürsüsünde doktoram var. Yayınlanmış on üç- on dört tane kitabım mevcut.

Sınır Kişilik

Efendim hepiniz hoş geldiniz. Geçen seferki gruptan kimler var diye bakıyorum ama bugün biraz daha yeniyiz herhalde. Geçen toplantılara katılanlar varsa bir el kaldırabilir mi? Evet müşterilerimizin çoğunu kaybetmişiz, bugün biraz daha performans göstermemiz gerekecek. Evet, yeni gelen arkadaşlar için hem bir tanışma, hem bir muhabbet, hem bir bilgilendirme bağlamında bir şeyler söylemeye çalışacağım.

Öz-Saygı, Kendine Güven & Sosyal Beceri

[ Hedef , değiştirilmesi gereken öz-mesajları aydınlatmaktır. Bazıları Satir’den alınmıştır. (1972)]. “ Halihazırda zihin gözünüzde , kendinizin bir video kaydına sahipsiniz, kendinizi nasıl görüyorsanız öyle, ve bu video kaydında çok fazla olumsuz görüntü var. Kendinizi başarılı olmayan bir performans ile görüyorsunuz.

Evrensel İyileşmenin Dinsel Betimlemesi

Terapist , dini yönelimleri olan hastada, iyileşmeyi pekiştirmede betimleme ve enerjiyi doğru şekilde kanalize etmek için itici güç olarak bireyin dini inançlarını kullanabilir. Tasvir , geniş zamanlı, genel ifadelerle yapılabilir:

Stein’in Sıkışmış Yumruk Tekniği

Endikasyonlar: Bu , hastalara, değişken,karışık duygusal durumlarla başa çıkma konusunda çok yararlı bir yöntem sağlayan, bir ego güçlendirici ve hipnotik şartlanma tekniğidir.
Hastanın bilinçdışı kaynaklarına ( güven duygusu, mutluluk, huzur, kendiliğindenlik vb) ulaşılır ve koşullandırılır. Böylece , gereğinde, hasta tarafından anımsanır.