1.BPT Eğitim Grubu Ders Notları

Kişilik örgütlenmeleri, kişilik bozuklukları çoğu zaman adaptiftir. Yani toplumsal bir uyum içerisindedir. Kendi kişilik örgüsüne uygun bir çevre edinmiştir. Yaşam şartları geliştirmiştir….

“Ya Öbür Yarım” Ruhumuzun Olgunlaşma Hikayesi 9. Dönem Serisi

Bütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi 9. Grubunun Ağustos ayı deşifrelerini sunulmaktadır. Bu ders notlarında idealizasyon, bölme, yansıtmalı özdeşim içe alım, içe atım, aklileştirme ve diğer savunma mekanizmaları konuları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

“Öleceksin… O Halde…” (Varoluşçuluk) Rölatif Bütüncül Psikoterapi 12. Dönem Serisi

Bütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi 12. Grubunun Mayıs ayı deşifrelerini sunulmaktadır. Bu ders notlarında varoluşçuluk, varoluşçuluğun diğer psikoterapilerdeki karşılıkları ve başlıca alternatifler: varoluşçu-hümanist, logoterapi, gerçeklik terapisi konuları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.