Hızlı Rol Değişimleriyle Beraber Nefret

John F. CLARKIN

Otto F. KERNBERG

Frank E. YEOMANS

Önceki bölümlerde bahsedilen nefretin aktarımdaki görünümleri ve savunmalarının tersine, bir örüntü ciddi karakter patolojisi gösteren baştan sona tüm hastalarda açığa çıkabilir.  Bu örüntü, hızlı rol değişimleriyle seyreden nefretin baskın olduğu bir nesne ilişkisinin harekete geçişini içerir: bir an hasta sadistik nesneyle özdeşim kurar, terapisti azarlar ve ona saldırır; diğer zamanlarda hasta kendisini çaresiz, sadistik nesne olarak görülen terapistin felçli bir kurbanı gibi deneyimler. Bu değişmeler çok çeşitli biçimler alabilen sadomazoşistik aktarımlara yol açar. Hastanın sadistik nesneyle özdeşimi genellikle hastanın davranışında açıkça görünmesine rağmen, hastanın buna dair bir farkındalığı bulunmazken, kurban rolüyle özdeşimin genellikle bilinçli olması çarpıcıdır. Örneğin, bir hasta terapisti seansa beş dakika geç başladığından ötürü öfkeden deliye dönmüştü. Seansa terapiste küfrederek girdi, oturmayı reddetti ve tehdit edici hareketler yaparak terapistinin koltuğu önünde ileri geri yürüdü. Terapistinin kendisinin bekletmesinin, kendisine olan gizli nefretinin ve onu görmek istememesinin bir kanıtı olduğunu, aynı zamanda terapistin davranışının profesyonellik dışı olduğunu ve bunun lisansının iptal edilmesi gerektiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Bu örnekte, hasta bilinçli olarak agresif bir davranışın kurbanı olmakla özdeşleşmiştir, ancak davranışında hızlı bir biçimde agresif zorba ile bilinçdışı bir özdeşime doğru dönüşmüştür. Terapist için önemli olan, bu dönüşümlerin kaydını tutmak ve hastanın kendi içsel dünyasına dair farkındalığını arttırmaya yardım etmek için, onları hastaya gerçeklere dayalı olarak göstermektir.

Bu örüntünün başka bir belirtisi de, hastanın saldırıya uğrayan kendiliğini kendi bedenine yansıtarak, sadistik bir nesneyle özdeşim kurmasıdır – örneğin, ciddi biçimde kendini yaralama, intihara yakın ya da kendine zarar verici, anoreksiya nervoza gibi davranışlar. Bu davranışa terapiste yönelik agresyon dönemleri veya terapistin hastaya sadistik biçimde saldırdığına dair algılama eşlik edebilir veya birbiriyle yer değiştirebilir. Terapist için kilit bir beceri de parça temsilleri takip etmektir, çünkü bunlar hasta içinde tersine dönmüş ya da terapiste veya farklı bir dış nesneye yansıtılmış olabilir.

Bir hasta hayatındaki tüm başarısızlıklar için acımasız ve aşırı tenkitçi bir biçimde kendisini suçluyordu ve terapistinin bu kendisine saldırmasındaki sadistik yapıyı işaret etmeye yönelik tüm girişimleri, hastanın terapistine işe yaramadığı, anlamadığı ve hoşgörüsüz olduğu şeklinde saldırmasına yol açmıştı.

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>