Hayat Deneyimlerinden, İlgilerinden ve Değerlerinden Yararlanmak İçin Denetim Listesi

Son yıllarda, hipnoz standardize indüksiyon ve öneri tekniklerinden uzaklaştı ve bireyselleşme ve hastaların özgeçmiş deneyimlerinden yararlanma modeline doğru yöneldi. Hastanın ilgilerini, deneyimlerini ve ihtiyaçlarından yararlanmaya olan vurguyu ön plana çıkarmak Doktor Milton Ericson’un sağladığı önemli bir katkı olmuştur.
Denetim listesi hastaların eşsiz deneyimleri ve ilgileri hakkında çabuk bilgi toplayabilmek için geliştirilen bir araçtır. Evde hasta tarafından 20-30 dakikada uygulanıp tamamlanabilir. Bir sonraki görüşmede hastalarla konuşamadığımız başlıkları tartışabilmemiz için olanak sağlar. Daha sonra konu üstünde daha etraflı çalışılabilir tedavi planının bir parçası olarak uygulanabilir.
Bu denetim listesi, terapötik metaforlar, derinleşme teknikleri ve hipnotik indüksiyonların bireyselleştirilmesinde kullanılan bilginin zenginliği ile terapiste çabukluk sağlar. Dahası yaş geriletme çalışmasında yararlı olabilir ve hoşa gitmeyen reaksiyonların oluşması durumunda terapisti uyaracak değerli bilgiler sağlayabilir. Geriye dönük çalışmalarda; disosiasyon, disorientasyon, levitasyon, analjezi, depersonalizasyon, yaş geriletme, zaman değiştirme, otomatik yazma, hipnografi ve sembolik imaj gibi çeşitli hipnotik fenomenler ve teknikleri kolaylaştırmada yararlı olduğu görülmüştür.
Denetim listesinin final bölümü “ihtiyaçları, değerleri ve öncelikleri” tanımlar. Bu son bölüm hastaların motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını hesaba katıp karışımların ve önerilerin dile getirilmesi için önemli bilgiler sağlar. Hastanın başarısını, yakın ilişkilerini, mükemmelliğini, üstünlüğünü, düzen ve yapısını, özerkliğini, bağımsızlığını, hakimiyetini, karşı harekatını, meydan okumasını ve güvenlik ya da uyum duygularını ortaya koyar. Hastanın idrak etme ile ilgili karakteristik yapısı hakkında da daha fazla bilgi sağlar. Örneğin duygusal mı yoksa entelektüel mi? Geçmişe mi, şu ana mı ya da geleceğe mi odaklanmış durumda, içe mi dışa mı dönük? Sorunları, problemleri büyüten mi yoksa azaltan biri mi? Eleştirici ya da objektif mi yoksa güvenilir ya da sübjektif mi?
Denetim listesinden sağlanan bilgi yalnızca bireyselleşmeyi kolaylaştırmıyor, aynı zamanda terapistin yaratıcılığı konusunda da uyarıcı oluyor. Birinin hayal gücünü geliştirmek için mecaz, eşsiz indüksiyonlar ve derinleştiren teknikler kullanabiliriz. Bunu çok sayıda ki olanaklarla canlandırabiliriz. Öğrenciler kurslar ve pratiklerde denetim listesini eğitici araç olarak değerli bulurlar. Denetim listesini kullanma konusunda aşağıdaki dergi makalesi bir kaynaktır: Hammond, D.C. (1985). An instrument for utulizing client interests and individualizing hypnosis. Ericksonian Monographs, 1, 111-126.