Özgeçmiş : 

1980 yılı Artvin doğumludur. İlk ve ortaöğretimimi Artvin’de tamamlayarak 1999 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmıştır. 2003 yılında mezun olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde rehber öğretmen olarak atanmıştır. Halen bir devlet lisesinde rehber öğretmen olarak görevine devam etmektedir. 2011 yılında yüksek lisansını yapmak üzere Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümüne kaydolmuş ve 2013 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında Bütüncül Psikoterapi Eğitimine başlamıştır. Teorik, formülasyon ve süpervizyon eğitimleri alarak mesleki gelişime katkı sağlamıştır. Aynı zamanda yeni bir ekol olan Narrative(öyküsel) terapi eğitimlerine de başlamış ve 2018 yılında 280 saatlik eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimini bitirmiştir. 2013 Yılında Bağımlılığı önlemeye yönelik “Siber Mağdurum Ama Zorba Değil” projesi ile Eğitimde İyi Örnekler bölge birinciliği kazanmıştır. 2015-2017 yılları arasında Güngören Kaymakamlığınca yürütülen İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bağımlılığı önlemeye yönelik yapılan “Farkında Ol Değişimi Fark Et” yazım ve yürütme aşamasında yer koordinatör yardımcısı olarak yer almıştır. Çeşitli Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması kısmında yer almış ve eğitmenliğini gerçekleştirmiştir. Narrative Terapide Bireysel Uygulamaları kitabının yazarları arasındadır. Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans eğitiminde tez aşamasındadır. Aktif olarak ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel terapi vermekte ve dinamik, şema yönelimli süpervizyon almaktadır.

KATILDIĞIM EĞİTİMLER/SUNUM YAPTIĞIM BAZI ULUSAL ETKİNLİKLER

 1. İstanbul Bahçelievler İlçesi “Öğrenci Merkezli Eğitim” Hizmet İçi eğitim Faaliyetleri Sunum ve Eğitim Çalışmaları Nisan, Mayıs-2005
 2. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Risk altındaki çocukların tanılanması Ve Yönlendirilmesi” 11-13 Mayısı 2005
 3. Milli eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezince Düzenlenen “Proje Çevrim Yönetimi” Eğitim Çalışması 10-12 Eylül 2007
 4. Dr. Kemal Sayar Süpervizyon, 8 ay süreli, Psikopatoloji ve Psikiyatrik Rahatsızlıklar-Ekim 2007-Mayıs 2008
 5. İstanbul/Şişli Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Konferansı Ekim 2013
 6. İstanbul ili 4.Bölge Maarif Müfettişlerince oluşturulan İstanbul ilçeleri Eylem Planı Çalıştayında Güngören ilçe Eylem Araştırma Grubunca hazırlanan “Siber Zorbalığa Maruz Kalan Öğrenciler Üzerinde Farkındalık Yaratma  Ve Kendilerini Koruma Bilinci Oluşturma”  konulu bildiri sunumu Haziran 2014
 7. Psikoterapi Enstitüsü  tarafından düzenlenen 3 yıl süreli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, 2015
 8. Milli Eğitim Bakanlığı Mültecilere Yönelik uyum ve Entegrasyon Programı Öğretmen Eğitimi Programı Eğitmenlik, 2016
 9.  10. Ulusal Madde Bağımlılığı Kongresi “Ortaöğretimde Risk Altındaki Gençlere Yönelik Önleme Çalışmaları: Örnek Bir Program” Atölye Çalışması
 10.  Psikoloji Organizasyonları e Eğitimler Merkezi (POEM) tarafından düzenlenen 2 yıl süreli Narrative Terapi Eğitimi, 2015-2018
 11. Eğitim Teknolojileri Zirvesi “Siber Zorbayım Ama Mağdur Değilim” bildiri sunumu, 2017
 12. 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi “Doğu’da ve Batı’da Haset” konulu bildirir sunumu, 2017
 13. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü “Proje Hazırlama ve Yönetme” Eğitici Eğitimi Eğitmen Görevlisi, 2018
 14. 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi “Öykümüzü Yeniden Yazmak-Narrative Terapi” konulu sözlü sunum, 2018
 15. 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi “Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Öykülerinde Şizoid Görüngü” konulu sözlü sunum, 2020

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>