Gülşah Öztürk Erten
Uzman Klinik Psikolog & Pedagog 
Uzmanlık Alanları: Aile, Çocuk ve Ergen Terapileri, Oyun Terapisi, EMDR Terapisi 

Gülşah ÖZTÜRK ERTEN, Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitimini 2008 yılında tamamlamıştır. Mezuniyeti sonrasında farklı eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmuş, ailelere yönelik çeşitli seminer ve eğitimler düzenlemiştir. Psikoterapi Enstitüsü’nde 3 yıl süren; teorik, formülasyon ve süpervizyondan oluşan ileri seviye psikoterapi eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Erten, Uzmanlığını Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji alanında tamamlamış, “Bağlanma tarzları ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki” konusunu incelemiştir. 

Yetişkinlikte yaşanan sorunların temelinin çocukluk ve ergenlik döneminde oluşmasından dolayı Erten’i, çok iyi iletişim kurduğu ve anladığı, çalışmaktan çok keyif aldığı ve başarılı olduğu “çocuk ve ergen terapilerinde” uzmanlaşmaya yöneltmiştir. Aynı zamanda bu alanda çalışan bir uzmanın aile bireylerinin kişilik yapılarını doğru değerlendirebilmesi açısından psikoterapi alanında da yetkinliğinin olması gerekliliğine inanmıştır. Aldığı eğitimlerle, sürekli kendisini yenileyerek ve geliştirerek bu alanda bilgi birikimini artırmıştır. Psikoloji alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere katılmıştır ve halen teorik ve pratik bilgilerini zenginleştirmek için güncel eğitim programlarını takip etmektedir. 

Tüm danışanların kendilerine özgü bir ruhsal yapısı olduğunu ve terapi sürecinde tek bir yaklaşımın danışanı bütünüyle ele alamayacağını düşünerek terapilerinde Bütüncül Psikoterapi Yaklaşımını benimsemiştir. 

Gülşah ÖZTÜRK ERTEN, Oyun Terapisini etkin şekilde terapilerinde kullanmaktadır. Çünkü çocuklar, iç dünyasını sembollerle yansıtabildiği oyun terapilerinde olumsuz yaşantılarını yeniden yapılandırabilmekte, anlamlandırabilmekte ve değiştirme şansına sahip olmaktadırlar. Çocuklar bu terapilerde duygularını tecrübe ve ifade etmeyi öğrenirler, empati geliştirirler, özgüvenleri artar, kabullenme duygularını geliştirirler. Bununla birlikte geçmişte yaşanmış travmaların ya da etkisi travmatik olan olayların çözümlenmesinde çok etkili olan EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)yöntemini de uygulamaktadır. 

Gülşah Öztürk Erten, Kaygılar – Korkular – TSSB ve diğer Anksiyete Sorunları – Çocukluk Depresyonu – Dikkat Eksikliği ve DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) – Öğrenme Güçlüğü -Uyum ve Davranış Bozuklukları – Dürtüsellik / Impulsivite – Okuma ve Konuşma Bozuklukları – Özgüven Sorunları – Psikolojik Ağrılar, Çocukta Baş Ağrısı ve Karın Ağrıları – Boşanma Sonrası Adaptasyon Sorunları, Çocukta Duygusal bozukluklar – Çekingenlik /utangaçlık – Saldırgan davranışlar -Yalan söyleme – Sınav Kaygısı – Huysuzluk nöbetleri – İnatçılık- Enürezis (Alt ıslatma)- Enkoprezis (Dışkı kaçırma) – Yeme bozuklukları – Travma ve yas süreci – Çocukluk takıntıları ve obsesif kompülsif bozukluk vb. alanlarda çocuk, ergen ve ailelerine yönelik bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunmaktadır. 

Katıldığı Eğitimler: 
* Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Uzm.Dr.Tahir Özakkaş) – (Teori 360 Saat), Psikoterapi Enstitüsü (2012-2013) 
* Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Uzm.Dr.Tahir Özakkaş) – (Formülasyon 288 Saat), Psikoterapi Enstitüsü(2013-2014) 
* Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Uzm.Dr.Tahir Özakkaş (Supervizyon 288 Saat), Psikoterapi Enstitüsü(2014-2015) 
* Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Prof. Dr. Byron Norton, Family Psychological Services (FPS) – Psikoloji İstanbul (2016) 
* Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Travma Eğitimi(EMDR) – (40 Saat), Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü(Mart 2013) 
* Cognitive Behavioral Therapy of Anxiety Disordes (Dr.ArthurFreeman)-(18 Saat), Departmant of Behavioral Medicine Midwestern Universty(Eylül-2013) 
*Çocuklarla Bilişsel Terapi, Yrd.Doç.Dr.Nevin Dölek (Ekim 2016 )
* Aile Danışmanlığı Eğitimi (450 Saat), Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (2013) 
* Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulamalı Eğitimi (Prof.Dr.Banu Anlar-Prof.Dr.Kalbiye Yalaz), Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği (2014) 
* Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma-Debrifing (18 Saat), Milli Eğitim Bakanlığı (2010) 
* Psikoeğitim (18 Saat), Milli Eğitim Bakanlığı (2010) 
* 7-19 Yaş Aile Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı – UNICEF (2010) 
* Temel Kabiliyetler Testi 7-11, Milli Eğitim Bakanlığı (2011) 
* Eğitimde Yaratıcı Drama (42 Saat), Milli Eğitim Bakanlığı (2015) 
* Temel Yetenekler Testi 6-8, Milli Eğitim Bakanlığı (2016) 
* Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
* AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) 
*CAS Testi (Bilişsel Değerlendirme Sistemleri Testi), İstanbul Üniversitesi 

 

İnternet Sitesi: www.gulsahozturkerten.com

Mail : gulsahozturkerten@gmail.com

Facebook Sayfası : facebook.com/gulsahozturkerten

Instagram Sayfası: instagram.com/gulsahozturkerten

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>