Adı – Soyadı:  Gülizar Mayda Şahin 

Doğum Yeri : Nazilli 

Cep Telefonu: 0532 137 4632

Mail Adresi: gulizarmayda@gmail.com

Mesleği: Psikolojik Danışman, Psikoterapist

İş Adresi: Silivri / İSTANBUL

Lisans Eğitim Durumu: Marmara Üniversitesi / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yüksek Lisans Eğitim Durumu: Marmara Üniversitesi / Psikolojik Danışmanlık ve   Rehberlik

 

Özgeçmiş: Uzman Psikolojik Danışman Gülizar Mayda, Marmara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini “çocuklarda duygu düzenleme” hakkında hazırladığı tez ile tamamlamıştır.
Mezuniyetini takriben MEB ve TSK’da sekiz yıl süreyle kurum psikolojik danışmanlığı
yapmış, iki yıl süreyle genç yetişkin gruplarda madde bağımlılığı, antisosyal kişilik bozukluğu, yaygın
anksiyete bozukluğu, akut stres bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk depresyon, şizofreni, bipolar
bozukluk vakalarıyla psikiyatr ile koordineli olarak çalışmıştır.
Çalışma hayatının yanı sıra mesleğiyle ilgili eğitimlere devam etmiştir. Alanında öncü isim ve
kurumlardan aldığı eğitimler aşağıda sıralanmıştır:
Uzm. Dr. Tahir Özakkaş ile Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’nin teorik eğitimini (12 Ay-288
saat) ve vaka formülasyonunu (12 Ay-288 saat) tamamlamış, süpervizyon aşamasına (12 Ay-288 saat)
devam etmektedir.
Prof. Dr. Byron Norton ve Nilüfer Devecigil ile çocuklarda travma çalışmada etkili bir
müdahale olan Deneyimsel Oyun Terapisi (Düzey I) Eğitimini tamamlamış ve uygulayıcı olmuştur.
Prof. Dr. Doğan Şahin’den Üst Düzey (Nevrotik) Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Eğitimini
tamamlamış, süpervizyona devam etmektedir.
Davranış Bilimleri Enstitüsünden Emre Konuk, Asena Yurtsever, Derya Altınay ile
travmalarda etkili bir yöntem olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz
Hareketleriyle Duyarsızlaşma ve Yeniden İşleme) Eğitimini ve Süpervizyonunu,
Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsünden; Duygu Odaklı Bireysel Terapi ve Prof. Dr.
Rhonda Goldman ile Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimini,
Nevin Dölek’ten kısa süreli ve etkili bir yöntem olan Çözüm Odaklı Psikoterapi eğitimini,
Dr. Haluk Alan ve Dr. Sinan Güzel ile HipnoMeditatif (Holistic) Yeniden İşleme Terapisi
Eğitimini,
Özgen Saatçiler ile Şiddetsiz İletişime Giriş Eğitimini tamamlamıştır.
Aldığı diğer eğitimler; Çocuk Çizim Testleri ve Analizi, Projektif Testler Eğitimi (CAT ve
Louissa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi), Filial Terapi (Ebeveyn-Çocuk İlişkisi) Eğitimi, Masal
Terapi, Aile Danışmanlığı Eğitimi, Sanatla Terapi Eğitimi, MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi
olarak özetlenebilir.

Sınav dönemi öğrencileriyle grupla psikolojik danışma ve seminer dizileri planlamakta, sınav
kaygısı vb. konularda öğrencilerin duygu düzenlemelerine yardımcı eğitimler düzenlemektedir.

Pandemiyle birlikte çevrimiçi kadın çemberleri, bibliyoterapi ve sanat terapiyi de dâhil ettiği
grup oturumlarını yürütmektedir.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Yönelik Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı
(Yapılandırılmış) uygulamaktadır.
2011 yılından itibaren çocuk, ergen, genç yetişkin, yetişkin, aile ve çiftlerle bireysel terapi ve
grup psikoterapilerine devam etmektedir.

 

Katıldığı Eğitim, Sempozyum, Kongre ve Atölye Çalışmaları:

Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi, 2012

Kıta Psikolojik Danışmanlığı Eğitimi, 2012

  1. yy’ın Öğretmeni Olmak Seminer Dizisi, 2011,2012, 2019, 2020

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi (Nevin Dölek), 2019

Çocuk Resimleri Analizi ve Çocuk Çizim Testleri Uygulayıcı Eğitimi, 2019

C.A.T. (Children’s Apperception Test) & Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi Uygulayıcı Eğitimi, 2019

Öyküsel (Narrative) Terapi, 2019

Kayıp Sonrası Yas Terapisi, 2020

Sempozyum “Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma, Dünyaya”, 2020

Duygu Odaklı Terapi Sempozyumu “Duyguların Dansı”, 2020

Ah Bir “Sahi, Dürüst, Cesur ve Cömert” Olabilsem (Söyleşi), 2020

Şiddetsiz İletişime Giriş Semineri, 2020 (8 hafta süreyle, Uluslararası Şiddetsiz İletişim Merkezi (CNVC) Sertifikalı Eğitmeni Özgen Saatçiler ile), 2020

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Teori Yılı (288 saat), 2020

1.Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 2017 (Online)

4.Bütüncül Psikoterapi Kongresi “Psikoterapide Öznellik”, 2020

Filial Terapi (Ebeveyn-Çocuk İlişkisi) Uygulayıcı Eğitimi (26 saat), 2020

Duygu Odaklı Çift Terapisi (72 saat), 2021

Sanatla Terapi (12 saat), 2021

Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi (72 saat), 2021

 

Üyesi Olduğu Dernekler:

 

Psikoterapi Enstitüsü Derneği

-SEPİ (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration)

-Hipnoz Derneği

-EMDR Derneği

-Sanat Psikoterapileri Derneği

 

Staj Deneyimleri:

Bakırköy Adliyesi Adli Psikoloji Gözlem Stajı

Çeşitli Özel Okullarda Gözlem ve Grupla Psikolojik Danışma Stajı

 

İş Deneyimleri:

– MEB Vali Nafiz Kayalı İlköğretim Okulu, Okul Psikolojik Danışmanı

– Türk Silahlı Kuvvetleri – Kara Kuvvetleri Komutanlığı-4. Mknz. Piyade Tugayı Rehberlik ve Danışma Merkezi, RDM Amiri/Kıta Psikolojik Danışmanı

– İstanbul 3’üncü Kolordu Komutanlığı (NATO Kolordu) Moral Subayı/Basın Subayı

– Eğitim Adası İlkokul/Anaokulu, Okul Psikolojik Danışmanı

– Okul psikolojik danışmanlığı yanında online ve yüz yüze ergen ve yetişkin bireysel ve grup psikoterapilerine devam etmektedir.

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>