Yrd. Doç. Dr. Gül Sultan Özeren

  • 4.70

Adınız * Gül Sultan Soyadınız * ÖZEREN Doğum Tarihiniz * 21.06.1981 Cep Telefon * 05053708168 Mail Adresi * qulsultan@gmail.com Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz Sinop Üniversitesi-Öğr. Üyesi İş Adresi Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fen Edebiyat Fakultesi Yerleskesi Yeni Cezaevi yani Sinop Merkez Lisans Eğitim Durumu * Diğer Lisans Programları Doktora Eğitim Durumu * Hemşirelik Doktora Programı (ÜAK Temel Alan- Psikiyatri Hemşireliği) Şu anda yaptığınız mesleğiniz* Akademisyen Özgeçmiş 1981 Konya Seydişehir doğumlu, 2003 Erciyes Üniversitesi Hemşirelik mezunu, 7 yıl Tıp Fakültesi başhemşirelik kadrosunda görev yaptı, bu süreçte psikiyatri hastalarıyla ve psikososyal bakımla ilgilendi. 2011 yılında Sinop Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik hayata geçti. Aynı yıl İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programına başladı. Doktorada psikiyatri, konsültasyon liyezon psikiyatri (KLP), psikoterapiler, sanat psikoterapisi gibi dersler aldı. Psikoterapilere duyduğu özel ilgi dolayısıyla bu alanda kapsamlı bir eğitim arayışı içerisindeyken 2012 yılında Psikoterapi Enstitüsü’nü keşfetti. 2014 yılında bir kız annesi olarak yaşamı bambaşka bir anlam buldu. Doktorasını “Bağlanma ve Kişilerarası İlişkiler” konusunda tamamlayarak 2016 yılında mezun oldu, 2017 yılı başında görevde yükselerek öğretim üyesi oldu. MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası aldı. Çalışmalarını sosyal psikiyatri, toplum ruh sağlığı, aile danışmanlığı gibi alanlara yoğunlaştırdı. Psikoloji, Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri, Eleştirel Düşünme, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği gibi dersleri yıllardır yürütmektedir. Ayrıca Kişisel ve Toplumsal Gelişim; Birey; Aile ve Toplum Ruh Sağlığı gibi dersler geliştirmiştir. Alanıyla ilgili konferanslar vermekte ve Psikoretapi Enstitüsünde edindiği donanımı kullanmak üzere projeler yürütmektedir. Bunlardan bazıları; AYSAK-Aile Yapısını Sağlamlaştırıcı Kazanımlar (BAP Projesi-Yürütücü), Genç Bireylerde Tekrarlayan Uyumsuz Örüntülerin Keşfi ve SSDP (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) Yöntemiyle İşlevsellik Çalışmaları (Psikoterapi Ensitüsü’nden Tahir Özakkaş ve Betül Sezgin ile birlikte), Denizi Anlamak (TUBİTAK Projesi-eğitmen) Samsun ili Sosyal Risk Haritası Projesi (OKA Projesi-araştırmacı) Bazı Komisyon Üyelikleri; Sinop İli Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları, İl Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alt Komisyonu HEGEM Şiddetle Mücadele Vakfı Üyesi Alanında akademik çalışmalarına ve Psikoterapi Enstitüsü’ndeki eğitimine dolayısıyla kendini gerçekleştirme serüvenine devam etmektedir.