Kastamonu doğumlu olan GÖKHAN SÖNMEZ, ilk ve orta öğrenimini de bu şehirde tamamlamış ve 2007 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Resmi ve Özel Çeşitli eğitim kurumlarında Psikolojik Danışmanlık hizmeti vermiş, bunun yanında çeşitli mahkemelerde bilirkişi pedagog olarak görev almıstır.Psikoterapi çalışmalarına KASTAMONU’da devam etmekte olan Gökhan SÖNMEZ, 10 yıllık (2017) mesleki tecrübesinin yanı sıra aldığı eğitimler doğrultusunda çalışmalarına Bütüncül Psikoterapi alanında devam etmektedir. Psikoterapi Çalışmaları Bütüncül Psikoterapi alanında devam etmekte olup alınan Bütüncül Psikoterapi eğitimi, aktarım odaklı terapi, bilişsel-davranışçı terapi, duygu odaklı terapi, ilişkisel psikoterapi, Masterson Psikoterapisi , ego psikolojisi,varoluşçu terapi, Nesne ilişkileri terapisi, Dürtü çatışma kuramı terapisi ve çeşitli psikodinamik terapi ekollerinin teorik eğitimini, uygulanmış terapi seanslarının çeşitli kişilik problemleri üzerinde uygulanışının eğitimi ve süpervizyon eğitiminden oluşan herbir aşama için 1 sene toplamda 3 seneden oluşan bir süreci kapsamaktadır.

Aldığı Eğitimler;

* Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Rehber ” Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Bölümü Lisans Eğitimini tamamlamıştır

* Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans./ 2018

* Psikoterapi Enstitüsü / 1080 Saatlik; teorik, formülasyon ve süpervizyon dönemlerini içeren “Bütüncül Psikoterapi Eğitimi” 2017

* Yıldırım Beyazıt Üniversitesi “Hipnoz Eğitimi” / 200 saat. (Sağlık Bakanlığı Onaylı) 2018.

*Psikoterapi Enstitüsü / “Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapisi eğitimi” (Dr. Sema YEŞİLYURT)

*Psikoterapi Enstitüsü / “EMDR Giriş Eğitimi” (Klinik Psikolog Abdullah ALPASLAN)

*Psikoterapi Enstitüsü / İlişkisel Psikanaliz Eğitimi, (New York University Clinical Director Sypros D. ORFONOS Ph.D.)

* Satir Aile ve Çift Terapisi Giriş Eğitimi – PAT BRAGG

* Süleyman Demirel Üniversitesi onaylı 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimi sertifikası.

* Süleyman Demirel Üniversitesi Objektif Testler Uygulayıcı Sertisikası

* 7-19 Yaş Aile Eğitimi

* Kim Psikoloji “Çocuk Ergen Patolojisine Giriş Eğitimi”

* “Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişimi” Semineri

* “Beden Perküsyonu / Kekeça” çalıştayı

* “Drama ve Oyun Teknikleri” Semineri

* Yöret Vakfı ” Çocuk İhmal ve İstismarında Rehberliğin Önemi” Semineri

* Ankara Üniversitesi 3.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri kongresine ” Üniversite Öğrencilerinin Öfke Düzeylerinin Çeşitli değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu çalışmayla katılım sağlanmıştır.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>