A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ”

Frank M. Dattilio, Ph.D., ABPP

Harvard Tıp Fakültesi

1-2 Eylül 2012

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Ana akım kuramsal bir yaklaşım halini almış olan ve çift ve aile terapistlerinin giderek artan biçimde benimsediği Bilişsel Davranışçı Terapinin çift ve aile terapilerindeki uygulamalarını, bu uygulamanın tarihsel kökenlerini ve diğer yaklaşımlarla bütünleştirme potansiyelini kuramsal bilgi paylaşımı ve video gösterimleri üzerinden çalışmak.

 

H E D E F

Atölye çalışmasına katılanlar, bilişsel davranışçı terapiye ilişkin yaygın varsayımların nasıl sorgulandığını, bilişsel davranışçı terapinin çift ve aile terapisindeki rolünün geçmişten bugüne evrimini, kuramsal ve yöntemsel inceliklerini ve araştırmaya dayalı temellerini öğreneceklerdir.

 

K O N U L A R

  • Çiftler ve Ailelerle BDT’ye Giriş ve Tarihsel Gelişimi.
  • Çiftler ve Ailelerin Anlaşılması ve Tedavisine Bağlamsal Bir Yaklaşım.
  • Kavramsallaştırma Yöntemleri ve Değerlendirme.
  • Danışanların Çift ve Aile Terapisine Katılımının Sağlanması.
  • Çift ve Ailelerle BDT’de Uyarılar ve Kontrendikasyonlar.
  • Bağlanma Konularında Bilişsel Müdahaleler.
  • Çiftlerin Sadakatsizlikle Başa Çıkmasına Yardım Eden Müdahaleler.
  • Çift ve Aile Çatışmaları, Ebeveynlik Becerileri ile Çalışmak.
  • BDT’nin Başka Modalitelerle Bütünleştirilmesi.
  • Video Gösterimleri.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları.

 

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

Toplam 16 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

TARİH ÜCRET
14 Mayıs’a kadar 600 TL
15 Mayıs – 31 Temmuz 650 TL
1 Ağustos’tan sonra 700 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR74 0006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ

(İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta) Tel: 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

Frank M. DATTILIO

Frank M. DATTILIO, Ph.D., ABPP, bilişsel davranışçı terapide dünyanın en önde gelen isimlerinden biridir. Harvard Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü ve Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Pensilvanya, New Jersey, New York ve Delaware eyaletlerinde psikolog lisansı bulunmaktadır.

Dr. Dattilio hem klinik psikoloji hem davranışçı psikoloji alanında Amerikan Profesyonel Psikoloji Kurulu (ABPP) tarafından lisanslıdır. Bilişsel Terapi Akademisi (ACT) kurucularındandır. Dünya çapında önde gelen pek çok üniversitede ve tıp fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Amerikan Psikoloji Birliği tarafından verilen Seçkin Psikolog Ödülü, Pensilvanya Psikolojik Birliği tarafından verilen Psikoloji Bilim ve Mesleğine Üstün Katkı Ödülü, Philadelphia Klinik Psikoloji Birliği tarafından verilen Psikolojiye ve İnsanlığa Üstün Katkı Ödülü gibi pek çok ödüle layık görülmüştür. 2010 yılınsa Pensilvayna Evlilik ve Aile Terapisi Birliği (PAMFT) tarafından verilen 2010 yılının Evlilik ve Aile Terapisti Ödülünü almıştır.

Dr. Dattilio’nun etkin araştırma alanları bilişsel davranışçı terapi, klinik ve adli psikoloji, vaka bazlı soruşturmalardır.

Dr. Dattilio’nun anksiyete bozuklukları, adli ve klinik psikoloji, evlilik ve aile çatışmaları konularında 250’den fazla mesleki yayımı ve 17 kitabı bulunmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde eğitim ve seminerler vermektedir. Kitapları 27 dile çevrilmiş, dünyanın 80 ülkesinde yararlanılmaktadır.