Mail Adresi
f.zehraercan@gmail.com
Sabit Telefon
03322233540
Cep Telefonu
05556514955
Çalıştığı Kurum ve Görevi
Selçuk Üniversitesi/Öğretim Üyesi
İş Adresi
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğrenim Bilgisi
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL HİZMET (DR)

2014
20/Aralık/2018

Tez adı: Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim durumları ve okul sosyal hizmeti (2018) Tez
Danışmanı:(Özlem Karakuş)

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET
BÖLÜMÜ/TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA ANABİLİM DALI) 2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET
BÖLÜMÜ/TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA ANABİLİM DALI) 2013

İdari Görevler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET
BÖLÜMÜ/TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA ANABİLİM DALI

Mevlana Değişim Programı Kurum
Koordinatörü
2015

1

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET
BÖLÜMÜ/TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA ANABİLİM DALI

Erasmus Koordinatörü
2015
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dekan Yardımcısı
2020-2021

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
2020-2021

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. THE SOCIETY FOR THE EXPLORATION OF PSYCHOTHERAPY INTEGRATION, Üye , 2020
2. Psikoterapi Enstitüsü Hipnoz Derneği, Üye , 2020
3. Psikoterapi Enstitüsü, Üye , 2019

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,TEKGÖZ AYSEL (2016). SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA
REFLEKTİF DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ. The Journal of Academic Social Science Studies, Doi:
10.9761/JASSS3646 (Yayın No: 2983682)
1.

KARAKUŞ ÖZLEM,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,TEKGÖZ AYSEL (2014). The relationship between

types of humor and perceived socialsupport among adolescents. Procedia Social and Behavioral
Sciences(152), 1194-1200. (Yayın No: 3291721)
2.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA, Özakkaş Tahir (2021). DEVELOPING EMOTION REGULATION WITH
INTEGRATED PSYCHOTHERAPY APPROACH: A CASE STUDY. SEPI 37.th Annual Meeting (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7308859)
1.

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,KARAKUŞ ÖZLEM (2019). Educational Conditions of Syrian Asylum
Seeker Children andSchool Social Work. 2nd International Congress on New Horizons in Education
and Social Sciences (ICES-2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5114006)
2.

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,KIRLIOĞLU MEHMET,KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM (2018). Multi-
Disabled Children In The Framework of the system Approach: Problems and Suggested Solutions.
III. INES International Education and Social Science Congress, 507-507. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4401741)
3.

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM,KIRLIOĞLU MEHMET,ZOBU Beyza
İpek (2018). Evaluation of Reflective Thinking Skills of Social Work Students: Konya Sample. III.
INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018), 506 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4401737)
4.

KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM,KIRLIOĞLU MEHMET,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA (2018).
Professional Experiences and Child-Rearing Attitude of Social Workers Working in the Field of
Children. III. INES International Education and Social Science Congress (ESS 2018), 508-508.
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6565671)
5.

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA, KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM, KIRLIOĞLU MEHMET, ZOBU BEYZA
İPEK (2018). Evaluation of Reflective Thinking Skills of Social Work Students: Konya Sample. III.
INES International Education and Social Science Congress (ESS 2018), 506-506. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6565718)
6.

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA, AFYONOĞLU MELİHA FUNDA, ÖZDEMİR HAZAL (2017). Rehabilitation
Models of Substance Addiction. 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences,
363-363. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3927913)
7.

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,KARAKUŞ ÖZLEM (2017). Evlat Edinme Hizmetine Karşı Bireylerin Bilgi
Düzeyleri ve Tutumları: Konya Örneği. International Near Eastern Social Sciences Congress
Series-Kırklareli/Turkey (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3926985)
8.

KARAKUŞ ÖZLEM,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,KIRLIOĞLU MEHMET (2017). Korunmaya Muhtaç
Çocukların Kurum Deneyimleri ve Gelecek Planları: Sevgi Evleri Örneği. Uluslararası Sosyal Hizmet
Kongresi, 160-162. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3537025)
9.

KARAKUŞ ÖZLEM,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA (2017). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve
Benlik Saygıları Arasındaki İlişki. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3925511)
10.

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM,KIRLIOĞLU MEHMET (2017).
Families’ Processes of Accepting of Having A Disabled Child and Their Opinions on This Issue. III.
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 1141-1141. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3490267)
11.

3
KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM,KIRLIOĞLU MEHMET,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA (2017). A
Subcontractor of a Profession Whose Main Purpose is to Provide Social Justice and Prevent from
Loss of Rights: Social Workers Sample. III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences
Congress Series, 1158-1158. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3489720)
12.

KARAKUŞ ÖZLEM,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA (2016). Sığınmacı ve Göçmenlere Yardımda STK ların
Yaklaşımı Konya Örneği. (INES) International Akademic Research Congress (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2996684)
13.

TEKGÖZ AYSEL,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA (2016). A QUALITATIVE STUDY ON THE EFFECT OF
EARLY MARRIAGES UPON WOMEN S LIFE SATISFACTION A SAMPLE OF KONYA PROVINCE. 1st
International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRİD, 632-644.,
Doi: 32712 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2985794)
14.

SEVİNÇ İSMAİL,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,TEKGÖZ AYSEL (2016). DETERMINING THE
APPLICATION PROBLEMS of PRIVATE CARE and REHABILITATION AGENCIES. 1st International
Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, Madrid
1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences,MADRİD,
710-721., Doi: 32712 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2985538)
15.

KARAKUŞ ÖZLEM,TEKGÖZ AYSEL,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA (2014). Investigating Continuous
Anger and Hopelessnes Levels of Parents With Disabled Child. International Association of Social
Science Research V. European Conference Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3182034)
16.

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,TEKGÖZ AYSEL (2014). The Social and Spatial Impacts of Resettlement
The Case of Yeşilyurt District in Malatya. International Association of Social Science Research: V.
European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3181662)
17.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

The Social and Spatial Impacts of Large Expropriation Projects in Rural Areas (2021)., ERCAN
FATÜMATÜ ZEHRA, Çizgi Kitabevi, Editör:Ercan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 155, ISBN:978-605-
196-706-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7488288)
1.

Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunları (2020)., ERCAN FATÜMATÜ
ZEHRA, Çizgi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 215, ISBN:978-605-196-455-3,
İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6397280)
2.

Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri (2016)., KARAKUŞ ÖZLEM,ÖZDEMİR YALÇIN,ERCAN FATÜMATÜ
ZEHRA,İlgün Esra,TEKİN HASAN HÜSEYİN,DAŞBAŞ SERAP,AFYONOĞLU MELİHA FUNDA,KIRLIOĞLU
MEHMET,BAŞER DOĞA,TEKGÖZ AYSEL,Özdemir Pınar,ATTEPE SEDA, Nika Yayınevi, Editör:Özlem
Karakuş Yalçın Özdemir, Basım sayısı:1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3178997)
3.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Davranışsal Boyutları ile Sağlık, Bölüm adı:(Teknoloji Bağımlılığı) (2021)., ERCAN FATÜMATÜ
ZEHRA, Nobel Yayıncılık, Editör:Seda Uyar, Ramazan Kıraç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 302,
ISBN:978-625-7492-94-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7308794)
1.
RÖLATİF BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ REHBERİ (18.BPT TEORİK SINAV CEVAPLARI)
, Bölüm adı:(Rölatif bütüncül Psikoterapi Yaklaşımını Kuramlar Yelpazesinde Nereye
Oturtursunuz. Diğer Kuramlardan Benzerlik ve Farklılıkları Nelerdir?) (2021)., ERCAN FATÜMATÜ
ZEHRA, ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR, Canbolat Pınar, Dursun, Yıldız Serap, Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları, Editör:Tahir Özakkaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 369, ISBN:978-625-7309-00-4,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7308832)
2.

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet, Bölüm adı:(Eğitim ve Sosyal Politika) (2020)., ERCAN
FATÜMATÜ ZEHRA, Nobel Yayıncılık, Editör:Doğa Başer, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-402-
347-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6397288)
3.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018, Bölüm adı:(Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Çok
Engelli Çocukların Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri) (2018)., ERCAN FATÜMATÜ
ZEHRA,KIRLIOĞLU MEHMET,KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM, Çizgi Kitapevi, Editör:Tapur
Tahsin, Avşaroğlu Selahattin, Arslan Emel, Kılınç Mustafa, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 517,
ISBN:978-605-196-190-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5486446)
4.

Current Debates in Philosophy Psychology, Bölüm adı:(Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon
Modelleri) (2017)., ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,AFYONOĞLU MELİHA FUNDA,ÖZDEMİR HAZAL,
IJOPEC Publication, Editör:Erdağı, Bora., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 222, ISBN:978-1-
9125031-2-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3928613)
5.

4
Contextual Approaches in Sociology, Bölüm adı:(The social and Spatial Impact of Resettlement:
The Case of Yeşilyurt District in Malatya) (2015)., ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,TEKGÖZ AYSEL,
Peter Lang, Editör:Popa Adela Elena, Arslan Hasan, İçbay Mehmet Ali, Butvilas Tomas, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 415, ISBN:978-3-631-66607-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
1908960)
6.

Contemporary Studies in Humanities, Bölüm adı:(Investigation of Continous Anger and Despair
Levels of Families with Handicaped Children) (2015)., KARAKUŞ ÖZLEM,TEKGÖZ AYSEL,ERCAN
FATÜMATÜ ZEHRA, Ehrmann Verlag, Editör:Arslan Hasan, İçbay Mehmet Ali, Stanciu Sorin
Mihai, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 340, ISBN:978-3946305-03-3, İngilizce(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 1908527)
7.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,KIRLIOĞLU MEHMET,KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM (2019). Engelli
Çocuğa Sahip Ailelerin Bu Durumu Kabulleniş Süreçleri ve Bu Duruma Dair Görüşleri. Sosyal
Politika Çalışmaları Dergisi(44), 597-627. (Kontrol No: 5448852)
1.

KALAYCI KIRLIOĞLU HURİYE İREM,KIRLIOĞLU MEHMET,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA (2017).
Çocuklarda Davranışsal Sorunlar/Davranış Bozukluğu. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek
Okulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(8), 27-34. (Kontrol No: 3929488)
2.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA,TEKGÖZ OBUZ AYSEL (2015). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bilgi ve 1.

Becerinin Geliştirilmesinde Reflektif Uygulamanın Önemi.. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 – İnsan
Onurunu Yüceltmek (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5453657)
KARAKUŞ ÖZLEM,TEKGÖZ OBUZ AYSEL,ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA (2014). Haklarında Koruyucu ve
Tedbir Kararı Verilen Çocukların Özellikleri.. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014 –Türkiye’de Adalet
Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet: (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5453654)
2.

Sertifika
435325 Bütüncül Aile Danışmanlığı Eğitimi, Bütüncül Psikoterapi Aile Danışmanlığı Eğitimi , Psikoterapi Enstitüsü,
Sertifika, 28.07.2021 (Ulusal)
Kurs
433966 Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Süpervizyon (290 Saat), Psikoterapi
Enstitüsü, Kurs, 11.06.2021 (Uluslararası)
435324 Disosiyatif Kimlik Bozuklukları Eğitimi, Disosiyatif Kimlik Bozuklukları Süpervizyon, Medaim Yanık
Kliniği/Zihin Okulu, Kurs, 07.04.2021 (Ulusal)
433965 Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Formülasyon Eğitimi (290 Saat), Psikoterapi
Enstitüsü, Kurs, 12.06.2020 -11.06.2021 (Uluslararası)
435321 Disosiyatif Kimlik Bozuklukları Eğitimi, Disosiyatif Kimlik Bozuklukları 2. Düzey Eğitimi, Medaim Yanık
Kliniği/Zihin Okulu, Kurs, 27.03.2021 -28.03.2021 (Ulusal)
435318 Disosiyatif Kimlik Bozuklukları Eğitimi, Disosiyatif Kimlik Bozuklukları 1. Düzey Eğitimi, Medaim Yanık
Kliniği, Kurs, 15.02.2021 -21.02.2021 (Ulusal)
391879 Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Terapi kuramları Teorik Eğitim (290 saat), Psikoterapi Enstitüsü, Kurs,
14.06.2019 -12.06.2020 (Uluslararası)

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>