A. Bir ya da daha fazla fizik yakınmanın olması (örn. yorgunluk, iştahsızlık, gastrointestinal ya da üriner yakınmalar).
B. Aşağıdakilerden ya (1) ya da (2) vardır:
(1) yeterli bir incelemeden sonra, bu semptomlar bilinen genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin (örn. kötüye kullnılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç ) doğrudan etkileri ile tam açıklanamaz.
(2) ilişkili genel tıbbi bir durum olsa bile fizik yakınmalar ya da bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ya da mesleki bozulma, öykü fizik muayene ya da laboratuvar bulgularına göre beklenenden çok daha fazladır.
76
C. Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
D. Bu bozukluğun süresi en az 6 aydır.
E. Bu bozukluk başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. başka bir Somatoform Bozukluk, Cinsel İşlev Bozukluğu, Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, Uyku Bozukluğu ya da Psikotik Bozukluk).
F. Bu semptomlar belirli amca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi

A. Bir ya da daha fazla fizik yakınmanın olması (örn. yorgunluk, iştahsızlık, gastrointestinal ya da üriner yakınmalar).B. Aşağıdakilerden ya (1) ya da (2) vardır:(1) yeterli bir incelemeden sonra, bu semptomlar bilinen genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin (örn. kötüye kullnılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç ) doğrudan etkileri ile tam açıklanamaz.(2) ilişkili genel tıbbi bir durum olsa bile fizik yakınmalar ya da bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ya da mesleki bozulma, öykü fizik muayene ya da laboratuvar bulgularına göre beklenenden çok daha fazladır.76C. Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.D. Bu bozukluğun süresi en az 6 aydır.E. Bu bozukluk başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. başka bir Somatoform Bozukluk, Cinsel İşlev Bozukluğu, Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, Uyku Bozukluğu ya da Psikotik Bozukluk).F. Bu semptomlar belirli amca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (yapay bozuklukta ya da simulasyonda [Temaruz ]olduğu gibi)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>