Evrensel İyileşmenin Dinsel Betimlemesi
EGO GÜÇLENDİRME & AĞRI

Terapist , dini yönelimleri olan hastada, iyileşmeyi pekiştirmede betimleme ve enerjiyi doğru şekilde kanalize etmek için itici güç olarak bireyin dini inançlarını kullanabilir. Tasvir , geniş zamanlı, genel ifadelerle yapılabilir:

Terapist: İçinizde ve dünyada , iyileşmeniz ve ağrıdan kurtulmanız için , derin, evrensel bir iyileşme ruhu mevcuttur. . . Kendinize, onun esas manasına yaklaşmak için izin vermelisiniz. . . Bağışlayıcılık ve sevgi bu evrensel iyileşme ruhunun bir parçasıdır. . . içsel gerginliklerinizi salıveren . . . ruhunuzu ve bedeninizi ağrıdan özgür kılan. . . Düşünceleriniz bağışlayıcılık ve sevgi duygularınız üzerine odaklansın. . . kendinizi bağışlayarak. . . diğerlerini bağışlayarak. . . öfke, kin, küskünlük yüzünden oluşan gerilimi, içinizdeki stresi boşaltarak. . . Ve bağışlama ruhu içinizde büyüdükçe . . . bu gerilimler boşalacak. . . iyileştirici yaşam güçlerini açarak. . . sizi kendi sevginiz ve diğerlerinin sevgisi ile bağlamaya müsaade ederek. . . ve Tanrı’nın sevgisiyle. . . bu şifa veren sevgiyi başlattığınızda . . . ağrı duyarlılığı azalır . . . iyileştirici sevgi sizi kuşattıkça . . .daha ötelere gider ve daha da uzağa . . . önemi ve sonucu azalarak. . . . . .

Kendilerini belirli bir dini grupla özdeşleştirenler kuvvetli dini kanaatleriyle ilgili kayda değer hipnoterapötik imajlara başvurabilirler. Hasta , dini vecd halini de içeren , bunu devam eden ağrı deneyiminden uzaklaşma izleyen, en yoğun dini ilgiyi uyandıracak , dini imgelemeyi harekete geçirmeye yüreklendirilir . Prosedürler yalnız ağrı gidermeye vurgu yapmakla kalmayıp , kişiye hatırı sayılır dini huzur sağlayabilir. *

Kaynak: Wright, M. Erik. (1987). Clinical Practice of Hypnotherapy.
New York : Guilford Pres, pp. 167-168. Reprinted with permission of Publisher.

*[ Bu tür betimlemenin kullanımında , terapist , hastanın kendisini affedebildiğini hissettiğini belirtmesi için ideomotor sinyalleri kullanabilir. Özellikle affetmeleri gereken kişileri belirtmeleri ve onları affetme , onlar için dua etme üzerine içinden çalışması , bir kişiye karşı duyduğu küskünlük hisleri ve negatif duyguların geçtiğini hissettiğinde bir işaret vermesi istenebilir. Sonra suçluluk ve küskünlük duygularından boşalan yerleri sevgiyle dolduğunu gözünde canlandırması telkin edilebilir. Ayrıca içinde iyileşme için var olan ve salıverilecek , fakat küskünlük ve suçlulukla uyumlu olarak bastırılmış, enerjiyi hissetmesi ve duyumsaması da telkin edilebilir. Ed.]