Ebeveynler: Düğüm Halindeki Bağ – Yapışma

James F. MASTERSON, M.D.

Bu bölüm, 5 yaşında bir çocuğun borderline hastası annesinin yoğun psikoterapisi üzerindeki bir rapor aracılığıyla, yapışma savunma mekanizmasını iki ayrı açıdan inceliyor: anneyi terk hislerinden korumaya yarayan savunma işlevi ve çocuğun ayrılıp bireyleşme çabaları üzerindeki yıkıcı etkileri.

Bir sonraki bölümde sunulan temel tema netleştiği zaman, konuyu, borderline bir anneyi haftada bir defa olacak şekilde yoğun bir psikoterapi tedavisiyle gözlemleyerek, derinlemesine araştırma ihtiyacı duydum.

Tam o anda , kaderin cilvesi, hayat bana tam da aradığım imkanı sundu. Beş buçuk yaşında bir kız çocuğu sahibi olan 33 yaşındaki bir Borderline kadın, özel bir tedavi için bana geldi. Kendisi gibi borderline olan annesiyle yaşadığı çelişkileri, kocası vasıtasıyla, ya isyan ederek ya da yapışma yoluyla eyleme vuruyordu. Haftada üç günden bir sene süren psikoterapi sonrasında kadın, kocasından boşanmaya karar verdi ve bu da, terk hislerine karşı savunma yapmak adına yapışmasının yoğun bir bölümünü kızına yöneltmesi gibi önemli bir vites değişikliğiyle sonuçlanmıştı.

Bu durum, yapışma mekanizması üzerine detaylı bir çalışma yapmamı mümkün kılmıştı. Anne, yapıştığı zaman kendisini ‘daha iyi’ hissediyordu – yani daha az kaygı duyuyordu – ama çocuk ayrılma kaygısı semptomları göstermeye başlamıştı. Annenin yapışmasının çocuğun üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çektiğimde kadın davranışlarını kısıtlıyordu ve bir sonraki görüşmede bunun sonucu olarak tecrübe ettiği terk hislerini anlatıyordu. Diğer taraftan çocuk, sadece daha iyi hissetmekle kalmıyor, aynı zamanda, kendi korkularından kurtulmuş bir halde, ayrılma ve bireyleşmeye doğru yeni adımlar atabiliyordu. Bu seanslar süresince ebeveyn ve çocuk arasındaki etkileşimde, tekinsiz, teke tek bir ilişki vardı: hastanın yapışmasını görüşmelerde sunuş şekli, benim yapışmanın yıkıcı etkileriyle ilgili yaptığım müdahaleler ve hastanın kendisine terk edilme hisleri çocuğa ise olumlu gelişmeler getiren, yapışmasını sınırlama çabaları.

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>