Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde uzun yıllar iş yeri hekimliği yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten sonra “Anksiyete Bozukluklarında Psiko, Farmako ve Kombine Terapiye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiye’de devam ettirmektedir.

2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Ayrıca Hipnoz ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir.

Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır.

Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında Bütüncül Psikoterapi, Hipnoz 1-2, Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi, Cinsel Problemlerde Hipnoterapi, Hipnotik Yaş Gerilemesi, Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi yer alır. Unified Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın kurulundadır.

Üyesi olduğu kuruluşlar:

 1. Türk Tabibler Birliği
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği
 3. Türkiye Psikiyatri Derneği Kişilik Bozuklukları Çalışma birimi
 4. Türkiye Psikiyatri Derneği Yeme Bozuklukları Çalışma birimi
 5. Türkiye Psikiyatri Derneği Grup Terapileri Çalışma birimi
 6. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma birimi
 7. Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 8. Hipnoz Derneği
 9. Amerikan Psikiyatri Birliği
 10. Amerikan Psikiyatri Birliği Psikiyatri Yayınevi Birimi
 11. Amerikan Psikoloji Birliği
 12. Amerikan Psikoloji Birliği Hipnoz Çalışma birimi
 13. Amerikan Psikoloji Birliği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Birimi
 14. Amerikan Psikoloji Birliği Psikoterapi Çalışma birimi
 15. Amerikan Psikoloji Birliği Psikoterapide Bütünleşme Çalışma birimi
 16. Amerikan Psikoloji Birliği Klinik Psikoloji Çalışma birimi
 17. American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry
 18. International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP)
 19. Uluslararası Masterson Enstitüsü
 20. Levenson Institute for Training
 21. International Society of Emotion Focused Therapy
 22. The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
 23. The Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity (IPSS)
 24. The International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)
 25. International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP)
 26. International Family Therapy Association (IFTA)
 27. Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
 28. The European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 29. Unified Psychotherapy and Clinical Science
 30. The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

He was born in Kayseri in 1958. He completed his primary and secondary education in Kayseri. He started his medical education in Hacettepe University in 1978. He graduated from Erciyes University Faculty of Medicine in 1986. During his years in the Faculty of Medicine, he completed Istanbul University Faculty of Political Sciences Department of Politics and Administration in 1983. He completed his obligatory service during 1986-88 in Kayseri İncesu district. He worked as an on-site doctor in TAKSAN Machine Tools Co. for many years. In the same years he conducted his post graduate studies in Gazi University Faculty of Political Sciences on Psychology of Politics. During the years 1989-93 he completed his doctorate studies in Erciyes University Institute of Health Sciences on Workplace Medicine in Public Health. During 1994-97 he specialized in Psychiatry in Azerbaijan University of Medicine. Then he got the master degree equivalence in Istanbul University Faculty of Medicine Department of Psychiatry. At the same time he maintained a lecturer position in Azerbaycan Medical School, also he got an associate professor degree. After passing from the associate professor equivalent science candidate exams he completed his thesis titled “Psycho, Pharmaco and Combined Therapy Response Specialties in Anxiety Disorders”. He currently continues his studies in Turkey.

He organizes Integrative Psychotherapy Training Program on theoretical, formulation and supervision levels for mental health professionals in the Psychotherapy Institute founded by him since 2005. He also provides regular trainings on Hypnosis and Masterson Approach.

As the President of the Psychotherapy Institute, he has undersigned corporate agreements with many international organizations, and is acting as the representative and training planner of several international psychotherapy schools in Turkey. The Institute is involved in ongoing training and supervision with Personality Disorders Institute (Transference-Focused Psychotherapy), Emotion-Focused Therapy Clinic and Levenson Institute for Training (Time-Limited Dynamic Psychotherapy).

He has written many books and chapters, including Integrative Psychotherapy, Hypnosis 1-2, Hypnotherapy in Allergy and Skin Disorders, Hypnotherapy in Sexual Problems, Hypnotic Age Regression, Anxiety Disorders and Treatment. He is in the editorial board of Unified Psychotherapy and Clinical Science Journal and Azerbaijan Psychiatry.

He is a member of the following organizations:

 1. Turkish Doctors’ Union
 2. Turkish Psychiatry Association
 3. Turkish Psychiatry Association Personality Disorders Division
 4. Turkish Psychiatry Association Eating Disorders Division
 5. Turkish Psychiatry Association Group Therapies Division
 6. Turkish Psychiatry Association Psychoanalytic Psychotherapies Division
 7. Psychotherapy Institute Association
 8. Hypnosis Association
 9. American Psychiatry Association
 10. American Psychiatry Association Psychiatric Publishing Division
 11. American Psychological Association
 12. American Psychological Association Hypnosis Division
 13. American Psychological Association Clinical Neurophysiology Division
 14. American Psychological Association Psychotherapy Division
 15. American Psychological Association Society for the Exploration of Psychotherapy Integration
 16. American Psychological Association Clinical Psychology Division
 17. American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry
 18. International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP)
 19. International Masterson Institute
 20. Levenson Institute for Training
 21. International Society of Emotion Focused Therapy
 22. The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
 23. The Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity (IPSS)
 24. The International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)
 25. International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP)
 26. International Family Therapy Association (IFTA)
 27. Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
 28. The European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 29. Unified Psychotherapy and Clinical Science
 30. The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>