Yrd. Doc. Dr. Osman ŞALIŞ

ÖZGEÇMİŞ

Ad: Osman
Soyad: ŞALIŞ
Görev/ Ünvan Öğretim Üyesi / Yrd. Doc. Dr.
Doğum Yeri: Sungurlu/ÇORUM
Medeni hali : Evli
Uyruk/Cinsiyet: T.C. / Erkek
Görev Yeri: OMÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA ABD/ SAMSUN
Yabancı Dil: İngilizce
E-Posta Adresi: dr.osmansalis@hotmail.com
GSM : 0530 877 10 55

 

Akademik Eğitim

 

19 Mayıs Ünviversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi

 

19 Mayıs Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya ABD Doktora Eğitimi

                           

 

 Katıldığı Kurslar Ve Aldığı Eğitimler.

1996

TTB İş Yeri Hekimliği Kursu  ‘’İş Hekimliği Sertifikası’’

2004

The MBA Club tarafından düzenlenen ‘’değer yaratma, problem çözme teknikleri, hasta memnuniyeti ve toplam kalite yönetimi alanında eğitim. ‘’Katılım Sertifikası’’

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı ‘’Avrupa Birliği Eğitimcilerinin Eğitimi Katılım Belgesi’’

2004

Sağlık Bakanlığı üst düzey yönetici eğitimi ‘’Katılım Belgesi’’

2004

TS-EN-ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemleri, kalite sistem dökümantasyon, iç kalite tetkikleri eğitimi ‘’Katılım Belgeleri‘’

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı ‘’ISO 9001-2000 Temel Eğitim, Süreç Yönetimi, Stratejik Planlama, Kişisel Gelişim, Ekip Oyunları Katılım Belgesi’’

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimleri ‘’Hizmet İçi Eğitim Belgesi’’ (Başhekimlere yönelik)

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimleri ‘’Hizmet İçi Eğitim Belgesi’’ (Kurul başkanlarına yönelik)

2005

T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı ‘’Avrupa Birliği Mali Kaynakları Ve Proje Süreç Yönetimi Eğitimi, Eğitimi Katılım Belgesi’’

2005

T.C. Sağlık Bakanlığı, İzleme Değerlendirme Birimi ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitimi, Katılım Belgesi’’

2006

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri ‘’Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası’’

2006

1.basamak hipnoz eğitim  (Yeditepe Ünv.). 2.basamak hipnoz eğitim (Yeditepe Ünv.). 3.basamak hipnoz eğitimi  (Yeditepe Ünv.).

2006-2007

Psikoterapi Enstitüsü, davranışsal, bilişsel, dinamik ve varoluşsal tüm modelleri kapsayan ‘’Bütüncül Psikoterapi ve Hipnoz Eğitim Programı’’ Katılım Belgesi.

2007

GMD, Kamu Mali Yönetimi DÖSİ Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, ‘’Katılım Sertifikası’’

2007

Psikonet Şema Terapi Eğitimi ‘’Katılım Belgesi’’

2008

T.C. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Temel Yönetim Becerileri Eğitimi (11 dersten oluşan uzaktan eğitim modülü)

2008

Albert Ellis İnstitute ‘’ Rational-Emotive & Cognitive-Behavioral Course’’ Eğitim Sertifikası

2009

T.C. Sağlık Bakanlığı ‘’Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği Uzaktan eğitim Programı’’. Bu program Sağlık kurumları işletmeciliği Yüksek lisans programı esas alınarak hazırlanan bir programdır ve 12 dersten (36 kredi) oluşmaktadır.

2010

T.C. Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 16 günlük MS Ofis 2007 eğitimi

2012

OMÜ-TTB Akademik Gelişim Kursu ‘’Katılım Belgesi’’

2012

OMÜ Olgularla Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri Kursu ‘’Katılım Belgesi’’

2012

TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri ‘’Katılım Belgesi’’

Katıldığı Bilimsel Toplantı ve Kongreler

2004

PSİKON Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitim Kongresi

2005

MESTED 9. Pratisyen Hekim Kongresi

2005

PSİKON Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitim Kongresi

2006

MESTED 10. Pratisyen Hekim Kongresi

2007

T.C. Sağlık Bakanlığı 2. e-Sağlık Kongresi

2008

PSEKON Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi

2008

17. Anadolu Psikiyatri Günleri ‘’Epidemiyolojiden Kliniğe’’

2008

5. Ulusal Anksiyete kongresi

2009

45. Ulusal Psikiyatri kongresi

2010

3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri

2012

20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Belgrade, Serbia. 2012, September 18-22.  

 

Alınan Takdir ve Teşekkür Belgeleri

2003

T.C. Samsun Valiliği 657 DMK 122. Maddesine Göre Takdirname

2007

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müd. Teşekkür Belg.

2012

Tarih Kültür Eğitim Derneği Onur Belgesi

                  

 

  İş Tecrübesi

1993-1994

Erzincan/Refahiye SO Tabibi

1994 – 1995

Erzincan İl Sağlık Müdürü

1996 -2002

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Acil Tabibi

2002-2007

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabip Yardımcısı

2006

Finlandiya Ruh Sağlığı hizmetlerine Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile ziyaret (yapının incelenerek sonucunun bakanlığa rapor edilmesi)

2004-

Adalet Bakanlığı Adalet Komisyonu Cezaevi İzleme Komisyonu Üyesi (halen devam etmektedir)

2007               

İtalya Ruh Sağlığı hizmetlerine Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile ziyaret (yapının incelenerek sonucunun bakanlığa rapor edilmesi)

2007

İngiltere Ruh Sağlığı hizmetlerine Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile ziyaret (yapının incelenerek sonucunun bakanlığa rapor edilmesi)  20104. Ulusal Ruh Sağlığı Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği.  20101. Ruh Sağlığı Hastaneleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği

2007-2013

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabibi             

                                     

                                      Yerel kuruluşlarca desteklenmiş projeler

2010-2012

MCF-7 ve HepG2 hücre kültürlerinde, desferoksamin’in Ndrg1 mRNA varyantları üzerindeki etkilerinin araştırılması. (OMÜ PYO. TİP.1904.11.028.26).

 

 

 

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı

 

MCF-7 ve HepG2 hücre kültürlerinde, desferoksamin’in Ndrg1 mRNA varyantları üzerindeki etkilerinin araştırılması

 

 

 

Kurul Üyelikleri

 

Samsun Tabip Odası üyeliği

 

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müd. Adalet komisyonu üyeliği.

 

Bilimsel Faaliyetler

 

 

SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

 

Güzel A, Güzel A, Günaydin M, Alaçam H, Saliş O, Paksu MS, Murat N, Gacar A, Güvenç T. The role of iNOS inhibitors on lung injury induced by gastrointestinal decontamination agents aspiration. J Mol Histol. 2012 Jun;43(3):351-60.

 

Nar R, Bedir A, Alacam H, Kilinc V, Avci B, Salis O, Gulten S. The effect of ouabain on mitochondrial DNA damage in HepG2 cell lines. Tumor Biol. 2012 Dec;33(6):2107-15.

 

Gunaydın M, Guzel A, Guzel A, Alacam H, Salis O, Murat N, Gacar A, Guvenc T. The effect of curcumin on lung injuries in a rat model induced by aspirating gastrointestinal decontamination agents. J Pediatr Surg. 2012 Sep;47(9):1669-76.

 

Alaçam H, Karli R, Alici O, Avci B, Güzel A, Kozan A, Mertoglu C, Murat N, Salis O, Güzel A, Sahin M. The effects of α-tocopherol on oxidative damage and serum levels of Clara cell protein 16 in aspiration pneumonitis induced by bile acids. Hum Exp Toxicol. 2013 Jan;32(1):53-61.

 

Alacam H, Bedir A, Kilinc V, Salis O, Gulten S. The Role of Acetylsalicylic Acid as an Assistant Drug in the Management of Hepatocellular Carcinoma. UHOD. 2012;22(3):139-46.

 

Ozdemir T, Nar R, Kilinc V, Alacam H, Salis O, Duzgun A, Gulten S, Bedir A. Ouabain Targets the Unfolded Protein Response for Selective Killing of HepG2 Cells During Glucose Deprivation. Cancer Biother Radiopharm. 2012 Oct;27(8):457-63.

 

Alacam H, Avci B, Salis O, Dilek A, Kozan A, Mertoglu C, Sahin M, Okuyucu A. Does ADMA effect the oxidant/antioxidant balance in rats? Turk J Med Sci. DOI: 10.3906/sag-1206-11. (Available online 27 August 2012)

 

Akpinar A, Salis O. Evaluation of the Incidence of Leukopenia and Agranulocytosis in Patients Receiving Combined Clozapine and Other Antipsychotics. Bulletin of Clinical Psychopharmacology  2012; 22(4):313-319

 

Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler ve editöre mektuplar

 

A. Duzgun, A. Bedir, T. Ozdemir, R. Nar, V. Kilinc, O. Salis. Induction of Unfolded Protein Response in HEp-2 cells exposed to Glucocorticoids and LPS. AACC Annual Meeting 2010, CLINICAL CHEMISTRY 2010, Supplement; 56(6): A146

 

Ozdemir T, Nar R, Kilinc V, Alacam H, Salis O, Duzgun A, Gulten S, Bedir A. Ouabain Targets Unfolded Protein Response for selective killing HepG2 cells during Glucose Deprivation. AACC Annual Meeting 2011, July 24–28, 2011, Atlanta, GA, USA. Clinical Chemistry. 2011 Supplement;57(10):A13.

 

Salis O, Bedir A, Kilinc V, Alacam H, Gulten S, Okuyucu A. Differential regulation of N-myc dowstream-regulated gene1 (NDRG1) splice variants in MCF-7 and HepG2 cells by desferoxamine and phenanthroline. AACC Annual Meeting 2012, July 15-19, 2012, Los Angeles, California, USA. Clinical Chemistry. 2012 Supplement;58(10):A102.

 

Diğer (ISI kapsamı dışındaki) uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

 

Abdullah AKPINAR, Osman ŞALIŞ, Umut MERT AKSOY,  Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Denetimli Serbestlik 2010 Yılı Sonuçları ve Şehir Merkezi Dışından Başvurularda Tedavi Uyumlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Probation Results in Samsun Mental Hospital at 2010 and Treatment Compliances in Persons who Applied from the Outside City Centre. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nöroloji Bilimler Dergisi: 10.5350/DAJPN2013260105

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 

Osman Salış, Abdullah Akpınar. Alkol bağımlılığında Gama Glutamin Transferaz (GGT) düzeyinin kan biyokimyasal testleri ve klinik özellikler ile bağlantısı. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt.2(2) 2011

 

Salis O, Bedir A, Alacam H. Ndrg1’in kanser ve demir şelatörleri ile ilişkisi. Journal of Experimental and Clinical Medicine. (Kabul edildi, Kabul edildiği tarih: 31 Mar 2012)

 

Abdullah Akpınar, Osman Şalış. Alkol bağımlılığında glukoz düzeyi değerlendirmesi önemli midir? SDÜ Tıp Fak. Derg. 2012:19(2);51-54

 

 

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışında kalan uluslararası veya ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni yayınlanmış, sözlü veya  yazılı (poster) tebliğler

 

 

Abdullah Akpinar, Osman Şalış, Umut Mert Aksoy.Evaluation of the Treatment Compliances for Illegal Drug Users Who Has Under the Probations’ Treatment in Samsun-turkey. 1st ıstanbul – eurasıan regıonal congress of bıologıcal psychıatry, 27-31 may. 2012, P-4 (153)

 

 

Abdullah Akpinar, Osman Şalış. Is There Any Risk on Leukocyte with Combination of Clozapine and Amilsulpride in the Treatment for Schizophrenia. 1st ıstanbul – eurasıan regıonal congress of bıologıcal psychıatry, 27-31 may. 2012, P-5 (154)

 

Nar R, Bedir A, Alacam H, Kilinc V, Avci B, Salis O, Gulten S. The effect of Ouabaine on mitochondrial DNA damage in HepG2 cell line. 20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, September 18-22, 2012, Belgrade, Serbia. Page:32.

Comments (1)

  • hulusi mutlu ertan

    Osman Şalış Bey, liseden sınıf arkadaşımdır. Kendisi dâhi seviyesindeki ender insanlardandır. Oturmuş kişiliğiyle, örnek davranışlarıyla, derslerindeki üstün başarısıyla bize yol gösterici olmuş ve kendisi ağabeyliğimizi yapmıştır. Lise 1’de sınıfta fizik hocasına fizik dersi verirdi. Saygıyı ve hürmeti hak eden Osman ağabeyimin geç kalmış akademik kariyer basamaklarını sakız çiğneme kolaylığında yükseleceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>