A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BİRLEŞTİRİLMİŞ (UNIFIED) PSİKOTERAPİ”

Dr. Jeffrey J. Magnavita

4 – 5   HAZİRAN 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Çalışmalarını sezgisel olarak yönlendiren modeli resmen söze dökmese de
her klinik ruh sağlığı uzmanı aynı zamanda bir kuramcıdır.

J.J. Magnavita

A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarına yönelik olarak bütüncül psikoterapilerde gelinen son nokta olan Birleştirilmiş Psikoterapi Projesinin konumu ve misyonu, dünyada bir ilk olan PSİKOTERAPEDİA uygulamasının tanıtılması, psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kuramsal bir çatı altında toplanması ve Birleştirilmiş Psikoterapinin geniş bir yelpazeye yayılan klinik uygulamaları konularında bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda şu alanlarda bilgi ve donanım sahibi olacaklardır:

– Tek ekollü yaklaşımlardan bütünleşmeye doğru giden psikoterapinin kısa tarihi,

– Birleştirilmiş psikoterapinin yapısı, güncel konumu ve uygulama alanları,

– Psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kataloglanması için oluşturulmuş internet tabanlı bir Wikipedia şeklinde tanımlanan ve psikoterapi alanında dünyada bir ilki gerçekleştiren PSİKOTERAPEDİA projesi,

– İnsan genom projesine benzetilen Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi’nin güncel ve kapsamlı bir psikoterapi veritabanı olarak bu alandaki ciddi bir boşluğu doldurma hedefi,

– Bütüncül psikoterapiden Birleştirilmiş Psikoterapiye evrilen yakınsamanın klinisyenlere açtığı yeni ufuklar.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

Toplam 16 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Erken Kayıt 15 Şubat 2011’e kadar.

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 500 TL +KDV

Üye olmayanlara: 600 TL +KDV

Geç Kayıt:

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 550 TL +KDV

Üye olmayanlara: 650 TL +KDV

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Bostancı Şubesi

IBAN: TR8400064000001 10260866805

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org – www.psikoterapi.com – www.psikoterapienstitusu.com – www.mastersonkongresi.com

Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi

http://www.unifiedpsychotherapyproject.org

Psikoterapedia, psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kataloglanması için oluşturulmuş internet tabanlı bir Wikipedia’dır. Ruh sağlığı uzmanları ve araştırmacılar Psikoterapedia kullanıcısı olarak kayıt olduktan sonra tekniklerini ve bilgilerini girebilmektedirler. Daha sonra teknikler dört yöntem kategorisinden biri altında düzenlenir. Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ekibinin listeyi gözden geçirip uygun görülenleri incelemesinin ardından tanımlar, referanslar ve tekniği gösteren hasta-danışan etkileşimleri veritabanına dahil edilir. Yeterli veri toplandığında veritabanı araştırmacılar, eğitimciler ve klinisyenlerin erişimine açılacaktır.

Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ekibi, klinik bilim ve psikoterapi alanının geliştirilmesine kendini adamış önde gelen araştırmacılar, akademisyenler, kuramcılar ve klinisyenlerden oluşan bir gruptur. Ekibin misyonu, güncel psikoterapi yöntem ve tekniklerini kataloglayarak dört alanda sınıflandırmaktır. Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi, daha küçük çapta olmakla beraber, insan genom projesine benzemektedir, zira klinik bilim adamları ve klinisyenlerin kullanabileceği güncel ve kapsamlı bir veritabanı mevcut değildir.

Psikoterapedia Alanları ve Örnek Teknikler şöyledir:

1-    İntrapsişik Yeniden Yapılandırma

 1. Savunmacı Yeniden Yapılandırma
 2. Bilişsel Yeniden Yapılandırma
 3. Duygulanımsal Yeniden Yapılandırma
 4. Bilişsel Davranışçı
 5. Nörobiyolojik Yeniden Yapılandırma

2-    Diyadik Yeniden Yapılandırma

 1. Beklenen-Aktarımsal Yeniden Yapılandırma
 2. İlişkisel Yeniden Yapılandırma

3-    Triyadik Yeniden Yapılandırma

 1. İlişkisel Triyadik Yeniden Yapılandırma
 2. Bilişsel-Davranışçı Triyadik Yeniden Yapılandırma

4-    Mezosistem Yeniden Yapılandırması

 1. Ekosistem Yeniden Yapılandırması
 2. Toplumsal Sistem Yeniden Yapılandırması

Birleştirilmiş Klinik Bilimi ve Psikoterapi Teorisi

Birleştirilmiş klinik bilimi ve psikoterapi teorisi, evrilmekte olan organik bir sistemdir. Geçmişte, psikoterapi teorileri bütün ekolojik sistemin bir veya iki alanına vurgu yapan esas olarak tek alanlı sistemlerdi. Örneğin, psikanaliz ilk kapsamlı psikopatoloji teorisi, psikoterapide esasen zihinde veya intrapsişik düzeyde olup bitene dayalı bir sistemdi.

Daha sonraki gelişmeler, kişilerarası alana veya diyadik konfigürasyonlarda olup bitene doğru giden bir açımlanmaya yol açtı. Çeşitli teorik psikoterapi ekolleri gelişip öne çıkmaya çalışırken, doğal bir diyalektik süreç gelişti ve bütüncül psikoterapi hareketi 1980’lerde doruk noktasına ulaştı. Bu hareket, çeşitli bütünleşme türlerinin gelişiminde çığır açan öneme sahipti. Bugün klinik bilimin geldiği noktada ilkelerin, alan sistemlerinin ve tedavi tekniklerinin birbirine yaklaşmasıyla yeni bir birleşme aşamasına girmekte olduğumuza inanıyoruz.

Birleştirilmiş klinik bilim, insan işlevselliğinin esas alanlarını birbirine bağlayan yapılar, süreçler ve düzenekleri tespit etmeye çalışan kuramsal, klinik ve araştırmacı bir yaklaşımdır. Birleştirilmiş klinik bilim alanı dahilinde, profesyonel bir psikoterapist ile ilişkide başlatılan değişim süreçleri ve düzeneklerini de kapsayan kişilik kuramı, gelişimsel psikopatoloji ve psikoterapi yer almaktadır.

Jeffrey J. Magnavita

Jeffrey J. Magnavita, Ph.D., ABPP, klinik psikolog olarak çalışmanın yanı sıra birleştirilmiş klinik bilim hareketinin de öncülüğünü yapmaktadır. Birleştirme ve kişilik sistematiklerindeki çalışmaları nedeniyle 2006 yılında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından Özel Sektörde Bağımsız veya Kurumsal Uygulamaya Üstün Mesleki Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Magnavita ayrıca Connecticut Psikoloji Derneği tarafından 2000 yılında Psikoloji Uygulamasına Üstün Katkı Ödülü’ne ve 1995 yılında da Psikoloji Bilimine Üstün Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Kişilik, psikopatoloji ve psikoterapi üzerine kaleme aldığı çeşitli yayımlarıyla birleştirilmiş klinik bilim alanının ilerlemesinde etkin rol oynamıştır.

Önde gelen bir psikoterapist, teoristen ve klinik araştırmacı olan Dr. Magnavita, sekiz mesleki yayının yazarlığını ve editörlüğünü yapmış, ayrıca APA psikoterapi video dizilerinde yer almıştır. Kişilik işlev bozukluklarına yönelik yaklaşımı tek seans ve zamana yayılan psikoterapi formatında yayınlanmıştır.

Meslek hayatı boyunca görsel-işitsel teknolojiden yararlanarak psikoterapinin asli bileşenlerini damıtmış, bu çalışmaları Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ile sonuçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası çapta seminerler vermektedir.

Çok sayıda kitap ve dergide makaleleri yayımlanmış olan Dr. Magnavita’nın yazdığı ve editörlüğünü yaptığı kitaplar:

Magnavita, J. J. (1997). Restructuring personality disorders: A short-term dynamic approach. New York: Guilford Press.

Magnavita, J. J. (1999). Treating personality disorders—Practice Guidelines. Professional Information Clearing House (PICK), APA: Division 42—Independent Practice.

Magnavita, J. J. (2000). Relational therapy for personality disorders. New York: John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (2002). Theories of personality: Contemporary approaches to the science of personality. John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (Ed.). (2004). Handbook of personality disorders: Theory and practice. John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (2005). Personality-guided relational psychotherapy: A unified approach. Washington, DC: American Psychological Association.

Magnavita, J. J. (Ed.). (in process). Evidence-based treatment of personality disorders. Principles, processes, and strategies. Washington, DC: American Psychological Association.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>