Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Psikoterapi Enstitüsü olarak, 28 Ekim-2 Kasım  2011′de, Kernberg Günleri  Terapileri Kongresi‘ni düzenlemekteyiz. Psikoterapi Enstitüsü merkez kampüsünde gerçekleştirilecek olan kongrenin teması “Aktarım Odaklı Terapi” olarak belirlenmiştir.

İlk kongreden bugüne artan konuşmacı ve katılımcı uzman profili zenginleşmektedir. Psikoterapi ve psikoterapi eğitimi alanında çalışmakta olan uzmanlarımızın farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, kongremiz için kapsamlı bir Bilimsel Program hazırlamaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü, psikiyatrist, psikolog ve doktorlardan oluşan, farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı,

ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması,

psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve

iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama

bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır.

Psikoterapi Enstitüsü, psikiyatrist, psikolog ve doktorlardan oluşan, farklı çalışma alanlarında

uzmanlaşmış kadrosu ile psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Psikiyatri/psikoloji alanında çalışan uzmanların hem konuşmacı hem de dinleyici olarak katılımı mümkün olacaktır. Bu alanlarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin de, birçok uzmanın farklı ekol ve duruşlarını izleme imkanı bularak kongremizden faydalanacakları inancındayız.

Ulusal düzeyde katılımın yanı sıra, yurt dışından gelecek olan çok değerli davetli konuşmacılarımızla da zenginleşecek olan kongremize hepinizi bekliyoruz.

Görüşmek dileğiyle…

 

Psikoterapi Enstitüsü Başkanı Tahir ÖZAKKAŞ

Psikiyatr-Psikoterapist

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>