Judith Schoenholtz Read – Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi Nostaljik Atölye Çalışması Gösterimi

NOSTALJİK ATÖLYE ÇALIŞMALARI SERİSİ 7

Judith Schoenholtz Read

22-23-24-25 Ekim 2021

Canlı gösterim değildir. Eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri ile canlı soru-cevap yapılacaktır.

Değerli Ruh Sağlığı Profesyonelleri,

Psikoterapi Enstitüsü’nün tarihinde dev adımların atılmasına vesile olan, değerli uluslararası kuramcıların daha önce enstitümüzü ziyaret ederek yüz yüze gerçekleştirmiş olduğu atölye çalışmaları şimdi online olarak gösterilecektir. Gösterimin ardından Psikoterapi Enstitüsü eğitmenleri canlı olarak katılım sağlayarak sorularınıza cevap vereceklerdir. Atölye çalışmaları Telegram grubu üyelerimize %80 indirimli olacaktır. Her oturum için özet gönderen katılımcılarımıza katılım belgeleri gönderilecektir.12 ay boyunca 12 farklı kuramcının atölye çalışması online olarak izletilecektir. Bu gösterimlerin amacı, dünyada önde gelen psikoterapi kuram ve kuramcılarının takipçisi olarak Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin bu akımların öncüleriyle buluşmasını sağlamak, Türkiye’de ve dünyadaki psikoterapi ile ilgili önemli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak, mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak psikoterapi uygulama becerilerini arttırmak ve bunu belgelendirmektir. Eğitimlerimize katılan kişilere derecelendirme sistemimizde ekstra puanlar verilecek olup, ileride gerçekleşecek olan eğitimlerimizde indirimli ya da ücretsiz katılım hakları tanınacaktır.

Telegram grubu başvuru formu: www.psikoterapi.com/telegram

Saygılarımızla,

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

2017 Yılında gerçekleştiren atölye çalışmamız, Zoom Programı üzerinden online olarak izletilecektir.

ATÖLYE ÇALIŞMASI GÖSTERİMİ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR.

Başvuru Formunu Doldurmak için Tıklayınız.

G Ö S T E R İ M  T A R İ H L E R İ

22-23-24-25 Eylül 2021

A M A Ç

Knobloch’un 1950 yılında geliştirmiş olduğu ve en erken bütüncül modellerinden biri olan Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi ve uygulaması (Integrated Relational Group Schema Theory and Practice) atölye çalışmamızın konusu olup siz ruh sağlığı alanında çalışanlara sunulmaktadır. Şemalar, tekrarlayan maladaptif döngüler, duygusal canlandırmanın duygu düzenleyici etkisi gibi transteoretik konuların çoklu kültürler bağlamında psikoterapötik olarak incelenmesine tanık olacaksınız.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi ve uygulanışı kapsamında aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır;

  1. Güncel İlişkisel Psikanaliz, Şemalar, Bağlanma, Maladaptif İlişkisel Döngüler ve Duygu Durum Düzenlenmesinin Psikoterapötik İlişkide canlandırılması,
  2. Bilişsel Davranışçı, Bilişsel ve Sosyal Bilişsel Teoriler, Şema Teorileri bağlamında Değişen Döngüler ve Duygu Durum Düzenlenmesi,
  3. Deneyimsel Süreç Terapileri bağlamında Duygu Şemaları, Duygusal Uyarılma ve Öyküsel Anlatım
  4. Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisinde Evrim ve Nörobilimdeki gelişmelerin Travma ile ilintili olarak rolü

Kesişimselliğim; ırk, cinsiyet, sınıf ve diğer farklılıklar bağlamında değerlendirilmesi. Kültürel çeşitliliğin psikoterapötik ilişkideki yeri.

K O N U L A R

Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi

  1. Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisinin tanıtılması. Buradaki odak noktası büründüğümüz rolleri ve ilişkilerimize olan etkisini görmek; kişilerin etkileşimlerini anlamak ve maladaptif döngülerin oluşmasını anlamak ve farklı strateji yolları bulmak.
  2. Uygulamalı olarak Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema modeli tekniklerini kullanarak hastaların duygusal ve bilişsel ilişkilerin haritalanması, kişilerarası problem yaratan stratejilerinin saptanması.
  3. Maladaptif kişiler arası yaşantılanan döngülerin daha rahat saptanmasına yönelik uygulamalar; psikodrama, role-play, yönlendirilmiş imgeleme, rüya yeniden yaşantılama, aile heykeli oluşturma, eylem/hareket, oyun ve müziğin psikoterapide kullanımı.
  4. Travmanın hasta yaşantısındaki rolü Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Modeli bağlamında değerlendirilecektir.
  5. Yukarıda bahsedilen konularla alakalı vaka gösterimi.

HEDEF  GRUP

Tıp, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Sosyal Hizmet alanlarında en az dört yıllık lisans mezunları.
Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin klinik psikoloji veya psikiyatri hemşireliği alanlarında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Katılımcı Listesi İçin Tıklayınız

SÜRE

4 gün

18:30’da başlayacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Her oturum için bir sayfalık (1,5 boşluk, Times New Roman 12 punto) özet gönderen katılımcılarımıza atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım kelgesi verilecektir.

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Telegram Grubu Üyelerimize %80 indirimli, Katılım: KDV Dahil 500 TL

Telegram Grubu Üyemiz Olmayanlara Günlük Katılım: KDV Dahil 2350 TL

Ücretlendirme Hakkında Önemli Bilgilendirme:

Değerli üyelerimiz,
Her ay gösterimi yapılmakta olan nostalji atölye çalışmaları, bir defaya mahsus olarak siz değerli üyelerimize %80 indirimli olarak satılmaktadır. Bu atölye çalışmalarına o tarihte bu ücretleri indirimsiz olarak ödeyerek katılım gösteren ve bu değerli üstadlarımızı Türkiye’de ağırlamamıza vesile olan katılımcılara müteşekkiriz. Takdir edersiniz ki bugün bu çalışmaları çok düşük ücretlerle satışa sunmamız o günlerde gerçek ücretler ödeyen katılımcılara saygısızlık olacaktır. Bu yüzden yalnızca bize güvenerek topluluğumuza dahil olmuş olan Telegram grubu üyelerimize bu fırsat bir defaya mahsus olarak sunulmuştur. Sonrasında bu atölye çalışmaları DVD setleri olarak yeniden indirimsiz fiyat üzerinden satılacaktır.
Saygılarımızla,
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Koordinatörlüğü

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Judith Schoenholtz Read” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz

Telegram Grubu Üyleri İçin %80 İndirimli Kredi Kartı İle Ödeme

Telegram Grubunda Olmayanlar İçin Kredi Kartı İle ödeme

 Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Türkiye Finans Gebze Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

IBAN: TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

0212 243 23 97

EĞİTİM  YERİ

Zoom veya  zoom webinar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Judith Schoenholtz-Read, EdD

Judith Schoenholtz-Read, Ed şu anda School of Psychology Bölümü Fielding Graduate Üniversitesinde fakülte üyesidir. New York Üniversitesinde lisans eğitimi ile başlayan süreçte British Columbia Üniversitesinde Danışmanlık Psikolojisi üzerine doktorasını alarak tamamlamıştır. 1999 yılında “Grup Süpervizyonu Teknoloji ile Buluşması: Bilgisayar aracılığı ile Uzaktan Grup Psikoterapi Eğitimi” isimli makalenin, Dean Janoff ile yazarıdır. Bu makale Uluslarası Group Psikoterapi Dergisinde yayımlanmıştır. Kanada Grup Psikoterapi Birliğinide Fellow Üyesidir ve APA’nın 49.Bölmenin (Grup Psikolojisi ve Psikoterapi) sekreteridir. Araştırmada ilgilendiği konular feminist teori ve uygulama, grup psikoterapi, psikoterapide non-verbal metotlar, psikoterapide bütünleştirme ve öyküsel araştırma metotlarıdır.

Alanında birçok ödül almıştır. Bunlardan bazıları;

William and Audrey Maehl Research Award (Kişisel)

(2002) Fielding Graduate Institute

Fellow, American Group Psychotherapy Association (Profesyönel)

(1999-present)

Fellow, Canadian Group Psychotherapy Association (Profesyönel)

(1999-present)

Visiting Scholar (Kişisel)

(1982) Henry A. Murray Research Center, Harvard University

Son yıllarda katıldığı kongrelerden bazıları;

Integrated psychodrama and action techniques: Working with the unspoken

(June, 2016) Society for the Exploration of Psychotherapy Integration Annual Meeting  Dublin, Ireland

Integrated relational group schema theory and practice: A transtheoretical and contextual model of psychotherapy integration

(June, 2016) Society for the Exploration of Psychotherapy Integration Annual Meeting  Dublin, Ireland

Integrated Group Schema Model in theory and practice

(June, 2015) Annual Meeting of European Association of Integrative Psychotherapy  Bucharest, Romania

Group Schema Theory and Practice: New developments in psychotherapy integration, attachment, social cognitive theory and neurobiology

(2013) World Congress of Psychiatry  Vienna, Austria

Schema Theory Integration: Group Schema as a Transtheoretical Concept and technique

(2011) Integrated Psychotherapy Today I Conference, Department of Psychiatry, Charles University  Prague, Czech Republic

Psychodynamic Group Training Institute

(2010) Canadian Group Psychotherapy Association  Toronto, ON

The healing power of women’s groups: Mutual empathy and mutual empowerment

(2010) Annual Meeting of American Group Psychotherapy Association  New York, NY

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>