E Ğ İ T İ M
BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ
(KISA TANITIM MODÜLÜNE GÖRE)
Uz. Dr. Tahir Özakkaş*
22-23 Ocak 2011
ADANA

E Ğ İ T İ M
BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ
(KISA TANITIM MODÜLÜNE GÖRE)
Uz. Dr. Tahir Özakkaş*

A M A Ç
Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, farklı ekoller, evrensel değerler ve kültürel kodlar çerçevesinde klinik psikoterapi süreçlerinde kullanacakları genel bağlamda teorik bilgiyi oluşturmak.

H E D E F
Katılımcılar, bu eğitim çalışması ile “Bütüncül Psikoterapi” uygulamaları çerçevesinde; Davranışçı-kognitif, Dürtü-çatışma, Nesne ilişkileri, Kendilik ve Masterson’un terk depresyonu kuramları gibi birçok kuram hakkında genel bilgi sahibi olmayı hedefleyecektir.

H E D E F G R U P
Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E
2 Gün (09.00-18.00 Arası)

E Ğ İ T İ M T A R İ HLER İ
22-23 Ocak 2011

K O N U L A R
22 Ocak Cumartesi (1.GÜN)
09.00-10.45 1. Oturum

– Hoş geldiniz, Tanışma ve Kaynaşma
– Psikoterapi ve Psikoterapimsi Şey Nedir?
– Psikoterapi Türleri

10.45-11.15 Kahve arası

11.15-13.00 2. Oturum

– ICD, DSM-IV ve Nozoloji
– Beynin Organik yapısı
– Beynin Ruhsal Bileşenleri
– Hasta Muayene Formu
– Uygulama: İlk Görüşme
– Uygulama: Hücum Tedavisinin Çerçevesi

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.45 3. Oturum
– Ruhsal Aygıt ve Bileşenleri: İd / Ego / Süperego
– Ruhsal Aygıt ile Savunma Düzeneklerinin İşleyişi

15:45-16:15 Kahve arası

16.15-18.00 4. Oturum

– Savunma Düzeneklerinin Çeşitleri
– Ruhsal Gelişim Evreleri ( Oral Dönem, Anal Dönem, Fallik Dönem, Latent, Ergenlik, Genç Erişkinlik, Erişkinlik, Yaşlılık)

23 Ocak Pazar (2.GÜN)

09.00-10.45 1. Oturum

– Psikoterapide kültürel ve yerel özelliklerin önemi ve kapsamı
– Bütüncül psikoterapi bağlamında psikoterapi sürecinin aşamaları

10.45-11.15 Kahve arası

11.15-13.00 2. Oturum

– Bütüncül psikoterapi kapsamında değerlendirilen temel kuramlar, çıkış noktaları, kronolojik seyir ve birbirleri ile olan benzerlik ve farklılıkların çerçevesi
– Hastayı iyileştiren etmenler
– Hücum tedavisinde, danışan-terapist arasında gelişen sürecin adımları

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.45 3. Oturum

Davranışçı-Kognitif Kuram
– Davranışçı-kognitif kuramın teorik zemini, temel kavramları
– Davranışçı kuramın psikopatolojik yapıya yönelik tedavi edici strateji, yöntem ve teknikleri
– Tedavi Teknik ve Stratejiler

Dürtü-Çatışma Kuramı
– Dürtü-çatışma kuramının teorik zemini, temel kavramları
– Dürtü-çatışma kuramının psikopatolojik yapıya yönelik tedavi edici strateji, yöntem ve teknikleri
– Tedavi Teknik ve Stratejiler

15:45-16:15 Kahve arası

16.15-18.00 4. OTURUM

Nesne İlişkileri Kuramı
– Nesne ilişkileri kuramının teorik zemini, temel kavramları
– Nesne ilişkileri kuramının psikopatolojik yapıya yönelik tedavi edici strateji, yöntem ve teknikleri
– Tedavi Teknik ve Stratejiler

Kendilik Kuramı
– Kendilik kuramının teorik zemini, temel kavramları
– Kendilik kuramının psikopatolojik yapıya yönelik tedavi edici strateji, yöntem ve teknikleri
– Tedavi Teknik ve Stratejiler

Masterson’un Terk Depresyonu Kuramı
– Masterson’un terk depresyonu kuramının teorik zemini, temel kavramları
– Masterson’un terk depresyonu kuramının psikopatolojik yapıya yönelik tedavi edici strateji, yöntem ve teknikleri
– Tedavi Teknik ve Stratejiler

18.00 KAPANIŞ

KATILIMCI SAYISI
25-30 KİŞİ

K A T I L I M Ü C R E T İ
300 TL+ KDV (2 GÜN)

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
EMPATİ PSİKOLOJİK HİZMETLER
Gazipaşa Bul. Bahar Apt. No:45 k:1 D:2 01120
Seyhan / ADANA / TÜRKİYE
Tel: (+90) 322 – 457 47 00
Tel: (+90) 322 – 457 45 96
Fax: (+90) 322 – 454 70 00
www.empatipdr.com
e-mail: empatipdr@empatipdr.com

*Uz. Dr. Tahir Özakkaş
Psikiyatrist-Psikohipnoterapist

1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbeycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azarbeycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten sonra “Anksiyete Bozukluklarında Psiko, Farmako ve Kombine Terapiye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiye ve Azarbeycan’da devam ettirmektedir.

Çalışma alanı kişilik bozuklukları ve anksiyete bozukluklarında Bütüncül Psikoterapi ve Hipnoterapi uygulamalarıdır. Ayrıca, 2005’ten bu yana kurucusu olduğu ve Masterson Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi olan Psikoterapi Enstitüsü’nde, ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirmiş olduğu Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programı’nı, teorik, formülasyon ve süpervizyon düzeylerinde devam ettirmektedir

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.
Bayramoğlu Mah. F.S. M. Cad. No:285
Darıca/Kocaeli
Tel:0262 653 66 99
ozakkas@psikoterapi.com
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com
www.hipnoz.com

Psikolog ÜMİT ERTEM
Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi
( 0 505 ) 572 96 90
( 0 532 ) 496 64 06

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>