Birlikte İlerleme Süreci

Daniel N. STERN

Birlikte ilerleme, Boston CPSG’nin, terapi seansını ileriye götüren, en azından zamanda ileriye götüren günlük diyaloglar için kullandığı bir terimdir. Terapist ve danışanın birlikte yaptıklarıdır. Birlikte ilerlemeyi bu kadar özel kılan, diyalogda baktığımız ölçektir. Birimlerin birkaç saniyelik sürelerden oluştuğu mikro analitik objektiften görülen terapötik süreçtir. Daha öncede görmüş olduğumuz gibi, kişiler arasındaki yaşam doğrudan, göreli olarak küçük ölçeklerde yaşanır. Bu küçük ölçekler bir cümle, bir duraklama, bir yüz ifadesi, bir el hareketi, bir duygu ve bir düşünceyi içerir. Şüphesiz bunlar kapsayıcı birimler içine toplanmış ve beraber sıralanmış olabilirler. Bu küçük ölçekleri yerel seviye olarak adlandıracağız. Şu anlar burada meydana gelir[1] (Boston CPSG, Rapor No. 3, 2003; Boston CPSG, Rapor No. 4, baskıda; Stern ve ark., 1998; Tronick, Bruschweiler-Stern, Harrison, 1998).

Bir terapi seansının bütünü, terapi bittiği zaman gözden geçirildiğinde, terapinin yörüngesini yeniden yapılandırmak, ana temalarını görmek ve o seansın bütün terapi süreci içinde aldığı yeri tahmin etmek daha kolaydır. Ancak, seans hala oluşurken, içindeyken izlenirse o seansın gidişatı ve gittiği yol net, daha az yalın ve daha az yönlendirici görünür. Birlikte ilerleme, sıklıkla yönlendirmek için desteklediğinizde keşfedilen hedefler seçme ve sıklıkla hangi yoldan gidileceğini aramak ve bulmakla, yolu kaybetmenin ve tekrar bulmanın (veya yeni bir tane bulmanın), sıklıkla yavaş yavaş, genel hatlarıyla yönlendirilen sürecini yakalar. Yerel seviyede sürecin ortaya çıkışıyla ilgili görüştür.

Yerel seviyede terapinin içindeki süreçle ilgili perspektif, bu yaklaşıma dair benzersiz olan şeydir. (Labov ve Fanshel’in (1977) çalışmaları bu yönü işaret eden öncü bir çalışmadır.)

Bir kaç soruyla yerel seviyedeki birlikte ilerlemeyi keşfedeceğim: Bunu oluşturan öğeler nelerdir? Birlikte ilerlemeyi ileriye götüren ve akışını düzenleyen itki nedir? Birlikte ilerleme sürecinin doğası nedir? Ve birlikte ilerleme nereye taşınır?

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>