Bir Psikoanalitik Nozoloji Modeli

John F. CLARKIN

Otto F. KERNBERG

Frank E. YEOMANS

Teşhisin güvenilirliğini arttırma yönünde bir çabayla, DSM sisteminin teşhis kriterlerini gözlenebilen davranışlara dayandırma eğilimi bulunmaktadır. Bu yaklaşımın sınırlılığı altta yatan kişilik örgütlenmesine bağlı olarak (Kernberg ve Caligor 2005) aynı davranışların çok farklı işlevleri ve anlamları olabilmesidir (Horowitz 2004). Örneğin, sosyal çekingenlik veya ketlenmeyle alakalı davranışlar şizoid veya çekingen kişilik bozukluğu teşhisine götürebilir. Aynı türdeki davranışlar aslında paranoid bir bireyin ihtiyatlılığını ya da narsisistik olarak büyüklenmeci bir bireyin derindeki arzularını açığa çıkartmaya karşı suskunluğunu yansıtıyor olabilir. DSM-IV-TR’ de bu gerçeğin örtük kabulü, Eksen II’ de aynı kriterlerin birden çok kişilik bozukluğu altında sıralanmasıyla yapılmıştır.

Bir kişinin sadece öznel deneyim ve altta yatan psikolojik yapılardan hareketle gözlenebilen davranışları inceleyerek, kişilik ve patolojisini anlayabileceğine dair temel sayıltımızla tutarlı olarak, bu unsurlara dayalı bir psikoanalitik nozoloji modeli oluşturduk. Şekil 1–5 ve 1–6’da gösterilen kişilik bozukluklarının tüm alanlarını anlamak için kişilik bozukluklarının kategorik (yani DSM-IV-TR bozukluklar) ve boyutsal (yani ruhsal yaşantının agresyonla göreceli olarak karışma derecesi) yapılarını birleştiren teorik bir sınıflandırmasıdır. Bölüm 11’de (“Aktarım Odaklı Psikoterapide Değişim Süreçleri: Teorik ve Deneysel Yaklaşımlar”) kişilik patolojisinin tüm alanlarıyla tutarlı bilgiyi sunuyoruz

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>