Bilişsel Süreçler

Frank M. DATTILIO

Genel olarak hepimizin hayatla ve insanlarla ilgili algılarımız vardır. Algılar, bir kişinin veya bir durumun bizim için belli bir anlam ifade eden kategorilere giren yönlerini içerir. Çiftlerde ve aile ilişkilerinde, algılar, bizim nasıl etkileşime girdiğimiz ve etkileşimlerimizin seyri boyunca eşimizi ya da aile üyesini nasıl algıladığımız ile ilgilidir. Örnek vermek gerekirse; bir koca, karısını ya da kardeşlerinden birisini “alıngan” ya da “fazla duyarlı” görebilir. Dolayısıyla, algılar, insanlara nasıl baktığımızı belirlediğinden, sıklıkla, takip eden bölümde anahatları çizilecek olan yüklemeler, beklentiler ve varsayımlar gibi diğer bilişlerin yerine geçer. Aynı zamanda, bu diğer bilişler, daha sonra algılarımızı etkiler ve sonuçta algılarımızı değiştirebilir. Sonuç olarak, algılar, karşılaştığımız yeni bilgilere bağlı olarak değişime açıktır. Buna rağmen, deneyimlerimizin derinliğine bağlı olarak, algıların değişimi zor olabilir. Örneğin, eğer bir adam, karısını, öncelikli olarak “kendi çıkarını düşünmeyen, bencil olmayan biri” olarak algılarsa, sonrasında, eşine dair genel görüşüyle bu algıyı birleştirecektir. Dolayısıyla, eşiyle daha sonraki yaşantılarında, yeni bilgiler, her zaman bu ilk algının ışığında değerlendirilecek ve eşinin çeşitli “bencil” davranışlarını göz ardı edecek ya da affedecektir.

Bazen, kişinin eşiyle veya aile üyeleriyle yaşadıklarının seyrine bağlı olarak algısal önyargılar meydana gelebilir. Bu önyargıların bazıları, takip eden tartışma bölümünde özetlenmiştir.

Devamı için tıklayınız

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>