Adınız *
Beria

Soyadınız *
Toptaş

Doğum Tarihiniz *
24/07/1976

Cep Telefon *
533 568 04 56

Mail Adresi *
beriatoptas@gmail.com

Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz
Kadıköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi – Uzman Psikolojik Danışman

İş Adresi
19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Sultan Sok. No:27 Tüccarbaşı-Kadıköy/ istanbul

Lisans Eğitim Durumu *
PDR

Yüksek Lisans Eğitim Durumu *
Uygulamalı Psikoloji

Şu anda yaptığınız mesleğiniz*
Psikolojik Danışmanlık – Psikoterapistlik

Özgeçmiş
Beria TOPTAŞ
(Uzman Psikolojik Danışman- Psikoterapist)
1998 yılında İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programından, 2010 yılında da İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programından mezun olmuştur. Çeşitli seviyelerdeki eğitim kurumlarında Psikolojik Danışman olarak çalışmıştır. Öğrenciliğinden itibaren meslek alanıyla ilgili çeşitli radyo programlarına katılmış ve programcılık yapmıştır. Hayatın bir yolculuk olduğunu, insanların bu yolculuklarında birbirleriyle karşılaşmalarının ve paylaşımlarının gidilen yolun yönü kadar, yolculuğun şeklini ve yolculuktan alınan tadı da etkilediğini düşünmektedir. Terapötik ilişkinin hayat yolculuğundaki karşılaşmalardan biri olduğuna inanmakta ve halen Bütüncül Psikoterapi bağlamındaki çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir. İlgi alanında doğa, insan ve sanat önemli yere sahiptir.
Aldığı Eğitimlerden Bazıları:
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans (1998)
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Programı Yüksek Lisans (2010)
Psikoterapi Enstitüsü 12. BPT (Bütüncül Psikoterapi) Teorik Programı (2014)
Psikoterapi Enstitüsü 12. BPT (Bütüncül Psikoterapi) Formülasyon Programı (2015)
Psikoterapi Enstitüsü 12. BPT (Bütüncül Psikoterapi) Süpervizyon Programı (2016)
Ericksonian Therapy (2011)
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi (2013)
Yaratıcı Drama (2007)
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)Kullanımı Kursu (2013)
Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASİS) Uygulayıcı Yetiştirme Kursu (2017)
Kaufman Brief Intelligence Testi (KBIT-2) Uygulayıcı Yetiştirme Kursu (2016)
Temel Yetenekler Testi 9-11 Kullanımı Ve Uygulama Kursu (2007)
Temel Yetenekler Testi 6-8 Kullanım Ve Uygulama Kursu (2011)
Zeka Testleri Eğitimi (WISC-R, S. Binet, Gessel, Porteus) (2014)
Çocuk Tanıma Testleri Eğitimi (CATTEL 2-A, 2- B Zeka Testi, Gessel, Metropolitan Okul Olgunluğu, Ankara Gelişim Tarama Testi (AGTE), Peabody Resim-Kelime Testi, Denver II Gelişim Tarama Testi, Frostig Görsel Algı Testi) (2015)
Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Uygulamaları Kursu (2018)
Dil ve Konuşma Güçlüğü Farkındalık Eğitimi (2018)
07-19 Yaş Aile Eğitimi Programı (2010)
Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) Kursu (2016)
Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi (2005)
Oyun Ve Oyun Materyalleri Tasarımı (2013)
Psikososyal Müdahale Eğitimi(2005)
Kişisel Motivasyon Ve Gelişim (2007)
Doğaçlama Tiyatro/ İmpro Atölyesi (2008)
Psikolojik Danışmanlıkta Etik Ve Süpervizyon/Gözetim (2007)
Ergenlikte Sosyo- Duygusal Gelişim: Ergenliğin Fırtınalı Sularında Seyretmek Eğitimi (2012)
Kariyer Planlamada Etkin Rehberlik (2011)
Basit Korkular Ve Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları (2005)
Birilerini Kaybetmek Kendilikten De Bir Şeyler Kaybetmektir!: Kayıplarımız Duygusal Travmalarımız Ve Toplumsal Bellek (2011)
İnternet, Sosyal Medya, Gelecek Ve Eğitime Yansımaları (2013)
Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamalarında Çağdaş Yaklaşımlar(2012)
Koçluk ve Mentorluk Yetkinlikleri (2010)
Bağımlılıkla Mücadele Kursu (2018)
Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Yetiştirme Kursu (2017)
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu (2017)
Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi Kursu (2016)
Travma Sonrası Stresle Başa Çıkma Semineri (2016)
Travma ve Başetme Yöntemleri Kursu (2016)
Travma Sonrası Normal Tepkiler- Psikoeğitim Kursu (2016)
Çocuk İhmal ve İstismarı Kursu (2016)
Terapistin Danışanıyla İlk Görüşmesi (2017)
Ph.D., P.A. James L. Fosshage İle İlişkisel Kendilik Psikolojisi Atölye Çalışması: Kendilik Psikolojisi ve İlişkisel Psikanalizin Evriminde Anahtar Noktalar (2016)

Dr. Joseph D. Lichtenberg İle Kendilik Psikolojisinde Terapi Teknikleri Ve Klinik Etkileşim Atölye Çalışması (2016)

Doç. Dr. Azmi Varan’ın Yaşarken Farkında Olmadıklarımız Eğitimi (2018)

4. PDR Günleri: Çocuk ve Ergene Bakış (2018)

Ergenlerde Kaygı ve Müdahale Programları (2018)

Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi PDR Zirvesi (2018)

Maltepe Üniversitesi 11. Rehberlik Sempozyumu (2016)

İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği Gelişme- Değişme- Bütünleşme” konulu 18. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri (2016)

Katıldığı kongreler ve sunduğu bildiriler:

1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi (2017)
“ Erken Çocukluk Travmalarının Yetişkin Yaşama İzdüşümlerinin İncelenmesi” (Poster Bildiri)
“ Travmanın Döngüselliği” (Sözlü Bildiri)

2. Eğitim Bilimleri Kongresi (2018)
“Akran Süpervizyon Gruplarının Rehber Öğretmenlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi” (Sözlü Bildiri)

10. Eğitim Araştırmaları Kongresi (2018)
“Engelli Çocuğa Sahip Velilerin Yaşam Doyumları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sözlü Bildiri)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>