Uyum Bozukluğunun özgül alt tiplerinden biri olarak sınıflandıramayan psikososyalsters etkenlerine karşı gösterilen uyumsuz tepkiler (örn. fizik yakınmalar, toplumdan uzaklaşma, işte ya da okulda ketlenme)
kodlama notu: Çok eksenli dağerlendirmede stres etkeninin niteliği Eksen IV ‘ te gösterilebilir (örn. Boşanma).

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>