Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist Azim ŞENGÜL

        Sinop’un Boyabat  ilçesinde doğan Azim ŞENGÜL, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik  Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmıştır. 1993 yılında fakülteden “Onur Öğrenciliği Belgesi” alarak mezun olduktan sonra çeşitli danışmanlık merkezlerinde, şirketlerde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş ve seminer çalışmalarını sürdürmüştür. İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans programına 2014 yılında başlamış ve “Benlik Saygısı ile Öznel Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konusundaki proje çalışmasını tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanını almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda üç yıl süren ve teorik-formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan “Bütüncül Psikoterapi” eğitimi, “Çift ve Aile Terapisi” eğitimi, “Hipnoz” eğitimi gibi temel psikoterapistlik becerilerini oluşturan süreçleri de tamamlayarak yetkinliğini arttırmıştır. Mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu “Psikanalitik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi” anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi ” Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi” gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

        Azim ŞENGÜL, almış olduğu eğitimlerin ve psikoterapi alanındaki deneyimlerinin ışığında; Kişilik Sorunları (narsisistik kişilik, borderline kişilik , şizoid kişilik , obsesif kompulsif kişilik), Kaygı Problemleri (panik atak, obsesif kompulsif yapılar, sosyal fobi, basit fobiler, sınav kaygısı, performans kaygısı), Cinsel İşlev Sorunları  (erken boşalma,  sertleşme sorunları, vajinismus, ağrılı cinsel birleşme, cinsel istek bozukluğu), Eş ve İlişki Problemleri (iletişim problemleri, öfke ve çatışmanın kontrolünün sağlanamaması, destekleyici ve kapsayıcı ilişkinin kurulamaması, terk edilme korkusu, eşe bağımlı olma, cinsel hayattaki uyumsuzluk), Bireysel Sorunlar (boşluk duygusu, depresyon, yoğun suçluluk duyguları, yalnızlığa tahammül edememe, kararsızlık ve sorumluluk alamama, dönemsel madde kullanma ihtiyacı) gibi alanlarda problem yaşayan ergen ve yetişkinlerle; bireysel terapi, çift terapisi ve aile terapisi çalışmalarına devam etmektedir.

        İnsanların huzurlu yaşamalarını, hayatın zorlukları karşısında var olan potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını, hayatın güzelliklerini fark etmeleri konusunda potansiyellerini kullanabilmelerine katkıda bulunabilmeyi kendisine hedef yapan ŞENGÜL, insanın değerli bir varlık olduğu, hayatın her anını huzurla yaşaması gerektiği inancıyla bu yolda çalışmalarını ve terapilerini sürdürmekte olup, Meteorolojinin Sesi Radyosu’nda haftada bir yayınlanmakta olan “Önce İnsan” programının yapımcılığını yürütmektedir. Azim ŞENGÜL’ün “Mutlu Aile” adında yayınlanmış bir kitabı vardır.

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Atöyle Çalışmaları;

– Karadeniz Teknik Üniversitesi /” Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Bölümü Lisans Eğitimi

– İstanbul Esenyurt Üniversitesi / “Klinik Psikoloji” Yüksek Lisans Eğitimi

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU)

– Psikoterapi Enstitüsü / Teorik, Formulasyon ve Süpervizyon dönemlerinden oluşan “Bütüncül

  Psikoterapi Eğitimi” (Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ)

– Hipnoz Derneği / Temel Hipnoz Eğitimi  (Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ)

– Omni Hipnoz Akademisi / Hipnoz Eğitimi (Dr. Aybars GÜNAYDIN)

– Eft Emotional Freedom Therapy Yöntemiyle Regresyon Terapisi / (Dr. Bülent URAN)

– Psikoterapi Enstitüsü / “Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi” Eğitimi (Prof. Dr. Vamık D. Volkan)

– “Travmaları Duyarsızlaştırma Tekniği” Eğitimi

– Psikoterapi Enstitüsü / “Kaygı Bozukluklarında, Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntem ve Teknikler” Eğitimi (Midwestern Üniversitesi Davranışçı Tıp Bölümü Program Direktörü Dr. Arthur FREEMAN)

 –  WSC-R Testinin Uygulama ve Rapor Düzenleme Eğitimi / (Dr. Selen AYAS)

 – Objektif Testler Eğitimi / (Dr. Selen AYAS)

 – Psikodrama Eğitimi / Gaziantep Üniversitesi

– Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Kültürlerarası Çalışmalar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu / Hacettepe Üniversitesi 2016

– Çocuk Çizimlerinin Projektif Yorumları Eğitimi / Psikoterapi Enstitüsü (Klinik Psikolog Şükriye KARAHAN)

– Psikodrama / Psikoterapi Enstitüsü (Klinik Psikolog Hünkar GÜLVEREN)

– Tomatis Dinleme Terapisi Eğitimi / Psikoterapi Enstitüsü (Uzm. Psikolog Iris STEINFELD)

-Katatimik Görüntü Yaşantısı Eğitimi / Psikoterapi Enstitüsü (Uzm. Psikolog Fatih DANE)

– Genel Hatlarıyla Hipnoz Eğitimi / Psikoterapi Enstitüsü (Uzm. Psikolog Büşra TATARİ ÇELİK)

-Aktarım Odaklı Terapi İmago Çift Terapisi / Psikoterapi Enstitüsü (Klinik Psikolog Şanver YEREBAKAN)

– Oyun Terapisi Eğitimi / (Dr. Selen AYAS)

-Cinsel İstismarın Gün Yüzüne Çıkartılması Projesi/ Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği(2006)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>