Adı-Soyadı: Aysun Aktaş Özkafacı

Doğum Yeri: İstanbul

İş Adresi: Üsküdar/ İstanbul

Unvan: Klinik Psikolog/ Sanat Terapisti

Cep Telefonu : 0530 485 76 80
 

Kısa Özgeçmiş:

19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdi. 2012 yılında
İstanbul Ar-el Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak
uzmanlık derecesini aldı.
2008-2010 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından Avrupa
Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği’nin (EABCT) eğitim standartlarına uyumlu olarak Prof. Dr.
Mehmet Zihni Sungur tarafından “Kognitif ve Davranış Terapilerinin Temel İlkeleri ve Depresyon ve
Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Kullanımı” alanında verilen 200 saatlik teorik eğitim ve
süpervizyonları tamamladı. 2020 yılında Dr. Tahir Özakkaş tarafından verilen “Bütüncül Psikoterapi”
eğitimine başladı. Teorik kısmı ve formülasyon aşamasını tamamlamış süpervizyon aşamasındadır. 2022
yılında Prof. Dr. Doğan Şahin’den “Aktarım Odaklı Terapi” eğitimini almıştır 2021 yılında Meb onaylı
Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. 2022 yılında Emdr 1.Düzey eğitimini tamamlamıştır. Farklı
isimlerden aldığı süpervizyonlar devam etmektedir. 2019 Ariel Giarretto tarafından Somatik
Deneyimleme Giriş (SE) Eğitimine katılmıştır.
2016-2018 yıllarında devam eden İ.Ü Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı “Ruhsal Bozukluklarda Sanat
Psikoterapisi ve Rehabilitasyonu” programını bitirmiştir. 2017 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Çapa
Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Anabilim dalında, yataklı servis hastaları ve ayaktan hastalarla olmak
üzere ayrı ayrı düzenlenen Sanat psikoterapisi Atölye yürütücülüğü yapmakta ve süpervizyonlara devam
etmektedir. 2021-2022 yıllarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri servisinde
Şizofreni tanılı bireylerle grup sanat terapisi çalışması yapmıştır. 2019 yılında Uluslararası Toplum ve
Şizofreni kongresine “Kronik Ruhsal Bozukluk Tanılı Bireylerde Ebru Sanatının Kullanıldığı Grup
Terapi Sürecinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi” başlıklı araştırma çalışmasının sunumuyla katılmıştır.
2020 yılında Doç. Dr. Nurhan Eren ile birlikte The Arts in Psychothearpy dergisinde, “Effect of art
psychotherapy using marbling art on depression, anxiety, and hopelessness in female survivors of
domestic violence with PTSD” başlıklı makaleleri yayınlanmıştır. 2020 yılında 4.Ulusal Bütüncül
Psikoterapi Kongresine katıldığı bildiri sunumuyla birincilik sunum ödülü almıştır. 2021 yılı Covid
sürecinde Yeme Bozukluğu tanılı bireylerle 14 oturum olarak uyguladığı grup sanat terapisi çalışmasını
VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresinde “Covid-19 Salgını Sürecinde Ruhsal
Bozukluk Tanılı Bireylerle Yapılan Ebru Sanatı İle Grup Sanat Psikoterapisi Sürecinin
Değerlendirilmesi” başlığıyla araştırma bildirisi olarak sunmuştur. 2021 yılında 5.Bütüncül
Psikoterapi kongresine “Kaostan Düzene Geçiş: Sanat ve Yaratıcılık Bağlamında Üç Ayrı Sanatçının

(Ressam Fikret Mualla, Yazar Lewis Carroll, Müzisyen Chester Bennington) Yaşamına Bütüncül
Bakış” başlıklı panel çalışmasıyla katılmıştır. Bu Panelde yaptığı sunumu makaleye dönüştürmüş ve
dergi parkta Bütüncül Psikoterapisi dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.2022 yılı Nisan ayında
İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 38. The Society for the Exploration of Psychotherapy
Integration (SEPI -Bütüncül Psikoterapi) kongresine panel ve atölye çalışmasıyla katılmıştır. Farklı
isimlerden aldığı süpervizyonlar devam etmektedir. Akademik yayın yapan Ulusal dergilerde hakemlik
yapmaktadır.
2016 yılında Bağlarbaşı İhtisas okulunda başladığı ebru çalışmalarına bireysel olarak devam
etmektedir. 2017 yılında Temel sanat eğitimi dersleri almıştır. 2018 yılında 784 saatlik “Sanat ve
Tasarım” eğitimini tamamlayarak Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünden başarı sertifikası almıştır. 2019
yılında Türk İslam Sanatları Merkezinde Minyatür Sanatı eğitimi almıştır.
Ergen ve Yetişkin bireylerle, bireysel ve grupla psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.
Özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yas ve Kayıp, Boşanma, Öfke Kontrolü, Depresyon ve
Anksiyete Bozuklukları (Panik Atak, Fobiler, Okb, Takıntı), Yeme Bozuklukları, Kişilik Örüntüleri (
Borderline, Şizoid, Narsisistik Yapılar), Bipolar duygu durum bozuklukları ve Psikotik düzlemdeki
bireylere destekleyici psikoterapi, Yakın İlişkiler, Aile ve Evlilik danışmanlığı çalışma alanlarıdır.
Online ve yüz yüze danışan görmektedir. Üsküdar bulunan kurucusu olduğu Sante Psikolojik Gelişim ve
Danışmanlık Merkezinde çalışmalarına devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler

EMDR 1.Düzey Eğitimi (Asena Yurtsever-Emre Konuk/ Ay Enstitü-2022)
Aktarım Odaklı Terapi (Prof.Dr.Doğan Şahin-2021)
Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Psikoterapi Enstitüsü Dr.Tahir Özakkaş- 2020 yılı-19.dönem)
Aile Danışmanlığı Eğitimi (Milli Eğitim Bakanlığı-2021)
Bilişsel Davranışcı Terapi (BDT) Eğitimi (2008-2010 yıllarında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
tarafından verilen)
Somatik Deneyimleme Giriş Eğitimi (2019- Ariel Giarretto)
Rorschach Testi (Tevfika İkiz-2019)
MOXO Dikkat Ölçme Testi (2022)
Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyonu Programı (İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sosyal
Psikiyatri Servisi 2016-2018 yıllarında)
Sanat ve Tasarım Eğitimi (784 saatlik İstanbul Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünden/ 2018 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika)

Bağımlılıkla Mücadele Kursu (Yeşilay -2014 yılı)
Çözüm Odaklı Terapi (Okan Üniversitesi- Nevin Dölek tarafından-2012 yılı)
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi (Mevlana Üniversitesi/ 2015)
Psiko-sosyal Müdahale Eğitimi (2012)
MMPI (Türk Psikologlar derneği- 2010)
Cat ve Louisa Duss Projektif Cocuk Testleri (2012)
WISC-R Testi (2008)
Yoga Eğitimi (Indian Cultural Center – 2005)

Üyesi Olduğu Dernekler:

SEPI (Society for Explorationof Psychotherapy Integration)
IAPSP (Internatıonal Association for Psychoanalytic Self Psychology )
Sanat Psikoterapileri Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Deneği
Emdr Derneği
Kognitif Davranış Terapileri Derneği (KDTD)
Türk Psikologlar Derneği

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>