Ağrı Bozukluğu
.80 Psikolojik etkenlerin eşlik ettiği
.89 Hem Psikolojik etkenlerin, hem de Genel Bir tıbbi Durumun Eşlik ettiği Ağrı Bozukluğu, Akut veya Kronik)
A. Bir ya da daha fazla antomik bölgede görülen ağrı klinik görünümün önde gelen özelliğidir ve klinik açıdan değerlendirmeyi gerektirecek denli şiddetlidir.
B. Ağrı, klinik açıdan belirgin bir sıkntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
C.Ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin önemli rolünün olduğu yargısına varılır.
D. Bu semptomlar belirli amaca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay Bozuklukta ya da [Temaruz] olduğu gibi).
E. Ağrı, bir Duygudurum, Anksiyete Bozukluğu ya da Psikotik Bozuklukla daha iyi açıklanamaz ve Disparoni için tanı ölçütlerini karşılamamaktadır.
Aşağıdaki gibi kodlayınız:
307.80 Psikolojik Etkenlerin Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu:
Ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin başlıca rolü oynadığı yargısına varılır. (Genel tıbbi bir durum varsa bile bu durum ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde başlıca rolü oynamamaktadır.) Tanı ölçütleri Somatizasyon Bozukluğu için de tanı ölçütlerini karşılıyorsa bu tür bir Ağrı Bozukluğu tanısı konmaz.
Varsa Belirtiniz
Akut: 6 aydan daha kısa sürer
Kronik: 6 ay ya da daha uzun sürer
307.89 Hem psikolojik etkenlerin, hem de Genel Tıbbi bir Durumun Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu: Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde hem psikolojik etkenlerin, hem de genel tıbbi bir durumun önemli rolünün olduğu yargısına varılır. Eşlik eden genel tıbbi durum ya da ağrının anatomik bölgesi (aşağıya bakınız) Eksen III’te kodlanır.
Varsa belirtiniz.
82
Akut: 6 aydan daha kısa sürer.
Kronik: 6 aydan daha uzun sürer.
Not: Aşağıdaki tanı kategorisi bir mental bozukluk değildir, ayırıcı tanıyı kolaylaştırmak için buraya konmuştur.
Genel Tıbbi Bir Durumun Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu: Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde genel tıbbi bir durumun başlıca rolü oynadığı yargısına varılır. (Psikolojik etkenler varsa bile bu etkenler ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde başlıca rolü oynamamaktadır.) Ağrı için tanısal kod, belirlenebilmişse eşlik eden genel tıbbi duruma (bak. Ekbölüm G), altta yatan genel tıbbi durum henüz belirlenememişse anatomik bölgeye göre seçilir – örneğin, bel ağrısı (724.2), siyatik (724.3), pelvik (625.9), baş ağrısı (784.0), fasiyal (784.0), göğüs (786.50), eklem (719.4), kemik (733.90), karın (789.0), meme (611.71), renal (788.0), kulak (388.70), göz (379.91), boğaz (784.1), diş (525.9) ve üriner

Ağrı Bozukluğu.80 Psikolojik etkenlerin eşlik ettiği.89 Hem Psikolojik etkenlerin, hem de Genel Bir tıbbi Durumun Eşlik ettiği Ağrı Bozukluğu, Akut veya Kronik)A. Bir ya da daha fazla antomik bölgede görülen ağrı klinik görünümün önde gelen özelliğidir ve klinik açıdan değerlendirmeyi gerektirecek denli şiddetlidir.B. Ağrı, klinik açıdan belirgin bir sıkntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.C.Ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin önemli rolünün olduğu yargısına varılır.D. Bu semptomlar belirli amaca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay Bozuklukta ya da [Temaruz] olduğu gibi).E. Ağrı, bir Duygudurum, Anksiyete Bozukluğu ya da Psikotik Bozuklukla daha iyi açıklanamaz ve Disparoni için tanı ölçütlerini karşılamamaktadır.Aşağıdaki gibi kodlayınız:307.80 Psikolojik Etkenlerin Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu:Ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etkenlerin başlıca rolü oynadığı yargısına varılır. (Genel tıbbi bir durum varsa bile bu durum ağrının başlangıcı, şiddetli, alevlenmesi ya da sürmesinde başlıca rolü oynamamaktadır.) Tanı ölçütleri Somatizasyon Bozukluğu için de tanı ölçütlerini karşılıyorsa bu tür bir Ağrı Bozukluğu tanısı konmaz.Varsa BelirtinizAkut: 6 aydan daha kısa sürerKronik: 6 ay ya da daha uzun sürer307.89 Hem psikolojik etkenlerin, hem de Genel Tıbbi bir Durumun Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu: Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde hem psikolojik etkenlerin, hem de genel tıbbi bir durumun önemli rolünün olduğu yargısına varılır. Eşlik eden genel tıbbi durum ya da ağrının anatomik bölgesi (aşağıya bakınız) Eksen III’te kodlanır.Varsa belirtiniz.82Akut: 6 aydan daha kısa sürer.Kronik: 6 aydan daha uzun sürer.Not: Aşağıdaki tanı kategorisi bir mental bozukluk değildir, ayırıcı tanıyı kolaylaştırmak için buraya konmuştur.Genel Tıbbi Bir Durumun Eşlik Ettiği Ağrı Bozukluğu: Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde genel tıbbi bir durumun başlıca rolü oynadığı yargısına varılır. (Psikolojik etkenler varsa bile bu etkenler ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde başlıca rolü oynamamaktadır.) Ağrı için tanısal kod, belirlenebilmişse eşlik eden genel tıbbi duruma (bak. Ekbölüm G), altta yatan genel tıbbi durum henüz belirlenememişse anatomik bölgeye göre seçilir – örneğin, bel ağrısı (724.2), siyatik (724.3), pelvik (625.9), baş ağrısı (784.0), fasiyal (784.0), göğüs (786.50), eklem (719.4), kemik (733.90), karın (789.0), meme (611.71), renal (788.0), kulak (388.70), göz (379.91), boğaz (784.1), diş (525.9) ve üriner

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>