Agorafobi
Not. Agorafobi kodlanabilr bir bozukluk değildir.Agorafobinin ortaya çıktığı özgül bozukluğu kodlayınız.
A. Beklenmedik bir biçimde ortaya çıkabilecek ya da durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir Panik atağının ya da panik benzeri semptomların çıkması durumunda yardım sağlanamayabileceği ya da kaçmanın zor olabileceği (ya da sıkıntı doğurabileceği) yerlerdoe ya da durumlarda bulunmaktan anksiyete duyma. Agorafobik korkular arasında özel bir takım belirli durumlar vardır ki bunlar arasında tek başına evin dışında olma, kalabalık bir ortamda bulunma ya da sırada bekleme, köprü üzerinde olma ve otobüs, tren ya da otomobille geziye çıkma sayılabilir.
Not. kaçınma, bir ya da bir kaç özgül durumla sınırlı ise Özgül Fobi tanısını, toplumsal durumlarla sınırlı ise Sosyal Fobi tanısını düşününüz.
B. Bu durumlardan kaçınılır (örn. geziler kısıtlanır) ya da Panik Atağı ya da panik benzeri semptomlar olacak anksiyetesiyle ya da yoğun bir sıkıntıyla bu durumlara katlanılır ya da eşlik eden birinin varlığına gereksinilir.
C. Bu anksiyete ya da fobik kaçınma, Sosyal Fobi (örn. utanacak olma korkusuyla giden toplumsal durumlarla sınırlı kaçınma), Özgül Fobi (örn. asansör gibi tek bir durumla sınırlı kaçınma),Obsessif -Kompulsif Bozukluk (örn. bulaşma ile ilgili obsesyonu olan birinin kir ve pislikten kaçınması), Posttravmatik Stres Bozukluğu (örn. ağır bir stres etkenine eşlik eden uyaranlardan kaçınma) ya da Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu (örn. evden ya da akrabalardan ayrılmaktan kaçırnma) gibi başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

300.01 Agorafobi Olmadan Panik Bozukluğu
300.21 Agorafobi ile Birlikte Panik Bozukluğu
300.22 Panik Bozukluğu Öyküsü Olmadan Agorafobi
300.29 Spesifik Fobi (Tipleri: Hayvan Tipi, Doğal Çevre Tipi, Kan-enjeksiyon-Yara Tipi, Durumsal Tip, Diğer Tip.)
300.23 Sosyal Fobi (Dar veya Yaygın)
300.3 Obsesif-Kompulsif Bozukluk (İçgörüsü az veya çok)
309.81 Postravmatik Stres Sendromu (Tipi: Akut, Kronik, Gecikmeli başlangıçlı)
308.3 Akut Stres Bozukluğu
300.02 Yaygın Anksiyete Bozukluğu
293.89 …’ Bağlı Anksiyete Bozukluğu (Herhangi bir Tıbbi Duruma bağlı. Tipi: Yaygın anksiyete Gösteren, Panik Atakları Gösteren, Obsesif -Kompulsif Semptomlar Gösteren)
__._ Madde kullanımının Yol Açtığı Anksiyete Bozukluğu
300.00 Başka Tipte Adlandırılamayan (BTA) Anksiyete Bozukluğu

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>