Şu Anın Zamansal Yapısı

Şu Anın Zamansal Yapısı

  • 4.70

Şu Anın Zamansal Yapısı

Daniel N. STERN

Hemen hemen bütün insan etkileşimlerinde olduğu gibi, gerçek zamanda meydana gelen insan etkileşimlerini anlamak için, süresi olan birkaç süreç birimine ihtiyaç vardır. Bir kişiyi bir şey yaparken veya bir şey söylerken gözlemlediğimiz zaman, orada olanları çözümlemek zaman alır. Kendi davranışınızın birimlerini bir araya getirmek de zaman alır. Ve bilinçliliğin doğması için insanların neden olduğu olaylarla maruz kalma da zaman alır. Şu an bu süreç birimdir. Şu anın zamansal parametrelerini bilmek çok önemlidir.

Şu anın ortalama süresi üç dört saniye civarında olup, 1 ila 10 saniye arasında sona erer. Böyle bir zaman aralığı için üç tane ana neden vardır. Kişilerden gelen pek çok algısal uyaranın anlamlı bir şekilde gruplanabilmesi için, davranışsal performanslarımızın işlevsel birimler oluşturabilmesi için ve bilinçliliğin ortaya çıkmasına izin vermek için zamana ihtiyaç vardır.

Devamı için tıklayınız